Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tannteknikar Oddvin Ose AS
Juridisk navn:  Tannteknikar Oddvin Ose AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70076084
Postboks 295 Hamnegata 12 Fax: 70074801
6101 Volda 6100 Volda
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 957900100
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 2/1/1990 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapshjelp As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-32.53%
Egenkapital  
  
-42.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 44.000 114.000 1.051.000
Resultat: -110.000 -83.000 -50.000 -80.000 105.000
Egenkapital: 118.000 204.000 268.000 310.000 374.000
Regnskap for  Tannteknikar Oddvin Ose AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 44.000 114.000 1.051.000
Driftskostnader -111.000 -83.000 -94.000 -194.000 -927.000
Driftsresultat -110.000 -83.000 -50.000 -80.000 125.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -20.000
Finans 0 0 0 0 -20.000
Resultat før skatt -110.000 -83.000 -50.000 -80.000 105.000
Skattekostnad 24.000 18.000 8.000 16.000 -28.000
Årsresultat -86.000 -64.000 -42.000 -64.000 76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 474.000 485.000 502.000 530.000 574.000
Sum omløpsmidler 1.000 2.000 39.000 82.000 255.000
Sum eiendeler 475.000 487.000 541.000 612.000 829.000
Sum opptjent egenkapital 16.000 102.000 166.000 208.000 272.000
Sum egenkapital 118.000 204.000 268.000 310.000 374.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 245.000
Sum kortsiktig gjeld 357.000 283.000 273.000 301.000 210.000
Sum gjeld og egenkapital 475.000 487.000 541.000 611.000 829.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 4.000 13.000 1.051.000
Andre inntekter 0 0 40.000 101.000 0
Driftsinntekter 0 0 44.000 114.000 1.051.000
Varekostnad 0 0 -1.000 -62.000 -192.000
Lønninger 0 0 0 0 -517.000
Avskrivning -35.000 -36.000 -36.000 -57.000 -60.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -76.000 -47.000 -57.000 -75.000 -158.000
Driftskostnader -111.000 -83.000 -94.000 -194.000 -927.000
Driftsresultat -110.000 -83.000 -50.000 -80.000 125.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -20.000
Finans 0 0 0 0 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -86.000 -64.000 -42.000 -64.000 76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 120.000 95.000 77.000 69.000 53.000
Fast eiendom 246.000 272.000 299.000 326.000 353.000
Maskiner anlegg 2.000 10.000 19.000 28.000 61.000
Driftsløsøre 107.000 107.000 107.000 107.000 107.000
Sum varige driftsmidler 355.000 389.000 425.000 460.000 521.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 474.000 485.000 502.000 530.000 574.000
Varebeholdning 0 0 0 0 77.000
Kundefordringer 0 0 0 0 52.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 2.000 39.000 82.000 126.000
Sum omløpsmidler 1.000 2.000 39.000 82.000 255.000
Sum eiendeler 475.000 487.000 541.000 612.000 829.000
Sum opptjent egenkapital 16.000 102.000 166.000 208.000 272.000
Sum egenkapital 118.000 204.000 268.000 310.000 374.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 245.000
Leverandørgjeld 3.000 1.000 1.000 7.000 43.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 52.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 354.000 282.000 272.000 295.000 115.000
Sum kortsiktig gjeld 357.000 283.000 273.000 301.000 210.000
Sum gjeld og egenkapital 475.000 487.000 541.000 611.000 829.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -356.000 -281.000 -234.000 -219.000 45.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.1 0.3 1.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0.1 0.3 0.8
Soliditet 24.8 41.9 49.5 50.7 45.1
Resultatgrad -113.6 -70.2 11.9
Rentedekningsgrad 6.3
Gjeldsgrad 3 1.4 1 1 1.2
Total kapitalrentabilitet -23.2 -9.2 -13.1 15.1
Signatur
10.05.2021
SIGNATUR
AARSET ESPEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex