Tanker Engineering AS
Juridisk navn:  Tanker Engineering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22441515
Oda Krohgs Gate 2 Oda Krohgs Gate 2 Fax: 22111610
1515 Moss 1515 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 934802098
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 4/6/1979 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Ski As
Utvikling:
Omsetning  
  
38.89%
Resultat  
  
32.61%
Egenkapital  
  
-27.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 50.000 36.000 0 1.298.000 100.000
Resultat: -469.000 -696.000 -9.000 1.066.000 -422.000
Egenkapital: 1.214.000 1.669.000 2.628.000 3.092.000 2.836.000
Regnskap for  Tanker Engineering AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 50.000 36.000 0 1.298.000 100.000
Driftskostnader -131.000 -160.000 -130.000 -199.000 -271.000
Driftsresultat -81.000 -124.000 -130.000 1.099.000 -170.000
Finansinntekter -362.000 -526.000 191.000 -32.000 90.000
Finanskostnader -26.000 -46.000 -71.000 0 -342.000
Finans -388.000 -572.000 120.000 -32.000 -252.000
Resultat før skatt -469.000 -696.000 -9.000 1.066.000 -422.000
Skattekostnad 14.000 36.000 46.000 -310.000 288.000
Årsresultat -455.000 -659.000 37.000 756.000 -133.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 162.000 252.000 162.000 162.000 2.514.000
Sum omløpsmidler 1.369.000 2.030.000 3.305.000 3.871.000 1.167.000
Sum eiendeler 1.531.000 2.282.000 3.467.000 4.033.000 3.681.000
Sum opptjent egenkapital 1.014.000 1.469.000 2.428.000 2.892.000 2.636.000
Sum egenkapital 1.214.000 1.669.000 2.628.000 3.092.000 2.836.000
Sum langsiktig gjeld 151.000 188.000 224.000 270.000 0
Sum kortsiktig gjeld 166.000 424.000 614.000 671.000 846.000
Sum gjeld og egenkapital 1.531.000 2.281.000 3.466.000 4.033.000 3.682.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.000 36.000 0 0 100.000
Andre inntekter 0 0 0 1.298.000 0
Driftsinntekter 50.000 36.000 0 1.298.000 100.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -130.000 -159.000 -129.000 -198.000 -270.000
Driftskostnader -131.000 -160.000 -130.000 -199.000 -271.000
Driftsresultat -81.000 -124.000 -130.000 1.099.000 -170.000
Finansinntekter -362.000 -526.000 191.000 -32.000 90.000
Finanskostnader -26.000 -46.000 -71.000 0 -342.000
Finans -388.000 -572.000 120.000 -32.000 -252.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -300.000 -500.000 -500.000 -400.000
Årsresultat -455.000 -659.000 37.000 756.000 -133.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 40.000
Fast eiendom 0 0 0 0 2.312.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000
Sum varige driftsmidler 162.000 162.000 162.000 162.000 2.474.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 90.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 162.000 252.000 162.000 162.000 2.514.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 1.000 34.000 24.000 24.000
Sum investeringer 1.313.000 1.768.000 2.140.000 1.433.000 1.131.000
Kasse, bank 56.000 262.000 1.131.000 2.414.000 13.000
Sum omløpsmidler 1.369.000 2.030.000 3.305.000 3.871.000 1.167.000
Sum eiendeler 1.531.000 2.282.000 3.467.000 4.033.000 3.681.000
Sum opptjent egenkapital 1.014.000 1.469.000 2.428.000 2.892.000 2.636.000
Sum egenkapital 1.214.000 1.669.000 2.628.000 3.092.000 2.836.000
Sum avsetninger til forpliktelser 151.000 188.000 224.000 270.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 151.000 188.000 224.000 270.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 23.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 17.000 13.000 2.000 16.000 16.000
Utbytte 0 -300.000 -500.000 -500.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 126.000 112.000 112.000 155.000 430.000
Sum kortsiktig gjeld 166.000 424.000 614.000 671.000 846.000
Sum gjeld og egenkapital 1.531.000 2.281.000 3.466.000 4.033.000 3.682.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.203.000 1.606.000 2.691.000 3.200.000 321.000
Likviditetsgrad 1 8.2 4.8 5.4 5.8 1.4
Likviditetsgrad 2 8.2 4.8 5.4 5.8 1.4
Soliditet 79.3 73.2 75.8 76.7 77.0
Resultatgrad -344.4 84.7 -170.0
Rentedekningsgrad -3.1 -2.7 -1.8 -0.2
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet -28.9 -28.5 1.8 26.5 -2.2
Signatur
06.10.2011
HARALD NORALF AARSETH
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex