Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
T. Solberg Holding AS
Juridisk navn:  T. Solberg Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92018628
Olav Trygvasons Gate 6B Olav Trygvasons Gate 6B Fax:
3125 Tønsberg 3125 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 988891703
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/3/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Kn Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-57.24%
Resultat  
  
0.35%
Egenkapital  
  
-28.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.592.000 3.723.000 0 0 0
Resultat: 854.000 851.000 786.000 832.000 492.000
Egenkapital: 1.344.000 1.887.000 542.000 448.000 286.000
Regnskap for  T. Solberg Holding AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.592.000 3.723.000 0 0 0
Driftskostnader -764.000 -2.868.000 -19.000 -10.000 -16.000
Driftsresultat 828.000 855.000 -19.000 -10.000 -16.000
Finansinntekter 27.000 20.000 843.000 893.000 573.000
Finanskostnader -1.000 -25.000 -38.000 -52.000 -65.000
Finans 26.000 -5.000 805.000 841.000 508.000
Resultat før skatt 854.000 851.000 786.000 832.000 492.000
Skattekostnad -167.000 -185.000 0 0 0
Årsresultat 686.000 666.000 786.000 832.000 492.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.120.000 1.444.000 1.764.000 2.239.000 2.247.000
Sum omløpsmidler 968.000 1.397.000 813.000 856.000 538.000
Sum eiendeler 2.088.000 2.841.000 2.577.000 3.095.000 2.785.000
Sum opptjent egenkapital 1.236.000 1.778.000 433.000 339.000 177.000
Sum egenkapital 1.344.000 1.887.000 542.000 448.000 286.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.343.000 2.147.000 2.499.000
Sum kortsiktig gjeld 744.000 954.000 692.000 500.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.089.000 2.841.000 2.577.000 3.095.000 2.785.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 973.000 3.573.000 0 0 0
Andre inntekter 619.000 150.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.592.000 3.723.000 0 0 0
Varekostnad -597.000 -991.000 0 0 0
Lønninger -854.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -167.000 -1.023.000 -19.000 -10.000 -16.000
Driftskostnader -764.000 -2.868.000 -19.000 -10.000 -16.000
Driftsresultat 828.000 855.000 -19.000 -10.000 -16.000
Finansinntekter 27.000 20.000 843.000 893.000 573.000
Finanskostnader -1.000 -25.000 -38.000 -52.000 -65.000
Finans 26.000 -5.000 805.000 841.000 508.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.229.000 -800.000 -500.000 -670.000 0
Årsresultat 686.000 666.000 786.000 832.000 492.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.120.000 1.444.000 1.764.000 2.239.000 2.247.000
Sum anleggsmidler 1.120.000 1.444.000 1.764.000 2.239.000 2.247.000
Varebeholdning 555.000 0 0 0
Kundefordringer 27.000 98.000 0 0 0
Andre fordringer 3.000 28.000 813.000 856.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 938.000 717.000 0 0 2.000
Sum omløpsmidler 968.000 1.397.000 813.000 856.000 538.000
Sum eiendeler 2.088.000 2.841.000 2.577.000 3.095.000 2.785.000
Sum opptjent egenkapital 1.236.000 1.778.000 433.000 339.000 177.000
Sum egenkapital 1.344.000 1.887.000 542.000 448.000 286.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.343.000 2.147.000 2.499.000
Leverandørgjeld 17.000 11.000 0 0 0
Betalbar skatt 167.000 133.000 192.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 59.000 37.000 0 0 0
Utbytte -1.229.000 -800.000 -500.000 -670.000 0
Annen kortsiktig gjeld 74.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 744.000 954.000 692.000 500.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.089.000 2.841.000 2.577.000 3.095.000 2.785.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 224.000 443.000 121.000 356.000 538.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.5 1.2 1.7
Likviditetsgrad 2 1.3 0.9 1.2 1.7 0
Soliditet 64.4 66.4 2 14.5 10.3
Resultatgrad 52.0 2
Rentedekningsgrad 828.0 34.2 -0.5 -0.2 -0.2
Gjeldsgrad 0.6 0.5 3.8 5.9 8.7
Total kapitalrentabilitet 40.9 30.8 3 28.5 2
Signatur
19.05.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex