Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Taxiregnskap AS
Juridisk navn:  Taxiregnskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66803505
Sandstuveien 60A Sandstuveien 60A Fax:
1184 Oslo 1184 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 951235539
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 2/15/1989
Foretakstype: AS
Tidligere navn: snapp service røa as
Revisor: Varde Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.69%
Resultat  
  
78.62%
Egenkapital  
  
-69.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.491.000 4.522.000 5.230.000 5.120.000 4.813.000
Resultat: 518.000 290.000 1.100.000 875.000 748.000
Egenkapital: 100.000 326.000 100.000 100.000 100.000
Regnskap for  Taxiregnskap AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.491.000 4.522.000 5.230.000 5.120.000 4.813.000
Driftskostnader -3.966.000 -4.223.000 -4.128.000 -4.244.000 -4.071.000
Driftsresultat 526.000 300.000 1.103.000 877.000 743.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 4.000 10.000
Finanskostnader -9.000 -10.000 -4.000 -5.000 -5.000
Finans -8.000 -10.000 -3.000 -1.000 5.000
Resultat før skatt 518.000 290.000 1.100.000 875.000 748.000
Skattekostnad -114.000 -64.000 -253.000 -210.000 -187.000
Årsresultat 404.000 226.000 847.000 665.000 561.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 421.000 530.000 708.000 187.000 192.000
Sum omløpsmidler 1.419.000 1.200.000 1.986.000 1.575.000 1.476.000
Sum eiendeler 1.840.000 1.730.000 2.694.000 1.762.000 1.668.000
Sum opptjent egenkapital 226.000 0 0 0
Sum egenkapital 100.000 326.000 100.000 100.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 585.000 664.000 746.000 66.000 116.000
Sum kortsiktig gjeld 1.155.000 740.000 1.848.000 1.596.000 1.452.000
Sum gjeld og egenkapital 1.840.000 1.730.000 2.694.000 1.762.000 1.668.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.467.000 4.522.000 5.230.000 5.120.000 4.813.000
Andre inntekter 24.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.491.000 4.522.000 5.230.000 5.120.000 4.813.000
Varekostnad -12.000 -21.000 -29.000 -300.000 -29.000
Lønninger -2.880.000 -3.058.000 -2.983.000 -2.937.000 -3.164.000
Avskrivning -103.000 -129.000 -162.000 -28.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -971.000 -1.015.000 -954.000 -979.000 -848.000
Driftskostnader -3.966.000 -4.223.000 -4.128.000 -4.244.000 -4.071.000
Driftsresultat 526.000 300.000 1.103.000 877.000 743.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 4.000 10.000
Finanskostnader -9.000 -10.000 -4.000 -5.000 -5.000
Finans -8.000 -10.000 -3.000 -1.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -404.000 0 -847.000 -665.000 -561.000
Årsresultat 404.000 226.000 847.000 665.000 561.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.000 9.000 9.000 9.000 10.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 412.000 515.000 642.000 90.000 118.000
Sum varige driftsmidler 412.000 515.000 642.000 90.000 118.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 57.000 88.000 64.000
Sum anleggsmidler 421.000 530.000 708.000 187.000 192.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 706.000 879.000 892.000 1.001.000 852.000
Andre fordringer 41.000 35.000 -25.000 34.000 31.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 672.000 286.000 1.119.000 539.000 593.000
Sum omløpsmidler 1.419.000 1.200.000 1.986.000 1.575.000 1.476.000
Sum eiendeler 1.840.000 1.730.000 2.694.000 1.762.000 1.668.000
Sum opptjent egenkapital 226.000 0 0 0
Sum egenkapital 100.000 326.000 100.000 100.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 585.000 664.000 746.000 66.000 116.000
Leverandørgjeld 27.000 111.000 40.000 69.000 68.000
Betalbar skatt 114.000 64.000 253.000 210.000 189.000
Skyldig offentlige avgifter 346.000 305.000 374.000 328.000 349.000
Utbytte -404.000 0 -847.000 -665.000 -561.000
Annen kortsiktig gjeld 264.000 260.000 335.000 324.000 285.000
Sum kortsiktig gjeld 1.155.000 740.000 1.848.000 1.596.000 1.452.000
Sum gjeld og egenkapital 1.840.000 1.730.000 2.694.000 1.762.000 1.668.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 264.000 460.000 138.000 -21.000 24.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.6 1.1 1 1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.6 1.1 1 1
Soliditet 5.4 18.8 3.7 5.7 6
Resultatgrad 11.7 6.6 21.1 17.1 15.4
Rentedekningsgrad 58.4 3 275.8 175.4 148.6
Gjeldsgrad 17.4 4.3 25.9 16.6 15.7
Total kapitalrentabilitet 28.6 17.3 4 5 45.1
Signatur
13.01.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.01.2021
Daglig leder eller styrets leder hver for seg.
Daglig leder eller styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex