Tb Jern & Blikk AS
Juridisk navn:  Tb Jern & Blikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69222790
Bedriftsveien 12 Bedriftsveien 12 Fax: 69223303
1890 Rakkestad 1890 Rakkestad
Fylke: Kommune:
Viken Rakkestad
Org.nr: 991101454
Aksjekapital: 171.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 3/21/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Centera Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.96%
Resultat  
  
-4.95%
Egenkapital  
  
-34.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.466.000 5.875.000 4.580.000 5.449.000 4.534.000
Resultat: 1.458.000 1.534.000 760.000 1.183.000 686.000
Egenkapital: 5.357.000 8.220.000 7.024.000 6.432.000 6.519.000
Regnskap for  Tb Jern & Blikk AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.466.000 5.875.000 4.580.000 5.449.000 4.534.000
Driftskostnader -4.022.000 -4.359.000 -3.843.000 -4.281.000 -3.858.000
Driftsresultat 1.444.000 1.516.000 736.000 1.168.000 676.000
Finansinntekter 14.000 18.000 23.000 16.000 15.000
Finanskostnader 0 0 0 -5.000
Finans 14.000 18.000 23.000 16.000 10.000
Resultat før skatt 1.458.000 1.534.000 760.000 1.183.000 686.000
Skattekostnad -321.000 -338.000 -167.000 -270.000 -163.000
Årsresultat 1.137.000 1.196.000 592.000 913.000 524.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.484.000 4.491.000 3.788.000 3.929.000 4.146.000
Sum omløpsmidler 6.243.000 5.158.000 4.450.000 3.802.000 3.338.000
Sum eiendeler 10.727.000 9.649.000 8.238.000 7.731.000 7.484.000
Sum opptjent egenkapital 5.186.000 8.049.000 6.853.000 6.261.000 5.359.000
Sum egenkapital 5.357.000 8.220.000 7.024.000 6.432.000 6.519.000
Sum langsiktig gjeld 41.000 52.000 56.000 81.000 83.000
Sum kortsiktig gjeld 5.329.000 1.376.000 1.158.000 1.219.000 882.000
Sum gjeld og egenkapital 10.727.000 9.648.000 8.238.000 7.732.000 7.484.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.466.000 5.875.000 4.575.000 5.449.000 4.534.000
Andre inntekter 0 5.000 0 0
Driftsinntekter 5.466.000 5.875.000 4.580.000 5.449.000 4.534.000
Varekostnad -1.990.000 -2.321.000 -1.554.000 -2.101.000 -2.025.000
Lønninger -1.456.000 -1.394.000 -1.732.000 -1.538.000 -1.188.000
Avskrivning -258.000 -212.000 -232.000 -217.000 -242.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -318.000 -432.000 -325.000 -425.000 -403.000
Driftskostnader -4.022.000 -4.359.000 -3.843.000 -4.281.000 -3.858.000
Driftsresultat 1.444.000 1.516.000 736.000 1.168.000 676.000
Finansinntekter 14.000 18.000 23.000 16.000 15.000
Finanskostnader 0 0 0 -5.000
Finans 14.000 18.000 23.000 16.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -4.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.137.000 1.196.000 592.000 913.000 524.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 4.164.000 4.325.000 3.597.000 3.757.000 3.918.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 320.000 166.000 191.000 172.000 228.000
Sum varige driftsmidler 4.484.000 4.491.000 3.788.000 3.929.000 4.146.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.484.000 4.491.000 3.788.000 3.929.000 4.146.000
Varebeholdning 152.000 119.000 102.000 98.000 96.000
Kundefordringer 629.000 794.000 952.000 2.258.000 1.408.000
Andre fordringer 92.000 15.000 130.000 64.000 57.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.370.000 4.231.000 3.266.000 1.382.000 1.777.000
Sum omløpsmidler 6.243.000 5.158.000 4.450.000 3.802.000 3.338.000
Sum eiendeler 10.727.000 9.649.000 8.238.000 7.731.000 7.484.000
Sum opptjent egenkapital 5.186.000 8.049.000 6.853.000 6.261.000 5.359.000
Sum egenkapital 5.357.000 8.220.000 7.024.000 6.432.000 6.519.000
Sum avsetninger til forpliktelser 41.000 52.000 56.000 81.000 83.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 41.000 52.000 56.000 81.000 83.000
Leverandørgjeld 244.000 275.000 262.000 214.000 224.000
Betalbar skatt 332.000 342.000 192.000 272.000 160.000
Skyldig offentlige avgifter 601.000 625.000 541.000 587.000 384.000
Utbytte -4.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 152.000 134.000 164.000 146.000 114.000
Sum kortsiktig gjeld 5.329.000 1.376.000 1.158.000 1.219.000 882.000
Sum gjeld og egenkapital 10.727.000 9.648.000 8.238.000 7.732.000 7.484.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 914.000 3.782.000 3.292.000 2.583.000 2.456.000
Likviditetsgrad 1 1.2 3.7 3.8 3 3.8
Likviditetsgrad 2 1.1 3.7 3.8 3 3.7
Soliditet 49.9 85.2 85.3 83.2 87.1
Resultatgrad 26.4 25.8 16.1 21.4 14.9
Rentedekningsgrad 135.2
Gjeldsgrad 1.0 0.2 0.2 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 13.6 15.9 9.2 15.3 9.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex