Tanker Med Grønn Profil Da
Juridisk navn:  Tanker Med Grønn Profil Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Lillestrøm Minibuss AS K.M. Nordangers vei 7 c/o Lillestrøm Minibuss AS K.M. Nordangers vei 7 Fax:
2003 Lillestrøm 2003 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 919169613
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 5/31/2017
Foretakstype: DA
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Jotro Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
15.68%
Resultat  
  
123.13%
Egenkapital  
  
15%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 5.468.000 4.727.000 2.159.000
Resultat: 99.000 -428.000 88.000
Egenkapital: 759.000 660.000 1.088.000
Regnskap for  Tanker Med Grønn Profil Da
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.468.000 4.727.000 2.159.000
Driftskostnader -5.370.000 -5.155.000 -2.071.000
Driftsresultat 98.000 -428.000 87.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 99.000 -428.000 88.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 99.000 -428.000 88.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 463.000 566.000 668.000
Sum omløpsmidler 1.401.000 954.000 1.348.000
Sum eiendeler 1.864.000 1.520.000 2.016.000
Sum opptjent egenkapital -159.000 -239.000 84.000
Sum egenkapital 759.000 660.000 1.088.000
Sum langsiktig gjeld 500.000 500.000 500.000
Sum kortsiktig gjeld 606.000 360.000 429.000
Sum gjeld og egenkapital 1.865.000 1.520.000 2.016.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.468.000 4.727.000 2.159.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 5.468.000 4.727.000 2.159.000
Varekostnad -5.048.000 -4.827.000 -1.910.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -103.000 -103.000 -47.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -219.000 -225.000 -114.000
Driftskostnader -5.370.000 -5.155.000 -2.071.000
Driftsresultat 98.000 -428.000 87.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 99.000 -428.000 88.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 155.000 217.000 279.000
Maskiner anlegg 308.000 349.000 389.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 463.000 566.000 668.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 463.000 566.000 668.000
Varebeholdning 333.000 192.000 290.000
Kundefordringer 606.000 540.000 489.000
Andre fordringer 36.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 426.000 223.000 569.000
Sum omløpsmidler 1.401.000 954.000 1.348.000
Sum eiendeler 1.864.000 1.520.000 2.016.000
Sum opptjent egenkapital -159.000 -239.000 84.000
Sum egenkapital 759.000 660.000 1.088.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 500.000 500.000 500.000
Leverandørgjeld 541.000 180.000 336.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 119.000 31.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 65.000 62.000 62.000
Sum kortsiktig gjeld 606.000 360.000 429.000
Sum gjeld og egenkapital 1.865.000 1.520.000 2.016.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 795.000 594.000 919.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.6 3.1
Likviditetsgrad 2 1.8 2.1 2.5
Soliditet 40.7 43.4 53.9
Resultatgrad 1.8 -9.1 4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.5 1.3 0.9
Total kapitalrentabilitet 5.3 -28.2 4.3
Signatur
23.06.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
23.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex