Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tbt.No As
Juridisk navn:  Tbt.No As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 1815 Nordnes Claus Ockenssmauet 3 Fax:
5816 Bergen 5005 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 959194785
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/20/1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Statera Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.69%
Resultat  
  
-95%
Egenkapital  
  
1.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 742.000 689.000 671.000 598.000 629.000
Resultat: 1.000 20.000 63.000 -45.000 16.000
Egenkapital: 151.000 149.000 134.000 85.000 120.000
Regnskap for  Tbt.No As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 742.000 689.000 671.000 598.000 629.000
Driftskostnader -740.000 -669.000 -609.000 -648.000 -617.000
Driftsresultat 1.000 20.000 62.000 -50.000 11.000
Finansinntekter 1.000 0 5.000 5.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 0 5.000 5.000
Resultat før skatt 1.000 20.000 63.000 -45.000 16.000
Skattekostnad -4.000 -14.000 10.000 -5.000
Årsresultat 1.000 16.000 49.000 -35.000 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000 0 10.000 0
Sum omløpsmidler 225.000 177.000 176.000 101.000 159.000
Sum eiendeler 237.000 177.000 176.000 111.000 159.000
Sum opptjent egenkapital 51.000 49.000 34.000 -15.000 20.000
Sum egenkapital 151.000 149.000 134.000 85.000 120.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 87.000 27.000 43.000 27.000 39.000
Sum gjeld og egenkapital 238.000 176.000 177.000 112.000 159.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 707.000 630.000 540.000 457.000 501.000
Andre inntekter 35.000 60.000 131.000 142.000 127.000
Driftsinntekter 742.000 689.000 671.000 598.000 629.000
Varekostnad -186.000 -142.000 -180.000 -192.000 -93.000
Lønninger -292.000 -189.000 -214.000 -214.000 -266.000
Avskrivning -5.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -257.000 -338.000 -215.000 -242.000 -258.000
Driftskostnader -740.000 -669.000 -609.000 -648.000 -617.000
Driftsresultat 1.000 20.000 62.000 -50.000 11.000
Finansinntekter 1.000 0 5.000 5.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 0 5.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.000 16.000 49.000 -35.000 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 10.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 12.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.000 0 10.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 81.000 3.000 62.000 2.000 7.000
Andre fordringer 5.000 30.000 11.000 -8.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 140.000 144.000 103.000 108.000 148.000
Sum omløpsmidler 225.000 177.000 176.000 101.000 159.000
Sum eiendeler 237.000 177.000 176.000 111.000 159.000
Sum opptjent egenkapital 51.000 49.000 34.000 -15.000 20.000
Sum egenkapital 151.000 149.000 134.000 85.000 120.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 4.000 4.000 3.000 0
Betalbar skatt 4.000 4.000 0 4.000
Skyldig offentlige avgifter 51.000 11.000 4.000 2.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 33.000 18.000 24.000 19.000 34.000
Sum kortsiktig gjeld 87.000 27.000 43.000 27.000 39.000
Sum gjeld og egenkapital 238.000 176.000 177.000 112.000 159.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 138.000 150.000 133.000 74.000 120.000
Likviditetsgrad 1 2.6 6.6 4.1 3.7 4.1
Likviditetsgrad 2 2.6 6.6 4.1 3.7 4.1
Soliditet 63.4 84.7 75.7 75.9 75.5
Resultatgrad 0.1 2.9 9.2 -8.4 1.7
Rentedekningsgrad 20.0
Gjeldsgrad 0.6 0.2 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 0.4 11.9 3 -40.2 10.1
Signatur
12.04.2022
STYRETS LEDER ELLER DAGLIG LEDER, ALENE ELLER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex