Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Talkative AS
Juridisk navn:  Talkative AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95202414
c/o Francois Sibbald St. Olavs gate 13 St. Olavs gate 13B Fax:
0165 Oslo 165 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 986205144
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/5/2003 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pro-Revisjon AS
Regnskapsfører: Proplan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-64.22%
Resultat  
  
-60.84%
Egenkapital  
  
11.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.861.000 5.201.000 6.835.000 6.435.000 5.741.000
Resultat: 2.125.000 5.426.000 5.254.000 5.315.000 4.617.000
Egenkapital: 18.566.000 16.666.000 13.905.000 10.932.000 6.866.000
Regnskap for  Talkative AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.861.000 5.201.000 6.835.000 6.435.000 5.741.000
Driftskostnader -611.000 -1.505.000 -1.268.000 -1.319.000 -1.159.000
Driftsresultat 1.250.000 3.696.000 5.568.000 5.116.000 4.582.000
Finansinntekter 887.000 1.731.000 -313.000 199.000 36.000
Finanskostnader -12.000 0 0 0 0
Finans 875.000 1.731.000 -313.000 199.000 36.000
Resultat før skatt 2.125.000 5.426.000 5.254.000 5.315.000 4.617.000
Skattekostnad -277.000 -815.000 -1.282.000 -1.249.000 -1.154.000
Årsresultat 1.848.000 4.611.000 3.972.000 4.066.000 3.463.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 118.000 9.084.000 9.164.000 9.038.000 8.990.000
Sum omløpsmidler 18.907.000 19.237.000 15.375.000 10.495.000 6.267.000
Sum eiendeler 19.025.000 28.321.000 24.539.000 19.533.000 15.257.000
Sum opptjent egenkapital 18.466.000 16.566.000 13.805.000 10.832.000 6.766.000
Sum egenkapital 18.566.000 16.666.000 13.905.000 10.932.000 6.866.000
Sum langsiktig gjeld 9.214.000 9.214.000 7.214.000 7.114.000
Sum kortsiktig gjeld 459.000 2.442.000 1.422.000 1.386.000 1.277.000
Sum gjeld og egenkapital 19.025.000 28.322.000 24.541.000 19.532.000 15.257.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.861.000 5.201.000 6.835.000 6.435.000 5.741.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.861.000 5.201.000 6.835.000 6.435.000 5.741.000
Varekostnad -101.000 0 0 0
Lønninger -291.000 -755.000 -755.000 -755.000 -755.000
Avskrivning -27.000 -30.000 -34.000 -4.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -293.000 -619.000 -479.000 -560.000 -398.000
Driftskostnader -611.000 -1.505.000 -1.268.000 -1.319.000 -1.159.000
Driftsresultat 1.250.000 3.696.000 5.568.000 5.116.000 4.582.000
Finansinntekter 887.000 1.731.000 -313.000 199.000 36.000
Finanskostnader -12.000 0 0 0 0
Finans 875.000 1.731.000 -313.000 199.000 36.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -350.000 -1.850.000 -1.000.000 0 -3.500.000
Årsresultat 1.848.000 4.611.000 3.972.000 4.066.000 3.463.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 54.000 76.000 97.000 49.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 14.000 20.000 29.000 0 2.000
Sum varige driftsmidler 14.000 20.000 29.000 0 2.000
Sum finansielle anleggsmidler 50.000 8.988.000 9.038.000 8.988.000 8.988.000
Sum anleggsmidler 118.000 9.084.000 9.164.000 9.038.000 8.990.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 72.000 45.000 97.000 181.000
Andre fordringer 13.000 -4.000 31.000 1.000 41.000
Sum investeringer 18.007.000 17.090.000 13.863.000 6.180.000 0
Kasse, bank 886.000 2.079.000 1.436.000 4.217.000 6.046.000
Sum omløpsmidler 18.907.000 19.237.000 15.375.000 10.495.000 6.267.000
Sum eiendeler 19.025.000 28.321.000 24.539.000 19.533.000 15.257.000
Sum opptjent egenkapital 18.466.000 16.566.000 13.805.000 10.832.000 6.766.000
Sum egenkapital 18.566.000 16.666.000 13.905.000 10.932.000 6.866.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.214.000 9.214.000 7.214.000 7.114.000
Leverandørgjeld 10.000 2.000 15.000 3.000 0
Betalbar skatt 277.000 815.000 1.282.000 1.249.000 1.154.000
Skyldig offentlige avgifter 19.000 63.000 63.000 61.000 61.000
Utbytte -350.000 -1.850.000 -1.000.000 0 -3.500.000
Annen kortsiktig gjeld 152.000 1.561.000 62.000 73.000 61.000
Sum kortsiktig gjeld 459.000 2.442.000 1.422.000 1.386.000 1.277.000
Sum gjeld og egenkapital 19.025.000 28.322.000 24.541.000 19.532.000 15.257.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.448.000 16.795.000 13.953.000 9.109.000 4.990.000
Likviditetsgrad 1 41.2 7.9 10.8 7.6 4.9
Likviditetsgrad 2 41.2 7.9 10.8 7.6 4.9
Soliditet 97.6 58.8 56.7 5 4
Resultatgrad 67.2 71.1 81.5 79.5 79.8
Rentedekningsgrad 104.2
Gjeldsgrad 0.7 0.8 0.8 1.2
Total kapitalrentabilitet 11.2 19.2 21.4 27.2 30.3
Signatur
16.02.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex