Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Taxi Depot AS
Juridisk navn:  Taxi Depot AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64810708
Postboks 153 Henrik Ibsens Vei Fax: 64810701
2061 Gardermoen 2060 Gardermoen
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 979409311
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 11/12/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Mazars As
Utvikling:
Omsetning  
  
-49.32%
Resultat  
  
-183.98%
Egenkapital  
  
-57.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.374.000 16.523.000 15.947.000 17.625.000 14.728.000
Resultat: -2.113.000 2.516.000 3.388.000 4.415.000 -1.403.000
Egenkapital: 1.206.000 2.869.000 907.000 -1.698.000 -5.023.000
Regnskap for  Taxi Depot AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.374.000 16.523.000 15.947.000 17.625.000 14.728.000
Driftskostnader -10.284.000 -13.740.000 -12.285.000 -12.899.000 -15.531.000
Driftsresultat -1.911.000 2.783.000 3.661.000 4.727.000 -804.000
Finansinntekter 2.000 3.000 3.000 2.000 7.000
Finanskostnader -204.000 -270.000 -276.000 -314.000 -606.000
Finans -202.000 -267.000 -273.000 -312.000 -599.000
Resultat før skatt -2.113.000 2.516.000 3.388.000 4.415.000 -1.403.000
Skattekostnad 449.000 -554.000 -784.000 -1.089.000 276.000
Årsresultat -1.664.000 1.962.000 2.604.000 3.326.000 -1.127.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.118.000 2.422.000 2.222.000 998.000 2.384.000
Sum omløpsmidler 5.052.000 9.401.000 6.962.000 5.400.000 2.910.000
Sum eiendeler 7.170.000 11.823.000 9.184.000 6.398.000 5.294.000
Sum opptjent egenkapital 706.000 2.369.000 407.000 -2.198.000 -5.523.000
Sum egenkapital 1.206.000 2.869.000 907.000 -1.698.000 -5.023.000
Sum langsiktig gjeld 4.613.000 5.382.000 6.150.000 6.919.000 8.574.000
Sum kortsiktig gjeld 1.352.000 3.572.000 2.127.000 1.176.000 1.743.000
Sum gjeld og egenkapital 7.171.000 11.823.000 9.184.000 6.397.000 5.294.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.968.000 16.384.000 15.819.000 17.495.000 14.728.000
Andre inntekter 2.406.000 139.000 128.000 130.000 0
Driftsinntekter 8.374.000 16.523.000 15.947.000 17.625.000 14.728.000
Varekostnad -126.000 -119.000 -127.000 -116.000 -66.000
Lønninger -3.149.000 -4.570.000 -4.438.000 -4.298.000 -5.212.000
Avskrivning -593.000 -498.000 -231.000 -343.000 -752.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.416.000 -8.553.000 -7.489.000 -8.142.000 -9.501.000
Driftskostnader -10.284.000 -13.740.000 -12.285.000 -12.899.000 -15.531.000
Driftsresultat -1.911.000 2.783.000 3.661.000 4.727.000 -804.000
Finansinntekter 2.000 3.000 3.000 2.000 7.000
Finanskostnader -204.000 -270.000 -276.000 -314.000 -606.000
Finans -202.000 -267.000 -273.000 -312.000 -599.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.664.000 1.962.000 2.604.000 3.326.000 -1.127.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 24.000 77.000 677.000 1.766.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 293.000 333.000 373.000 0 0
Driftsløsøre 1.825.000 2.065.000 1.772.000 321.000 618.000
Sum varige driftsmidler 2.118.000 2.398.000 2.145.000 321.000 618.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.118.000 2.422.000 2.222.000 998.000 2.384.000
Varebeholdning 10.000 52.000 36.000 28.000 33.000
Kundefordringer 20.000 828.000 916.000 625.000 1.356.000
Andre fordringer 2.206.000 893.000 562.000 54.000 60.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.816.000 7.628.000 5.447.000 4.693.000 1.461.000
Sum omløpsmidler 5.052.000 9.401.000 6.962.000 5.400.000 2.910.000
Sum eiendeler 7.170.000 11.823.000 9.184.000 6.398.000 5.294.000
Sum opptjent egenkapital 706.000 2.369.000 407.000 -2.198.000 -5.523.000
Sum egenkapital 1.206.000 2.869.000 907.000 -1.698.000 -5.023.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 450.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.613.000 5.382.000 6.150.000 6.919.000 8.574.000
Leverandørgjeld 718.000 1.675.000 1.122.000 335.000 702.000
Betalbar skatt 501.000 183.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 97.000 194.000 171.000 148.000 292.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 537.000 751.000 651.000 693.000 749.000
Sum kortsiktig gjeld 1.352.000 3.572.000 2.127.000 1.176.000 1.743.000
Sum gjeld og egenkapital 7.171.000 11.823.000 9.184.000 6.397.000 5.294.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.700.000 5.829.000 4.835.000 4.224.000 1.167.000
Likviditetsgrad 1 3.7 2.6 3.3 4.6 1.7
Likviditetsgrad 2 3.7 2.6 3.3 4.6 1.7
Soliditet 16.8 24.3 9.9 -26.5 -94.9
Resultatgrad -22.8 16.8 2 26.8 -5.5
Rentedekningsgrad -9.4 10.3 13.3 15.1 -1.3
Gjeldsgrad 4.9 3.1 9.1 -4.8 -2.1
Total kapitalrentabilitet -26.6 23.6 39.9 73.9 -15.1
Signatur
13.06.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
13.06.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex