Talent.as AS
Juridisk navn:  Talent.as AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22149683
Lysaker Brygge 12 Lysaker Brygge 12 Fax: 22149683
1366 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 967415693
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/1/1993 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: talent video & audio produksjon as
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
35.48%
Egenkapital  
  
-20.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.000 4.000 38.000 168.000 412.000
Resultat: -40.000 -62.000 -77.000 -53.000 39.000
Egenkapital: -231.000 -192.000 -130.000 -53.000 0
Regnskap for  Talent.as AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.000 4.000 38.000 168.000 412.000
Driftskostnader -43.000 -66.000 -113.000 -219.000 -370.000
Driftsresultat -40.000 -62.000 -76.000 -51.000 42.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -3.000
Finans -1.000 -2.000 -3.000
Resultat før skatt -40.000 -62.000 -77.000 -53.000 39.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -40.000 -62.000 -77.000 -53.000 39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 145.000 170.000 200.000 286.000 365.000
Sum eiendeler 145.000 170.000 200.000 286.000 365.000
Sum opptjent egenkapital -331.000 -292.000 -230.000 -153.000 -100.000
Sum egenkapital -231.000 -192.000 -130.000 -53.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 376.000 361.000 330.000 340.000 365.000
Sum gjeld og egenkapital 145.000 169.000 200.000 287.000 365.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.000 4.000 38.000 168.000 412.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 4.000 4.000 38.000 168.000 412.000
Varekostnad -1.000 -8.000 0 -9.000
Lønninger -8.000 -14.000 -4.000 -92.000 -136.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -35.000 -51.000 -101.000 -127.000 -225.000
Driftskostnader -43.000 -66.000 -113.000 -219.000 -370.000
Driftsresultat -40.000 -62.000 -76.000 -51.000 42.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -3.000
Finans -1.000 -2.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -40.000 -62.000 -77.000 -53.000 39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 50.000 55.000 56.000 56.000 129.000
Andre fordringer 0 5.000 0
Sum investeringer 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
Kasse, bank 73.000 93.000 122.000 203.000 214.000
Sum omløpsmidler 145.000 170.000 200.000 286.000 365.000
Sum eiendeler 145.000 170.000 200.000 286.000 365.000
Sum opptjent egenkapital -331.000 -292.000 -230.000 -153.000 -100.000
Sum egenkapital -231.000 -192.000 -130.000 -53.000 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 1.000 1.000 2.000 13.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 5.000 5.000 12.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 375.000 356.000 324.000 333.000 340.000
Sum kortsiktig gjeld 376.000 361.000 330.000 340.000 365.000
Sum gjeld og egenkapital 145.000 169.000 200.000 287.000 365.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -231.000 -191.000 -130.000 -54.000 0
Likviditetsgrad 1 0.4 0.5 0.6 0.8 1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 0.6 0.8 1
Soliditet -159.3 -113.6 -18.5 0
Resultatgrad -1.000.0 -1.550.0 -30.4 10.2
Rentedekningsgrad -25.5 1
Gjeldsgrad -1.6 -1.9 -2.5 -6.4
Total kapitalrentabilitet -27.6 -36.7 -17.8 11.5
Signatur
05.09.2011
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex