Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Taxibåter As
Juridisk navn:  Taxibåter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69379266
c/o Håkon Lorentzen Stenlia 41 Sundbyveien 54A Fax: 69379813
1680 Skjærhalden 3478 Nærsnes
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 941487084
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/28/1986
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hvaler Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-41.67%
Resultat  
  
-40.78%
Egenkapital  
  
20.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 623.000 1.068.000 649.000 270.000 187.000
Resultat: 61.000 103.000 40.000 113.000 201.000
Egenkapital: 319.000 265.000 161.000 121.000 7.000
Regnskap for  Taxibåter As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 623.000 1.068.000 649.000 270.000 187.000
Driftskostnader -559.000 -966.000 -611.000 -159.000 -129.000
Driftsresultat 64.000 102.000 38.000 111.000 58.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 2.000 142.000
Finanskostnader -4.000 -1.000 0 0 0
Finans -3.000 1.000 2.000 2.000 142.000
Resultat før skatt 61.000 103.000 40.000 113.000 201.000
Skattekostnad -6.000 0 0 0
Årsresultat 55.000 103.000 40.000 113.000 201.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 64.000 76.000 21.000 21.000 21.000
Sum omløpsmidler 373.000 504.000 344.000 166.000 294.000
Sum eiendeler 437.000 580.000 365.000 187.000 315.000
Sum opptjent egenkapital 219.000 165.000 61.000 21.000 -93.000
Sum egenkapital 319.000 265.000 161.000 121.000 7.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 0 270.000
Sum kortsiktig gjeld 116.000 316.000 204.000 66.000 38.000
Sum gjeld og egenkapital 437.000 581.000 365.000 187.000 315.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 623.000 1.068.000 649.000 270.000 187.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 623.000 1.068.000 649.000 270.000 187.000
Varekostnad -135.000 -150.000 0 -35.000 -110.000
Lønninger -318.000 -636.000 -406.000 -93.000 0
Avskrivning -11.000 -2.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -95.000 -178.000 -205.000 -31.000 -19.000
Driftskostnader -559.000 -966.000 -611.000 -159.000 -129.000
Driftsresultat 64.000 102.000 38.000 111.000 58.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 2.000 142.000
Finanskostnader -4.000 -1.000 0 0 0
Finans -3.000 1.000 2.000 2.000 142.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 55.000 103.000 40.000 113.000 201.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 43.000 55.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 43.000 55.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Sum anleggsmidler 64.000 76.000 21.000 21.000 21.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 325.000 416.000 233.000 0 0
Andre fordringer 0 23.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 48.000 89.000 111.000 143.000 294.000
Sum omløpsmidler 373.000 504.000 344.000 166.000 294.000
Sum eiendeler 437.000 580.000 365.000 187.000 315.000
Sum opptjent egenkapital 219.000 165.000 61.000 21.000 -93.000
Sum egenkapital 319.000 265.000 161.000 121.000 7.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 0 270.000
Leverandørgjeld 8.000 8.000 2.000 5.000 23.000
Betalbar skatt 4.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 73.000 231.000 164.000 53.000 15.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000 77.000 38.000 9.000 0
Sum kortsiktig gjeld 116.000 316.000 204.000 66.000 38.000
Sum gjeld og egenkapital 437.000 581.000 365.000 187.000 315.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 257.000 188.000 140.000 100.000 256.000
Likviditetsgrad 1 3.2 1.6 1.7 2.5 7.7
Likviditetsgrad 2 3.2 1.6 1.7 2.5 7.7
Soliditet 73.0 45.6 44.1 64.7 2.2
Resultatgrad 10.3 9.6 5.9 41.1 3
Rentedekningsgrad 16.0 102.0
Gjeldsgrad 0.4 1.2 1.3 0.5 4
Total kapitalrentabilitet 14.9 17.9 1 60.4 63.5
Signatur
28.06.2017
STYRETS FORMANN.
Prokurister
28.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex