Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tano Trust
Juridisk navn:  Tano Trust
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91766535
c/o Olav Holten Sverre F Halvorsens vei 11 c/o Olav Holten Sverre F Halvorsens vei 11 Fax:
3517 Hønefoss 3517 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 980857921
Aksjekapital: 50 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/14/2000
Foretakstype: STI
Revisor: Akonto Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.86%
Resultat  
  
378.57%
Egenkapital  
  
19.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 921.000 870.000 896.000 872.000 957.000
Resultat: 117.000 -42.000 103.000 194.000 -19.000
Egenkapital: 719.000 602.000 644.000 542.000 347.000
Regnskap for  Tano Trust
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 921.000 870.000 896.000 872.000 957.000
Driftskostnader -804.000 -914.000 -793.000 -678.000 -976.000
Driftsresultat 117.000 -44.000 103.000 194.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 117.000 -42.000 103.000 194.000 -19.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 117.000 -42.000 103.000 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 727.000 604.000 670.000 568.000 390.000
Sum eiendeler 727.000 604.000 670.000 568.000 390.000
Sum opptjent egenkapital 669.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 719.000 602.000 644.000 542.000 347.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.000 2.000 26.000 26.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 728.000 604.000 670.000 568.000 390.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.000 0 0 52.000 32.000
Andre inntekter 915.000 870.000 896.000 819.000 925.000
Driftsinntekter 921.000 870.000 896.000 872.000 957.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -804.000 -914.000 -793.000 -678.000 -976.000
Driftskostnader -804.000 -914.000 -793.000 -678.000 -976.000
Driftsresultat 117.000 -44.000 103.000 194.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 117.000 -42.000 103.000 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 231.000 0 0 0 0
Kasse, bank 496.000 604.000 670.000 568.000 390.000
Sum omløpsmidler 727.000 604.000 670.000 568.000 390.000
Sum eiendeler 727.000 604.000 670.000 568.000 390.000
Sum opptjent egenkapital 669.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 719.000 602.000 644.000 542.000 347.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 2.000 26.000 26.000 43.000
Sum kortsiktig gjeld 9.000 2.000 26.000 26.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 728.000 604.000 670.000 568.000 390.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 718.000 602.000 644.000 542.000 347.000
Likviditetsgrad 1 80.8 3 25.8 21.8 9.1
Likviditetsgrad 2 80.8 3 25.8 21.8 9.1
Soliditet 98.8 99.7 96.1 95.4 8
Resultatgrad 12.7 -5.1 11.5 22.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 16.1 -7.3 15.4 34.2 -4.9
Signatur
09.12.2015
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex