Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Taxi Innlandet AS
Juridisk navn:  Taxi Innlandet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61231934
Trondheimsvegen 16 Trondheimsvegen 16 Fax: 61241582
2660 Dombås 2660 Dombås
Fylke: Kommune:
Innlandet Dovre
Org.nr: 987434457
Aksjekapital: 105.600 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/27/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Snøhetta Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.26%
Resultat  
  
-355.56%
Egenkapital  
  
-26.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 36.932.000 36.117.000 686.000 667.000 600.000
Resultat: -414.000 162.000 129.000 153.000 195.000
Egenkapital: 949.000 1.291.000 1.162.000 1.067.000 951.000
Regnskap for  Taxi Innlandet AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 36.932.000 36.117.000 686.000 667.000 600.000
Driftskostnader -37.347.000 -35.957.000 -558.000 -515.000 -406.000
Driftsresultat -414.000 161.000 128.000 152.000 194.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt -414.000 162.000 129.000 153.000 195.000
Skattekostnad 91.000 -36.000 -30.000 -37.000 -49.000
Årsresultat -323.000 126.000 99.000 116.000 146.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.000 0 4.000 11.000 18.000
Sum omløpsmidler 1.004.000 1.417.000 1.291.000 1.180.000 1.050.000
Sum eiendeler 1.031.000 1.417.000 1.295.000 1.191.000 1.068.000
Sum opptjent egenkapital 866.000 1.188.000 1.062.000 963.000 847.000
Sum egenkapital 949.000 1.291.000 1.162.000 1.067.000 951.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 82.000 126.000 132.000 124.000 116.000
Sum gjeld og egenkapital 1.032.000 1.416.000 1.295.000 1.192.000 1.069.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 36.932.000 36.117.000 686.000 667.000 600.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 36.932.000 36.117.000 686.000 667.000 600.000
Varekostnad -36.795.000 -35.441.000 -34.000 -31.000 -1.000
Lønninger -390.000 -373.000 -389.000 -329.000 -297.000
Avskrivning -4.000 -7.000 -7.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -162.000 -139.000 -128.000 -148.000 -104.000
Driftskostnader -37.347.000 -35.957.000 -558.000 -515.000 -406.000
Driftsresultat -414.000 161.000 128.000 152.000 194.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -323.000 126.000 99.000 116.000 146.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 27.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 4.000 11.000 18.000
Sum varige driftsmidler 0 4.000 11.000 18.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 27.000 0 4.000 11.000 18.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 42.000 38.000 33.000 26.000
Andre fordringer 70.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 934.000 1.373.000 1.252.000 1.146.000 1.023.000
Sum omløpsmidler 1.004.000 1.417.000 1.291.000 1.180.000 1.050.000
Sum eiendeler 1.031.000 1.417.000 1.295.000 1.191.000 1.068.000
Sum opptjent egenkapital 866.000 1.188.000 1.062.000 963.000 847.000
Sum egenkapital 949.000 1.291.000 1.162.000 1.067.000 951.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 0 1.000
Leverandørgjeld 1.000 1.000 16.000 11.000 6.000
Betalbar skatt 36.000 28.000 38.000 48.000
Skyldig offentlige avgifter 37.000 48.000 55.000 46.000 35.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 44.000 41.000 33.000 29.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld 82.000 126.000 132.000 124.000 116.000
Sum gjeld og egenkapital 1.032.000 1.416.000 1.295.000 1.192.000 1.069.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 922.000 1.291.000 1.159.000 1.056.000 934.000
Likviditetsgrad 1 12.2 11.2 9.8 9.5 9.1
Likviditetsgrad 2 12.2 11.2 9.8 9.5 9.1
Soliditet 92.0 91.1 89.7 89.6 8
Resultatgrad -1.1 0.4 18.7 22.8 32.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -40.1 11.4 1 12.8 18.3
Signatur
03.09.2020
STYRETS LEDER OG TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
03.09.2020
To styremedlemmer i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex