Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tannhelsetjenester As
Juridisk navn:  Tannhelsetjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78440004
Liakollveien 1 Liakollveien 1 Fax: 23244398
1259 Oslo 1259 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 994773925
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/22/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Escalon Services Norway As
Utvikling:
Omsetning  
  
265.82%
Resultat  
  
-555.88%
Egenkapital  
  
-48.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 867.000 237.000 540.000 525.000 531.000
Resultat: -155.000 34.000 34.000 -562.000 -94.000
Egenkapital: 161.000 315.000 315.000 228.000 493.000
Regnskap for  Tannhelsetjenester As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 867.000 237.000 540.000 525.000 531.000
Driftskostnader -1.022.000 -202.000 -507.000 -1.087.000 -624.000
Driftsresultat -155.000 34.000 34.000 -562.000 -93.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 0 0 0 0 -2.000
Resultat før skatt -155.000 34.000 34.000 -562.000 -94.000
Skattekostnad 0 -8.000 69.000 64.000 68.000
Årsresultat -155.000 27.000 103.000 -498.000 -27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 146.000 115.000 115.000 41.000 1.224.000
Sum omløpsmidler 220.000 235.000 232.000 472.000 39.000
Sum eiendeler 366.000 350.000 347.000 513.000 1.263.000
Sum opptjent egenkapital 61.000 215.000 215.000 128.000 393.000
Sum egenkapital 161.000 315.000 315.000 228.000 493.000
Sum langsiktig gjeld 34.000 0 0 258.000 727.000
Sum kortsiktig gjeld 171.000 34.000 31.000 27.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 366.000 349.000 346.000 513.000 1.263.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 867.000 237.000 0 0 531.000
Andre inntekter 0 0 540.000 525.000 0
Driftsinntekter 867.000 237.000 540.000 525.000 531.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 -102.000
Nedskrivning 0 0 0 -583.000 0
Andre driftskostnader -1.022.000 -202.000 -507.000 -504.000 -522.000
Driftskostnader -1.022.000 -202.000 -507.000 -1.087.000 -624.000
Driftsresultat -155.000 34.000 34.000 -562.000 -93.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 0 0 0 0 -2.000
Konsernbidrag 0 -26.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -155.000 27.000 103.000 -498.000 -27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 -74.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 583.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 583.000
Sum finansielle anleggsmidler 146.000 115.000 115.000 115.000 641.000
Sum anleggsmidler 146.000 115.000 115.000 41.000 1.224.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 207.000 207.000 202.000 440.000 0
Andre fordringer 11.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 28.000 30.000 32.000 39.000
Sum omløpsmidler 220.000 235.000 232.000 472.000 39.000
Sum eiendeler 366.000 350.000 347.000 513.000 1.263.000
Sum opptjent egenkapital 61.000 215.000 215.000 128.000 393.000
Sum egenkapital 161.000 315.000 315.000 228.000 493.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 64.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 34.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 34.000 0 0 258.000 727.000
Leverandørgjeld 171.000 0 5.000 21.000 39.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 6.000 6.000 4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 20.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 171.000 34.000 31.000 27.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 366.000 349.000 346.000 513.000 1.263.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 49.000 201.000 201.000 445.000 -4.000
Likviditetsgrad 1 1.3 6.9 7.5 17.5 0.9
Likviditetsgrad 2 1.3 6.9 7.5 17.5 1.0
Soliditet 4 90.3 9 44.4 39.0
Resultatgrad -17.9 14.3 6.3 -17.5
Rentedekningsgrad -46.5
Gjeldsgrad 1.3 0.1 0.1 1.3 1.6
Total kapitalrentabilitet -42.3 9.7 9.8 -109.6 -7.4
Signatur
14.04.2021
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
14.04.2021
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex