Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tappen AS
Juridisk navn:  Tappen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45600808
Jernbanegata 3 Kjøpmannsvik Fax:
4790 Lillesand 4770 Høvåg
Fylke: Kommune:
Agder Lillesand
Org.nr: 992150769
Aksjekapital: 6.400.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/3/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirma Eliassen As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-39%
Resultat  
  
-98.87%
Egenkapital  
  
0.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.941.000 11.379.000 12.735.000 18.756.000 19.369.000
Resultat: -706.000 -355.000 -839.000 36.000 607.000
Egenkapital: 7.539.000 7.479.000 7.360.000 7.163.000 4.895.000
Regnskap for  Tappen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.941.000 11.379.000 12.735.000 18.756.000 19.369.000
Driftskostnader -7.648.000 -11.734.000 -13.556.000 -18.707.000 -18.653.000
Driftsresultat -708.000 -356.000 -822.000 49.000 716.000
Finansinntekter 2.000 3.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -20.000 -16.000 -112.000
Finans 2.000 2.000 -18.000 -14.000 -110.000
Resultat før skatt -706.000 -355.000 -839.000 36.000 607.000
Skattekostnad 155.000 78.000 192.000 324.000 0
Årsresultat -551.000 -277.000 -647.000 360.000 607.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.334.000 7.845.000 8.382.000 6.854.000 7.315.000
Sum omløpsmidler 2.884.000 3.635.000 2.967.000 5.108.000 2.700.000
Sum eiendeler 10.218.000 11.480.000 11.349.000 11.962.000 10.015.000
Sum opptjent egenkapital -2.620.000 -2.069.000 -1.792.000 -1.145.000 -1.505.000
Sum egenkapital 7.539.000 7.479.000 7.360.000 7.163.000 4.895.000
Sum langsiktig gjeld 1.843.000 1.826.000 1.292.000 246.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 836.000 2.176.000 2.697.000 4.553.000 5.107.000
Sum gjeld og egenkapital 10.218.000 11.481.000 11.349.000 11.962.000 10.015.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.753.000 11.213.000 12.520.000 18.532.000 19.032.000
Andre inntekter 188.000 166.000 216.000 224.000 337.000
Driftsinntekter 6.941.000 11.379.000 12.735.000 18.756.000 19.369.000
Varekostnad -5.757.000 -9.047.000 -10.514.000 -15.567.000 -15.855.000
Lønninger -655.000 -1.268.000 -1.651.000 -1.799.000 -1.521.000
Avskrivning -511.000 -537.000 -558.000 -538.000 -534.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -725.000 -882.000 -833.000 -803.000 -743.000
Driftskostnader -7.648.000 -11.734.000 -13.556.000 -18.707.000 -18.653.000
Driftsresultat -708.000 -356.000 -822.000 49.000 716.000
Finansinntekter 2.000 3.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -20.000 -16.000 -112.000
Finans 2.000 2.000 -18.000 -14.000 -110.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -551.000 -277.000 -647.000 360.000 607.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 6.694.000 7.056.000 6.279.000 6.594.000 6.904.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 640.000 789.000 2.103.000 260.000 412.000
Sum varige driftsmidler 7.334.000 7.845.000 8.382.000 6.854.000 7.315.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.334.000 7.845.000 8.382.000 6.854.000 7.315.000
Varebeholdning 825.000 1.044.000 991.000 1.198.000 1.159.000
Kundefordringer 249.000 79.000 32.000 92.000 99.000
Andre fordringer 11.000 316.000 8.000 121.000 100.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 508.000 607.000 853.000 1.220.000 1.342.000
Sum omløpsmidler 2.884.000 3.635.000 2.967.000 5.108.000 2.700.000
Sum eiendeler 10.218.000 11.480.000 11.349.000 11.962.000 10.015.000
Sum opptjent egenkapital -2.620.000 -2.069.000 -1.792.000 -1.145.000 -1.505.000
Sum egenkapital 7.539.000 7.479.000 7.360.000 7.163.000 4.895.000
Sum avsetninger til forpliktelser 343.000 326.000 292.000 246.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 633.000 1.133.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.843.000 1.826.000 1.292.000 246.000 13.000
Leverandørgjeld 364.000 229.000 200.000 593.000 527.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 85.000 159.000 179.000 161.000 128.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 387.000 1.155.000 1.184.000 3.798.000 4.452.000
Sum kortsiktig gjeld 836.000 2.176.000 2.697.000 4.553.000 5.107.000
Sum gjeld og egenkapital 10.218.000 11.481.000 11.349.000 11.962.000 10.015.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.048.000 1.459.000 270.000 555.000 -2.407.000
Likviditetsgrad 1 3.4 1.7 1.1 1.1 0.5
Likviditetsgrad 2 2.5 1.2 0.7 0.9 0.3
Soliditet 73.8 65.1 64.9 59.9 48.9
Resultatgrad -10.2 -3.1 -6.5 0.3 3.7
Rentedekningsgrad -41.1 3.1 6.4
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.5 0.7 1
Total kapitalrentabilitet -6.9 -3.1 -7.2 0.4 7.2
Signatur
04.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.03.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex