Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tandberg Innovation As
Juridisk navn:  Tandberg Innovation As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23199400
Postboks 1570 Vika Rådhusgata 26 Fax: 23199401
0118 Oslo 151 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 916637195
Aksjekapital: 1.608.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1970 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.59%
Resultat  
  
-398.1%
Egenkapital  
  
-294.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 18.752.000 20.974.000 20.377.000 19.428.000 19.449.000
Resultat: -7.337.000 -1.473.000 -3.105.000 -3.074.000 -452.000
Egenkapital: -5.290.000 2.713.000 4.186.000 2.292.000 5.366.000
Regnskap for  Tandberg Innovation As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 18.752.000 20.974.000 20.377.000 19.428.000 19.449.000
Driftskostnader -27.319.000 -23.898.000 -24.789.000 -23.686.000 -20.868.000
Driftsresultat -8.568.000 -2.924.000 -4.413.000 -4.258.000 -1.419.000
Finansinntekter 1.609.000 1.692.000 1.482.000 1.407.000 1.174.000
Finanskostnader -378.000 -242.000 -174.000 -223.000 -207.000
Finans 1.231.000 1.450.000 1.308.000 1.184.000 967.000
Resultat før skatt -7.337.000 -1.473.000 -3.105.000 -3.074.000 -452.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -7.337.000 -1.473.000 -3.105.000 -3.074.000 -452.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.000 23.000 180.000 250.000 398.000
Sum omløpsmidler 9.479.000 10.015.000 9.878.000 8.978.000 12.254.000
Sum eiendeler 9.488.000 10.038.000 10.058.000 9.228.000 12.652.000
Sum opptjent egenkapital -11.295.000 -3.292.000 -1.819.000 1.287.000 4.361.000
Sum egenkapital -5.290.000 2.713.000 4.186.000 2.292.000 5.366.000
Sum langsiktig gjeld 3.000.000 3.000.000 0 2.000.000 4.000.000
Sum kortsiktig gjeld 11.779.000 4.325.000 5.871.000 4.936.000 3.286.000
Sum gjeld og egenkapital 9.489.000 10.038.000 10.057.000 9.228.000 12.652.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.752.000 20.974.000 20.377.000 19.428.000 19.449.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 18.752.000 20.974.000 20.377.000 19.428.000 19.449.000
Varekostnad -2.457.000 -2.896.000 -2.646.000 -1.563.000 -1.782.000
Lønninger -18.440.000 -15.540.000 -16.705.000 -16.568.000 -14.112.000
Avskrivning -14.000 -97.000 -152.000 -148.000 -148.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.408.000 -5.365.000 -5.286.000 -5.407.000 -4.826.000
Driftskostnader -27.319.000 -23.898.000 -24.789.000 -23.686.000 -20.868.000
Driftsresultat -8.568.000 -2.924.000 -4.413.000 -4.258.000 -1.419.000
Finansinntekter 1.609.000 1.692.000 1.482.000 1.407.000 1.174.000
Finanskostnader -378.000 -242.000 -174.000 -223.000 -207.000
Finans 1.231.000 1.450.000 1.308.000 1.184.000 967.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -7.337.000 -1.473.000 -3.105.000 -3.074.000 -452.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 9.000 23.000 120.000 250.000 398.000
Sum varige driftsmidler 9.000 23.000 120.000 250.000 398.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 60.000 0 0
Sum anleggsmidler 9.000 23.000 180.000 250.000 398.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 8.191.000 8.097.000 7.713.000 7.353.000 5.745.000
Andre fordringer 265.000 329.000 310.000 372.000 311.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.023.000 1.588.000 1.855.000 1.252.000 6.197.000
Sum omløpsmidler 9.479.000 10.015.000 9.878.000 8.978.000 12.254.000
Sum eiendeler 9.488.000 10.038.000 10.058.000 9.228.000 12.652.000
Sum opptjent egenkapital -11.295.000 -3.292.000 -1.819.000 1.287.000 4.361.000
Sum egenkapital -5.290.000 2.713.000 4.186.000 2.292.000 5.366.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.966.000 0 0 734.000 0
Sum langsiktig gjeld 3.000.000 3.000.000 0 2.000.000 4.000.000
Leverandørgjeld 2.406.000 1.138.000 2.842.000 1.236.000 764.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.438.000 1.305.000 1.315.000 1.374.000 1.208.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.969.000 1.883.000 1.714.000 1.592.000 1.314.000
Sum kortsiktig gjeld 11.779.000 4.325.000 5.871.000 4.936.000 3.286.000
Sum gjeld og egenkapital 9.489.000 10.038.000 10.057.000 9.228.000 12.652.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.300.000 5.690.000 4.007.000 4.042.000 8.968.000
Likviditetsgrad 1 0.8 2.3 1.7 1.8 3.7
Likviditetsgrad 2 0.8 2.3 1.7 1.8 3.7
Soliditet -55.7 2 41.6 24.8 42.4
Resultatgrad -45.7 -13.9 -21.7 -21.9 -7.3
Rentedekningsgrad -22.7 -12.1 -25.4 -19.1 -6.9
Gjeldsgrad -2.8 2.7 1.4 3 1.4
Total kapitalrentabilitet -73.3 -12.3 -29.1 -30.9 -1.9
Signatur
01.03.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.03.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex