Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
T Engene AS
Juridisk navn:  T Engene AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32029410
Klemmavegen Klemmavegen Fax: 32029411
3550 Gol 3550 Gol
Fylke: Kommune:
Viken Gol
Org.nr: 966783524
Aksjekapital: 17.500.000 NOK
Antall ansatte: 69
Etableringsdato: 6/1/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.5%
Resultat  
  
124.2%
Egenkapital  
  
7.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 126.566.000 128.491.000 135.047.000 187.858.000 193.967.000
Resultat: 1.688.000 -6.976.000 547.000 198.000 -8.399.000
Egenkapital: 25.696.000 23.951.000 28.905.000 27.944.000 27.274.000
Regnskap for  T Engene AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 126.566.000 128.491.000 135.047.000 187.858.000 193.967.000
Driftskostnader -122.135.000 -132.265.000 -130.485.000 -184.705.000 -200.718.000
Driftsresultat 4.431.000 -3.774.000 4.562.000 3.155.000 -6.752.000
Finansinntekter 260.000 -88.000 57.000 147.000 1.637.000
Finanskostnader -3.002.000 -3.115.000 -4.073.000 -3.104.000 -3.284.000
Finans -2.742.000 -3.203.000 -4.016.000 -2.957.000 -1.647.000
Resultat før skatt 1.688.000 -6.976.000 547.000 198.000 -8.399.000
Skattekostnad -458.000 1.494.000 -64.000 21.000 2.177.000
Årsresultat 1.231.000 -5.482.000 483.000 219.000 -6.222.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 66.863.000 60.304.000 61.854.000 78.219.000 84.984.000
Sum omløpsmidler 39.270.000 61.239.000 67.512.000 69.355.000 67.591.000
Sum eiendeler 106.133.000 121.543.000 129.366.000 147.574.000 152.575.000
Sum opptjent egenkapital 5.801.000 4.571.000 10.052.000 9.569.000 9.350.000
Sum egenkapital 25.696.000 23.951.000 28.905.000 27.944.000 27.274.000
Sum langsiktig gjeld 54.214.000 66.033.000 71.411.000 76.164.000 84.787.000
Sum kortsiktig gjeld 26.223.000 31.559.000 29.050.000 43.466.000 40.515.000
Sum gjeld og egenkapital 106.133.000 121.543.000 129.366.000 147.574.000 152.575.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 121.303.000 125.909.000 125.885.000 187.079.000 187.782.000
Andre inntekter 5.263.000 2.582.000 9.162.000 779.000 6.184.000
Driftsinntekter 126.566.000 128.491.000 135.047.000 187.858.000 193.967.000
Varekostnad -5.910.000 -24.304.000 -28.471.000 -61.799.000 -59.484.000
Lønninger -50.594.000 -44.117.000 -41.401.000 -53.073.000 -56.552.000
Avskrivning -14.292.000 -14.421.000 -15.514.000 -17.673.000 -17.566.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -51.339.000 -49.423.000 -45.099.000 -52.160.000 -67.116.000
Driftskostnader -122.135.000 -132.265.000 -130.485.000 -184.705.000 -200.718.000
Driftsresultat 4.431.000 -3.774.000 4.562.000 3.155.000 -6.752.000
Finansinntekter 260.000 -88.000 57.000 147.000 1.637.000
Finanskostnader -3.002.000 -3.115.000 -4.073.000 -3.104.000 -3.284.000
Finans -2.742.000 -3.203.000 -4.016.000 -2.957.000 -1.647.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.231.000 -5.482.000 483.000 219.000 -6.222.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 676.000 712.000 749.000 785.000 822.000
Maskiner anlegg 0 0 2.000 0
Driftsløsøre 63.287.000 57.300.000 58.279.000 74.959.000 83.980.000
Sum varige driftsmidler 63.963.000 58.013.000 59.028.000 75.747.000 84.809.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.900.000 2.291.000 2.826.000 2.472.000 176.000
Sum anleggsmidler 66.863.000 60.304.000 61.854.000 78.219.000 84.984.000
Varebeholdning 7.200.000 7.218.000 8.177.000 7.806.000 8.097.000
Kundefordringer 28.316.000 25.325.000 44.755.000 58.214.000 49.689.000
Andre fordringer 3.729.000 28.688.000 14.573.000 3.327.000 7.748.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 25.000 8.000 8.000 8.000 2.057.000
Sum omløpsmidler 39.270.000 61.239.000 67.512.000 69.355.000 67.591.000
Sum eiendeler 106.133.000 121.543.000 129.366.000 147.574.000 152.575.000
Sum opptjent egenkapital 5.801.000 4.571.000 10.052.000 9.569.000 9.350.000
Sum egenkapital 25.696.000 23.951.000 28.905.000 27.944.000 27.274.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.852.000 1.249.000 2.595.000 2.388.000 2.267.000
Gjeld til kredittinstitutt 8.234.000 3.800.000 9.415.000 0
Sum langsiktig gjeld 54.214.000 66.033.000 71.411.000 76.164.000 84.787.000
Leverandørgjeld 5.688.000 8.740.000 12.401.000 19.600.000 23.022.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.855.000 6.220.000 6.448.000 6.592.000 4.504.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.680.000 8.365.000 6.400.000 7.860.000 12.989.000
Sum kortsiktig gjeld 26.223.000 31.559.000 29.050.000 43.466.000 40.515.000
Sum gjeld og egenkapital 106.133.000 121.543.000 129.366.000 147.574.000 152.575.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.047.000 29.680.000 38.462.000 25.889.000 27.076.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.9 2 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 1.2 1.7 2 1.4 1.5
Soliditet 24.2 19.7 22.3 18.9 17.9
Resultatgrad 3.5 -2.9 3.4 1.7 -3.5
Rentedekningsgrad 1.5 -1.2 1.1 1 -2.1
Gjeldsgrad 3.1 4.1 3.5 4.3 4.6
Total kapitalrentabilitet 4.4 -3.2 3.6 2.2 -3.4
Signatur
20.07.2021
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP
Prokurister
20.07.2021
Daglig leder alene.
Prokura
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex