Taxi, Transport & Formidling As
Juridisk navn:  Taxi, Transport & Formidling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95950877
Postboks 10 Fax:
2851 Lena 2850 Lena
Fylke: Kommune:
Innlandet Østre Toten
Org.nr: 980336107
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/1998 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hn Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
244.2%
Resultat  
  
411.76%
Egenkapital  
  
527.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 950.000 276.000 0 0 0
Resultat: 174.000 34.000 0 0 0
Egenkapital: 207.000 33.000 -1.000 -36.000 -36.000
Regnskap for  Taxi, Transport & Formidling As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 950.000 276.000 0 0
Driftskostnader -759.000 -238.000 0 0
Driftsresultat 191.000 39.000 0 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -17.000 -5.000 0 0
Finans -17.000 -5.000 0 0
Resultat før skatt 174.000 34.000 0 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 174.000 34.000 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 337.000 443.000 0 0
Sum omløpsmidler 509.000 186.000 11.000 11.000 0
Sum eiendeler 846.000 629.000 11.000 11.000 0
Sum opptjent egenkapital 105.000 -69.000 -103.000 -138.000 -138.000
Sum egenkapital 207.000 33.000 -1.000 -36.000 -36.000
Sum langsiktig gjeld 309.000 583.000 12.000 47.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 331.000 13.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 847.000 629.000 11.000 11.000 -1.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 949.000 276.000 0 0
Andre inntekter 1.000 0 0
Driftsinntekter 950.000 276.000 0 0
Varekostnad -415.000 -13.000 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -106.000 -49.000 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -238.000 -176.000 0 0
Driftskostnader -759.000 -238.000 0 0
Driftsresultat 191.000 39.000 0 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -17.000 -5.000 0 0
Finans -17.000 -5.000 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 174.000 34.000 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 337.000 443.000 0 0
Sum varige driftsmidler 337.000 443.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 337.000 443.000 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 87.000 57.000 0 0
Andre fordringer 10.000 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 413.000 129.000 11.000 11.000 0
Sum omløpsmidler 509.000 186.000 11.000 11.000 0
Sum eiendeler 846.000 629.000 11.000 11.000 0
Sum opptjent egenkapital 105.000 -69.000 -103.000 -138.000 -138.000
Sum egenkapital 207.000 33.000 -1.000 -36.000 -36.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 309.000 583.000 12.000 47.000 35.000
Leverandørgjeld 19.000 12.000 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 1.000 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 305.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 331.000 13.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 847.000 629.000 11.000 11.000 -1.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 178.000 173.000 11.000 11.000 0
Likviditetsgrad 1 1.5 14.3
Likviditetsgrad 2 1.5 14.3 0 0
Soliditet 24.4 5.2 -9.1 -327.3 3
Resultatgrad 20.1 14.1
Rentedekningsgrad 11.2 7.8
Gjeldsgrad 3.1 18.1 -12.0 -1.3
Total kapitalrentabilitet 22.6 6.2 0
Signatur
21.10.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
21.10.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex