Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tankservice AS
Juridisk navn:  Tankservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41060600
Katralveien 90 Katralveien 90 Fax: 64943327
1814 Askim 1814 Askim
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 956724112
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 2/28/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Total Revisjon DA
Regnskapsfører: Pedersen & Skogholt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.66%
Resultat  
  
3.17%
Egenkapital  
  
14.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.200.000 5.868.000 5.992.000 4.303.000 3.780.000
Resultat: 293.000 284.000 587.000 26.000 142.000
Egenkapital: 1.856.000 1.627.000 1.406.000 948.000 928.000
Regnskap for  Tankservice AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.200.000 5.868.000 5.992.000 4.303.000 3.780.000
Driftskostnader -5.908.000 -5.583.000 -5.403.000 -4.260.000 -3.618.000
Driftsresultat 293.000 284.000 590.000 42.000 162.000
Finansinntekter 10.000 9.000 0 1.000
Finanskostnader -10.000 -13.000 -17.000 -20.000
Finans -4.000 -17.000 -19.000
Resultat før skatt 293.000 284.000 587.000 26.000 142.000
Skattekostnad -65.000 -63.000 -129.000 -6.000 -33.000
Årsresultat 229.000 222.000 457.000 20.000 109.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 74.000 78.000 147.000 253.000 338.000
Sum omløpsmidler 2.864.000 2.423.000 2.253.000 1.787.000 1.621.000
Sum eiendeler 2.938.000 2.501.000 2.400.000 2.040.000 1.959.000
Sum opptjent egenkapital 1.706.000 1.477.000 1.256.000 798.000 778.000
Sum egenkapital 1.856.000 1.627.000 1.406.000 948.000 928.000
Sum langsiktig gjeld 7.000 82.000 164.000 258.000
Sum kortsiktig gjeld 1.082.000 867.000 912.000 928.000 773.000
Sum gjeld og egenkapital 2.938.000 2.501.000 2.400.000 2.040.000 1.959.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.200.000 5.868.000 5.992.000 4.303.000 3.915.000
Andre inntekter 0 0 -135.000
Driftsinntekter 6.200.000 5.868.000 5.992.000 4.303.000 3.780.000
Varekostnad -1.276.000 -1.434.000 -1.169.000 -428.000 -81.000
Lønninger -2.583.000 -2.278.000 -2.167.000 -2.171.000 -1.994.000
Avskrivning -24.000 -102.000 -117.000 -144.000 -154.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.025.000 -1.769.000 -1.950.000 -1.517.000 -1.389.000
Driftskostnader -5.908.000 -5.583.000 -5.403.000 -4.260.000 -3.618.000
Driftsresultat 293.000 284.000 590.000 42.000 162.000
Finansinntekter 10.000 9.000 0 1.000
Finanskostnader -10.000 -13.000 -17.000 -20.000
Finans -4.000 -17.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 229.000 222.000 457.000 20.000 109.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 20.000 24.000 12.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 14.000 32.000 55.000
Driftsløsøre 55.000 54.000 122.000 221.000 283.000
Sum varige driftsmidler 55.000 54.000 136.000 253.000 338.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 74.000 78.000 147.000 253.000 338.000
Varebeholdning 1.953.000 1.502.000 1.218.000 916.000 713.000
Kundefordringer 440.000 478.000 487.000 419.000 300.000
Andre fordringer 267.000 229.000 206.000 173.000 179.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 204.000 214.000 342.000 280.000 430.000
Sum omløpsmidler 2.864.000 2.423.000 2.253.000 1.787.000 1.621.000
Sum eiendeler 2.938.000 2.501.000 2.400.000 2.040.000 1.959.000
Sum opptjent egenkapital 1.706.000 1.477.000 1.256.000 798.000 778.000
Sum egenkapital 1.856.000 1.627.000 1.406.000 948.000 928.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 3.000 20.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.000 82.000 164.000 258.000
Leverandørgjeld 430.000 182.000 127.000 202.000 34.000
Betalbar skatt 60.000 75.000 143.000 24.000 54.000
Skyldig offentlige avgifter 202.000 260.000 294.000 233.000 259.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 389.000 349.000 348.000 469.000 427.000
Sum kortsiktig gjeld 1.082.000 867.000 912.000 928.000 773.000
Sum gjeld og egenkapital 2.938.000 2.501.000 2.400.000 2.040.000 1.959.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.782.000 1.556.000 1.341.000 859.000 848.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.8 2.5 1.9 2.1
Likviditetsgrad 2 0.8 1.1 1.1 0.9 1.2
Soliditet 63.2 65.1 58.6 46.5 47.4
Resultatgrad 4.7 4.8 9.8 1 4.3
Rentedekningsgrad 28.4 45.4 2.5 8.1
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.7 1.2 1.1
Total kapitalrentabilitet 10.0 11.8 2 2.1 8.3
Signatur
25.07.2022
STYRETS FORMANN.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex