Tbt.No As
Juridisk navn:  Tbt.No As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 1815 Nordnes Claus Ockenssmauet 3 Fax:
5816 Bergen 5005 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 959194785
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/20/1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Danielsen Regnskap Og Rådgivning
Utvikling:
Omsetning  
  
2.68%
Resultat  
  
-68.25%
Egenkapital  
  
11.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 689.000 671.000 598.000 629.000 652.000
Resultat: 20.000 63.000 -45.000 16.000 4.000
Egenkapital: 149.000 134.000 85.000 120.000 108.000
Regnskap for  Tbt.No As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 689.000 671.000 598.000 629.000 652.000
Driftskostnader -669.000 -609.000 -648.000 -617.000 -654.000
Driftsresultat 20.000 62.000 -50.000 11.000 -3.000
Finansinntekter 1.000 0 5.000 5.000 6.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 0 5.000 5.000 6.000
Resultat før skatt 20.000 63.000 -45.000 16.000 4.000
Skattekostnad -4.000 -14.000 10.000 -5.000 -1.000
Årsresultat 16.000 49.000 -35.000 11.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 10.000 0 0
Sum omløpsmidler 177.000 176.000 101.000 159.000 143.000
Sum eiendeler 177.000 176.000 111.000 159.000 143.000
Sum opptjent egenkapital 49.000 34.000 -15.000 20.000 8.000
Sum egenkapital 149.000 134.000 85.000 120.000 108.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 27.000 43.000 27.000 39.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 176.000 177.000 112.000 159.000 144.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 630.000 540.000 457.000 501.000 482.000
Andre inntekter 60.000 131.000 142.000 127.000 170.000
Driftsinntekter 689.000 671.000 598.000 629.000 652.000
Varekostnad -142.000 -180.000 -192.000 -93.000 -196.000
Lønninger -189.000 -214.000 -214.000 -266.000 -259.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -338.000 -215.000 -242.000 -258.000 -199.000
Driftskostnader -669.000 -609.000 -648.000 -617.000 -654.000
Driftsresultat 20.000 62.000 -50.000 11.000 -3.000
Finansinntekter 1.000 0 5.000 5.000 6.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 0 5.000 5.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 16.000 49.000 -35.000 11.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 10.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 10.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 3.000 62.000 2.000 7.000 5.000
Andre fordringer 30.000 11.000 -8.000 4.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 144.000 103.000 108.000 148.000 133.000
Sum omløpsmidler 177.000 176.000 101.000 159.000 143.000
Sum eiendeler 177.000 176.000 111.000 159.000 143.000
Sum opptjent egenkapital 49.000 34.000 -15.000 20.000 8.000
Sum egenkapital 149.000 134.000 85.000 120.000 108.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 4.000 3.000 0 6.000
Betalbar skatt 4.000 4.000 0 4.000 0
Skyldig offentlige avgifter 11.000 4.000 2.000 -4.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.000 24.000 19.000 34.000 34.000
Sum kortsiktig gjeld 27.000 43.000 27.000 39.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 176.000 177.000 112.000 159.000 144.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 150.000 133.000 74.000 120.000 107.000
Likviditetsgrad 1 6.6 4.1 3.7 4.1 4
Likviditetsgrad 2 6.6 4.1 3.7 4.1 4
Soliditet 84.7 75.7 75.9 75.5 7
Resultatgrad 2.9 9.2 -8.4 1.7 -0.5
Rentedekningsgrad 20.0
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 11.9 3 -40.2 10.1 2.1
Signatur
16.01.2017
STYRETS LEDER ELLER DAGLIG LEDER, ALENE ELLER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex