Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tannlab AS
Juridisk navn:  Tannlab AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23333838
Postboks 6048 Etterstad Østensjøveien 18 Fax: 23333839
0601 Oslo 661 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 935889235
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 5/18/1984
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Regnskapsassistanse AS
Utvikling:
Omsetning  
  
39.83%
Resultat  
  
123.55%
Egenkapital  
  
58.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2015
Omsetning: 30.905.000 22.102.000 22.945.000 21.373.000 18.547.000
Resultat: 646.000 -2.743.000 -1.787.000 -1.567.000 363.000
Egenkapital: -1.093.000 -2.663.000 -533.000 859.000 2.051.000
Regnskap for  Tannlab AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2015
Driftsinntekter 30.905.000 22.102.000 22.945.000 21.373.000 18.547.000
Driftskostnader -29.904.000 -24.713.000 -24.620.000 -22.879.000 -18.128.000
Driftsresultat 1.002.000 -2.612.000 -1.675.000 -1.505.000 419.000
Finansinntekter 120.000 0 2.000 6.000 9.000
Finanskostnader -476.000 -131.000 -113.000 -67.000 -65.000
Finans -356.000 -131.000 -111.000 -61.000 -56.000
Resultat før skatt 646.000 -2.743.000 -1.787.000 -1.567.000 363.000
Skattekostnad -124.000 613.000 396.000 375.000 -101.000
Årsresultat 522.000 -2.130.000 -1.392.000 -1.192.000 261.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.314.000 2.353.000 1.846.000 1.998.000 1.439.000
Sum omløpsmidler 4.486.000 2.864.000 -250.000 1.733.000 3.621.000
Sum eiendeler 6.800.000 5.217.000 1.596.000 3.731.000 5.060.000
Sum opptjent egenkapital -1.693.000 -3.163.000 -1.033.000 359.000 1.551.000
Sum egenkapital -1.093.000 -2.663.000 -533.000 859.000 2.051.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 954.000
Sum kortsiktig gjeld 7.893.000 7.880.000 2.129.000 2.872.000 2.056.000
Sum gjeld og egenkapital 6.800.000 5.217.000 1.596.000 3.731.000 5.061.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.403.000 21.363.000 22.276.000 20.453.000 17.476.000
Andre inntekter 503.000 738.000 669.000 920.000 1.071.000
Driftsinntekter 30.905.000 22.102.000 22.945.000 21.373.000 18.547.000
Varekostnad -9.784.000 -8.162.000 -8.521.000 -7.669.000 -5.452.000
Lønninger -13.148.000 -11.228.000 -10.580.000 -8.958.000 -7.540.000
Avskrivning -107.000 -195.000 -260.000 -283.000 -135.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.865.000 -5.128.000 -5.259.000 -5.969.000 -5.001.000
Driftskostnader -29.904.000 -24.713.000 -24.620.000 -22.879.000 -18.128.000
Driftsresultat 1.002.000 -2.612.000 -1.675.000 -1.505.000 419.000
Finansinntekter 120.000 0 2.000 6.000 9.000
Finanskostnader -476.000 -131.000 -113.000 -67.000 -65.000
Finans -356.000 -131.000 -111.000 -61.000 -56.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 522.000 -2.130.000 -1.392.000 -1.192.000 261.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.323.000 1.348.000 735.000 339.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 236.000 343.000 450.000 908.000 1.206.000
Sum varige driftsmidler 236.000 343.000 450.000 908.000 1.206.000
Sum finansielle anleggsmidler 755.000 662.000 662.000 751.000 234.000
Sum anleggsmidler 2.314.000 2.353.000 1.846.000 1.998.000 1.439.000
Varebeholdning 1.001.000 610.000 751.000 771.000 444.000
Kundefordringer 2.809.000 1.718.000 2.161.000 2.766.000 2.375.000
Andre fordringer 408.000 376.000 622.000 362.000 464.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 269.000 160.000 0 0 339.000
Sum omløpsmidler 4.486.000 2.864.000 -250.000 1.733.000 3.621.000
Sum eiendeler 6.800.000 5.217.000 1.596.000 3.731.000 5.060.000
Sum opptjent egenkapital -1.693.000 -3.163.000 -1.033.000 359.000 1.551.000
Sum egenkapital -1.093.000 -2.663.000 -533.000 859.000 2.051.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 36.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 954.000
Leverandørgjeld 5.066.000 6.570.000 944.000 1.442.000 655.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 85.000
Skyldig offentlige avgifter 494.000 491.000 479.000 566.000 614.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.333.000 820.000 706.000 864.000 703.000
Sum kortsiktig gjeld 7.893.000 7.880.000 2.129.000 2.872.000 2.056.000
Sum gjeld og egenkapital 6.800.000 5.217.000 1.596.000 3.731.000 5.061.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.407.000 -5.016.000 -2.379.000 -1.139.000 1.565.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.4 -0.1 0.6 1.8
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 -0.5 0.3 1.6
Soliditet -16.1 -33.4 2 40.5
Resultatgrad 3.2 -11.8 -7.3 2.3
Rentedekningsgrad 2.1 -19.9 -14.8 -22.5 6.6
Gjeldsgrad -7.2 3.3 1.5
Total kapitalrentabilitet 16.5 -50.1 -104.8 -40.2 8.5
Signatur
08.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.09.2016
PROKURA HVER FOR SEG
HEIAN MARIANNE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex