Tannlege Eidar Strøm As
Juridisk navn:  Tannlege Eidar Strøm As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74270671
Bråholmgata 7 Bråholmgata 7 Fax:
7800 Namsos 7800 Namsos
Fylke: Kommune:
Trøndelag Namsos 
Org.nr: 917441197
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 6/21/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.33%
Resultat  
  
-89.36%
Egenkapital  
  
14.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.937.000 3.924.000 3.904.000 4.120.000
Resultat: 71.000 667.000 343.000 38.000
Egenkapital: 455.000 399.000 188.000 91.000
Regnskap for  Tannlege Eidar Strøm As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.937.000 3.924.000 3.904.000 4.120.000
Driftskostnader -3.855.000 -3.244.000 -3.541.000 -4.063.000
Driftsresultat 83.000 679.000 363.000 57.000
Finansinntekter 5.000 6.000 0 7.000
Finanskostnader -17.000 -17.000 -20.000 -27.000
Finans -12.000 -11.000 -20.000 -20.000
Resultat før skatt 71.000 667.000 343.000 38.000
Skattekostnad -16.000 -156.000 -86.000 29.000
Årsresultat 55.000 511.000 257.000 67.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 725.000 414.000 470.000 527.000
Sum omløpsmidler 205.000 857.000 632.000 463.000
Sum eiendeler 930.000 1.271.000 1.102.000 990.000
Sum opptjent egenkapital 431.000 375.000 164.000 67.000
Sum egenkapital 455.000 399.000 188.000 91.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 109.000 183.000
Sum kortsiktig gjeld 475.000 871.000 804.000 715.000
Sum gjeld og egenkapital 930.000 1.270.000 1.101.000 989.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.469.000 3.924.000 3.904.000 4.120.000
Andre inntekter 468.000 0 0 0
Driftsinntekter 3.937.000 3.924.000 3.904.000 4.120.000
Varekostnad -609.000 -333.000 -381.000 -384.000
Lønninger -2.384.000 -2.435.000 -2.716.000 -3.127.000
Avskrivning -75.000 -60.000 -60.000 -54.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -787.000 -416.000 -384.000 -498.000
Driftskostnader -3.855.000 -3.244.000 -3.541.000 -4.063.000
Driftsresultat 83.000 679.000 363.000 57.000
Finansinntekter 5.000 6.000 0 7.000
Finanskostnader -17.000 -17.000 -20.000 -27.000
Finans -12.000 -11.000 -20.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -300.000 -160.000 0
Årsresultat 55.000 511.000 257.000 67.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 33.000 49.000 44.000 41.000
Fast eiendom 0 359.000 413.000 466.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 692.000 6.000 13.000 20.000
Sum varige driftsmidler 692.000 365.000 425.000 486.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 725.000 414.000 470.000 527.000
Varebeholdning 22.000 13.000 15.000 17.000
Kundefordringer 14.000 23.000 17.000 14.000
Andre fordringer 5.000 184.000 177.000 35.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 163.000 637.000 423.000 398.000
Sum omløpsmidler 205.000 857.000 632.000 463.000
Sum eiendeler 930.000 1.271.000 1.102.000 990.000
Sum opptjent egenkapital 431.000 375.000 164.000 67.000
Sum egenkapital 455.000 399.000 188.000 91.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 109.000 183.000
Leverandørgjeld 93.000 32.000 69.000 46.000
Betalbar skatt 0 160.000 90.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter 85.000 132.000 224.000 344.000
Utbytte 0 -300.000 -160.000 0
Annen kortsiktig gjeld 296.000 247.000 261.000 314.000
Sum kortsiktig gjeld 475.000 871.000 804.000 715.000
Sum gjeld og egenkapital 930.000 1.270.000 1.101.000 989.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -270.000 -14.000 -172.000 -252.000
Likviditetsgrad 1 0.4 1 0.8 0.6
Likviditetsgrad 2 0.4 1 0.8 0.6
Soliditet 48.9 31.4 17.1 9.2
Resultatgrad 2.1 17.3 9.3 1.4
Rentedekningsgrad 4.9 39.9 18.1 2.1
Gjeldsgrad 1 2.2 4.9 9.9
Total kapitalrentabilitet 9.5 53.9 3 6.5
Signatur
08.07.2016
Prokurister
08.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex