Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tau Legesenter AS
Juridisk navn:  Tau Legesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51746500
Bergtunvegen 2 Bergtunvegen 2 Fax: 51744348
4120 Tau 4120 Tau
Fylke: Kommune:
Rogaland Strand
Org.nr: 980924122
Aksjekapital: 140.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 5/19/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Erga Revisjon AS
Regnskapsfører: Ingrid Haver-Regnskapskontor
Utvikling:
Omsetning  
  
5.34%
Resultat  
  
343.4%
Egenkapital  
  
113.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.318.000 5.998.000 5.856.000 5.685.000 6.040.000
Resultat: 258.000 -106.000 -406.000 34.000 150.000
Egenkapital: 485.000 227.000 324.000 724.000 698.000
Regnskap for  Tau Legesenter AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.318.000 5.998.000 5.856.000 5.685.000 6.040.000
Driftskostnader -6.042.000 -6.074.000 -6.233.000 -5.628.000 -5.861.000
Driftsresultat 277.000 -75.000 -377.000 57.000 179.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -20.000 -31.000 -30.000 -24.000 -29.000
Finans -20.000 -31.000 -29.000 -24.000 -29.000
Resultat før skatt 258.000 -106.000 -406.000 34.000 150.000
Skattekostnad 9.000 7.000 -8.000 -8.000
Årsresultat 257.000 -96.000 -400.000 26.000 143.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 602.000 786.000 1.006.000 1.003.000 1.278.000
Sum omløpsmidler 846.000 539.000 611.000 667.000 472.000
Sum eiendeler 1.448.000 1.325.000 1.617.000 1.670.000 1.750.000
Sum opptjent egenkapital 73.000 -185.000 -88.000 312.000 286.000
Sum egenkapital 485.000 227.000 324.000 724.000 698.000
Sum langsiktig gjeld 255.000 444.000 677.000 386.000 519.000
Sum kortsiktig gjeld 709.000 653.000 615.000 560.000 533.000
Sum gjeld og egenkapital 1.449.000 1.324.000 1.616.000 1.670.000 1.750.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 376.000 508.000 526.000 429.000 485.000
Andre inntekter 5.942.000 5.490.000 5.330.000 5.256.000 5.555.000
Driftsinntekter 6.318.000 5.998.000 5.856.000 5.685.000 6.040.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -3.056.000 -3.075.000 -3.278.000 -2.891.000 -2.936.000
Avskrivning -184.000 -220.000 -215.000 -275.000 -318.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.802.000 -2.779.000 -2.740.000 -2.462.000 -2.607.000
Driftskostnader -6.042.000 -6.074.000 -6.233.000 -5.628.000 -5.861.000
Driftsresultat 277.000 -75.000 -377.000 57.000 179.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -20.000 -31.000 -30.000 -24.000 -29.000
Finans -20.000 -31.000 -29.000 -24.000 -29.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 257.000 -96.000 -400.000 26.000 143.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 602.000 786.000 1.006.000 1.003.000 1.278.000
Sum varige driftsmidler 602.000 786.000 1.006.000 1.003.000 1.278.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 602.000 786.000 1.006.000 1.003.000 1.278.000
Varebeholdning 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Kundefordringer 49.000 168.000 48.000 31.000 0
Andre fordringer 65.000 72.000 30.000 43.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 653.000 219.000 453.000 512.000 391.000
Sum omløpsmidler 846.000 539.000 611.000 667.000 472.000
Sum eiendeler 1.448.000 1.325.000 1.617.000 1.670.000 1.750.000
Sum opptjent egenkapital 73.000 -185.000 -88.000 312.000 286.000
Sum egenkapital 485.000 227.000 324.000 724.000 698.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 7.000 8.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 255.000 444.000 677.000 386.000 519.000
Leverandørgjeld 17.000 104.000 81.000 58.000 63.000
Betalbar skatt 0 9.000 0
Skyldig offentlige avgifter 225.000 195.000 200.000 176.000 176.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 466.000 354.000 334.000 318.000 294.000
Sum kortsiktig gjeld 709.000 653.000 615.000 560.000 533.000
Sum gjeld og egenkapital 1.449.000 1.324.000 1.616.000 1.670.000 1.750.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 137.000 -114.000 -4.000 107.000 -61.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.8 1 1 0.9
Likviditetsgrad 2 1.1 0.7 0.9 1 0.7
Soliditet 33.5 17.1 2 43.4 39.9
Resultatgrad 4.4 -1.3 -6.4 1 3
Rentedekningsgrad 13.9 -2.4 -12.6 2.4 6.2
Gjeldsgrad 2.0 4.8 4 1.3 1.5
Total kapitalrentabilitet 19.1 -5.7 -23.3 3.4 10.2
Signatur
20.07.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
20.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex