Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tømmerfond I Øvre Otra
Juridisk navn:  Tømmerfond I Øvre Otra
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37929106
Nedre Tingvei 9 Nedre Tingvei 9 Fax: 37929101
4735 Evje 4735 Evje
Fylke: Kommune:
Agder Evje Og Hornnes
Org.nr: 971119837
Aksjekapital: 8.000 NOK
Etableringsdato: 3/15/1983
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.97%
Resultat  
  
-1272%
Egenkapital  
  
-2.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 522.000 593.000 623.000 617.000 544.000
Resultat: -293.000 25.000 97.000 275.000 -319.000
Egenkapital: 9.366.000 9.608.000 9.601.000 9.565.000 9.357.000
Regnskap for  Tømmerfond I Øvre Otra
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 522.000 593.000 623.000 617.000 544.000
Driftskostnader -825.000 -573.000 -524.000 -339.000 -861.000
Driftsresultat -303.000 20.000 98.000 278.000 -317.000
Finansinntekter 9.000 15.000 21.000 27.000 34.000
Finanskostnader -9.000 -22.000 -30.000 -37.000
Finans 9.000 6.000 -1.000 -3.000 -3.000
Resultat før skatt -293.000 25.000 97.000 275.000 -319.000
Skattekostnad 49.000 -19.000 -61.000 -67.000 66.000
Årsresultat -244.000 7.000 36.000 208.000 -254.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.167.000 8.531.000 8.784.000 9.091.000 9.560.000
Sum omløpsmidler 1.708.000 1.493.000 1.805.000 1.675.000 1.664.000
Sum eiendeler 9.875.000 10.024.000 10.589.000 10.766.000 11.224.000
Sum opptjent egenkapital 1.366.000 1.608.000 1.601.000 1.565.000 1.357.000
Sum egenkapital 9.366.000 9.608.000 9.601.000 9.565.000 9.357.000
Sum langsiktig gjeld 0 640.000 960.000 1.280.000
Sum kortsiktig gjeld 509.000 417.000 348.000 241.000 587.000
Sum gjeld og egenkapital 9.875.000 10.025.000 10.589.000 10.766.000 11.224.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 522.000 593.000 623.000 617.000 544.000
Driftsinntekter 522.000 593.000 623.000 617.000 544.000
Varekostnad -741.000 -496.000 -446.000 -275.000 -790.000
Lønninger -45.000 -46.000 -47.000 -41.000 -43.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -39.000 -31.000 -31.000 -23.000 -28.000
Driftskostnader -825.000 -573.000 -524.000 -339.000 -861.000
Driftsresultat -303.000 20.000 98.000 278.000 -317.000
Finansinntekter 9.000 15.000 21.000 27.000 34.000
Finanskostnader -9.000 -22.000 -30.000 -37.000
Finans 9.000 6.000 -1.000 -3.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -244.000 7.000 36.000 208.000 -254.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 160.000 99.000 104.000 129.000 197.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 8.007.000 8.433.000 8.680.000 8.961.000 9.364.000
Sum anleggsmidler 8.167.000 8.531.000 8.784.000 9.091.000 9.560.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 18.000 19.000
Andre fordringer 5.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.703.000 1.493.000 1.805.000 1.657.000 1.645.000
Sum omløpsmidler 1.708.000 1.493.000 1.805.000 1.675.000 1.664.000
Sum eiendeler 9.875.000 10.024.000 10.589.000 10.766.000 11.224.000
Sum opptjent egenkapital 1.366.000 1.608.000 1.601.000 1.565.000 1.357.000
Sum egenkapital 9.366.000 9.608.000 9.601.000 9.565.000 9.357.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 640.000 960.000 1.280.000
Leverandørgjeld 497.000 401.000 325.000 233.000 562.000
Betalbar skatt 12.000 16.000 19.000 0 15.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 4.000 8.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 509.000 417.000 348.000 241.000 587.000
Sum gjeld og egenkapital 9.875.000 10.025.000 10.589.000 10.766.000 11.224.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.199.000 1.076.000 1.457.000 1.434.000 1.077.000
Likviditetsgrad 1 3.4 3.6 5.2 7 2.8
Likviditetsgrad 2 3.4 3.6 5.2 7 2.8
Soliditet 94.8 95.8 90.7 88.8 83.4
Resultatgrad -58.0 3.4 15.7 45.1 -58.3
Rentedekningsgrad 2.2 4.5 9.3 -8.6
Gjeldsgrad 0.1 0 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet -3.0 0.3 1.1 2.8 -2.5
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex