Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Taxisentralen AS
Juridisk navn:  Taxisentralen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 02600
Råkollveien 107 Råkollveien 107 Fax: 69362666
1664 Rolvsøy 1664 Rolvsøy
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 945288507
Aksjekapital: 455.000 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 10/8/1987
Foretakstype: AS
Tidligere navn: fredrikstad og sarpsborg taxisentral as
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
22.75%
Resultat  
  
34.11%
Egenkapital  
  
9.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 168.610.000 137.358.000 162.075.000 153.004.000 150.073.000
Resultat: 7.868.000 5.867.000 8.358.000 3.718.000 3.918.000
Egenkapital: 18.339.000 16.803.000 15.406.000 13.388.000 12.570.000
Regnskap for  Taxisentralen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 168.610.000 137.358.000 162.075.000 153.004.000 150.073.000
Driftskostnader -160.884.000 -131.355.000 -153.642.000 -149.178.000 -145.976.000
Driftsresultat 7.726.000 6.004.000 8.433.000 3.825.000 4.096.000
Finansinntekter 262.000 35.000 93.000 70.000 77.000
Finanskostnader -119.000 -173.000 -168.000 -177.000 -255.000
Finans 143.000 -138.000 -75.000 -107.000 -178.000
Resultat før skatt 7.868.000 5.867.000 8.358.000 3.718.000 3.918.000
Skattekostnad -1.732.000 -1.295.000 -1.840.000 -852.000 -936.000
Årsresultat 6.136.000 4.572.000 6.518.000 2.865.000 2.982.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.621.000 8.913.000 7.776.000 8.088.000 8.503.000
Sum omløpsmidler 34.717.000 27.746.000 33.788.000 28.913.000 26.838.000
Sum eiendeler 43.338.000 36.659.000 41.564.000 37.001.000 35.341.000
Sum opptjent egenkapital 16.530.000 14.994.000 13.597.000 11.578.000 10.760.000
Sum egenkapital 18.339.000 16.803.000 15.406.000 13.388.000 12.570.000
Sum langsiktig gjeld 2.843.000 3.232.000 3.355.000 3.685.000 4.034.000
Sum kortsiktig gjeld 22.156.000 16.624.000 22.803.000 19.928.000 18.738.000
Sum gjeld og egenkapital 43.338.000 36.659.000 41.564.000 37.000.000 35.341.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 164.618.000 134.579.000 158.760.000 149.857.000 147.429.000
Andre inntekter 3.993.000 2.780.000 3.315.000 3.147.000 2.643.000
Driftsinntekter 168.610.000 137.358.000 162.075.000 153.004.000 150.073.000
Varekostnad -139.082.000 -111.863.000 -131.749.000 -126.782.000 -124.717.000
Lønninger -13.428.000 -12.025.000 -13.435.000 -13.459.000 -12.926.000
Avskrivning -816.000 -575.000 -394.000 -549.000 -633.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.558.000 -6.892.000 -7.950.000 -8.237.000 -7.587.000
Driftskostnader -160.884.000 -131.355.000 -153.642.000 -149.178.000 -145.976.000
Driftsresultat 7.726.000 6.004.000 8.433.000 3.825.000 4.096.000
Finansinntekter 262.000 35.000 93.000 70.000 77.000
Finanskostnader -119.000 -173.000 -168.000 -177.000 -255.000
Finans 143.000 -138.000 -75.000 -107.000 -178.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -4.600.000 -3.175.000 -4.500.000 -2.048.000 -2.275.000
Årsresultat 6.136.000 4.572.000 6.518.000 2.865.000 2.982.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 4.963.000 5.280.000 5.491.000 5.703.000 5.966.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.591.000 1.566.000 217.000 318.000 470.000
Sum varige driftsmidler 6.553.000 6.845.000 5.708.000 6.021.000 6.436.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000
Sum anleggsmidler 8.621.000 8.913.000 7.776.000 8.088.000 8.503.000
Varebeholdning 63.000 131.000 151.000 149.000 211.000
Kundefordringer 18.683.000 15.101.000 16.799.000 16.663.000 17.184.000
Andre fordringer 1.041.000 931.000 1.180.000 1.018.000 1.002.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 14.930.000 11.583.000 15.658.000 11.083.000 8.441.000
Sum omløpsmidler 34.717.000 27.746.000 33.788.000 28.913.000 26.838.000
Sum eiendeler 43.338.000 36.659.000 41.564.000 37.001.000 35.341.000
Sum opptjent egenkapital 16.530.000 14.994.000 13.597.000 11.578.000 10.760.000
Sum egenkapital 18.339.000 16.803.000 15.406.000 13.388.000 12.570.000
Sum avsetninger til forpliktelser 95.000 112.000 58.000 61.000 90.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.843.000 3.232.000 3.355.000 3.685.000 4.034.000
Leverandørgjeld 12.874.000 9.774.000 12.983.000 13.134.000 11.942.000
Betalbar skatt 1.749.000 1.241.000 1.844.000 881.000 977.000
Skyldig offentlige avgifter 1.358.000 887.000 1.346.000 1.264.000 859.000
Utbytte -4.600.000 -3.175.000 -4.500.000 -2.048.000 -2.275.000
Annen kortsiktig gjeld 1.576.000 1.547.000 2.130.000 2.601.000 2.685.000
Sum kortsiktig gjeld 22.156.000 16.624.000 22.803.000 19.928.000 18.738.000
Sum gjeld og egenkapital 43.338.000 36.659.000 41.564.000 37.000.000 35.341.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.561.000 11.122.000 10.985.000 8.985.000 8.100.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.7 1.5 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 1.6 1.7 1.5 1.4 1.4
Soliditet 42.3 45.8 37.1 36.2 35.6
Resultatgrad 4.6 4.4 5.2 2.5 2.7
Rentedekningsgrad 64.9 34.7 50.2 21.6 16.1
Gjeldsgrad 1.4 1.2 1.7 1.8 1.8
Total kapitalrentabilitet 18.4 16.5 20.5 10.5 11.8
Signatur
16.09.2016
STYRETS LEDER ALENE, STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP
ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
16.09.2016
Daglig leder alene eller styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex