Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tc Partner AS
Juridisk navn:  Tc Partner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91240390
Lerpeveien 93 Lerpeveien 93 Fax:
3036 Drammen 3036 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 993334936
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/30/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vestby Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-36.76%
Resultat  
  
64.65%
Egenkapital  
  
-12.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 425.000 672.000 852.000 1.430.000 813.000
Resultat: 163.000 99.000 92.000 178.000 226.000
Egenkapital: 494.000 567.000 690.000 618.000 681.000
Regnskap for  Tc Partner AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 425.000 672.000 852.000 1.430.000 813.000
Driftskostnader -263.000 -574.000 -761.000 -1.250.000 -586.000
Driftsresultat 162.000 98.000 91.000 180.000 227.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 4.000
Finanskostnader 0 -3.000 -4.000
Finans 1.000 1.000 0 -3.000 0
Resultat før skatt 163.000 99.000 92.000 178.000 226.000
Skattekostnad -36.000 -22.000 -20.000 -41.000 -54.000
Årsresultat 127.000 77.000 71.000 137.000 172.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 233.000 303.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 556.000 577.000 769.000 917.000 1.068.000
Sum eiendeler 789.000 880.000 769.000 917.000 1.068.000
Sum opptjent egenkapital 394.000 467.000 590.000 518.000 581.000
Sum egenkapital 494.000 567.000 690.000 618.000 681.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 5.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 293.000 309.000 79.000 299.000 386.000
Sum gjeld og egenkapital 789.000 881.000 769.000 917.000 1.067.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 425.000 672.000 852.000 1.430.000 813.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 425.000 672.000 852.000 1.430.000 813.000
Varekostnad -35.000 -416.000 -636.000 -1.119.000 -455.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -70.000 -47.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -158.000 -111.000 -125.000 -131.000 -131.000
Driftskostnader -263.000 -574.000 -761.000 -1.250.000 -586.000
Driftsresultat 162.000 98.000 91.000 180.000 227.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 4.000
Finanskostnader 0 -3.000 -4.000
Finans 1.000 1.000 0 -3.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -200.000 -200.000 0 -200.000 -200.000
Årsresultat 127.000 77.000 71.000 137.000 172.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 233.000 303.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 233.000 303.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 233.000 303.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 225.000 35.000 46.000 23.000 -1.000
Andre fordringer 0 0 400.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 331.000 542.000 723.000 894.000 669.000
Sum omløpsmidler 556.000 577.000 769.000 917.000 1.068.000
Sum eiendeler 789.000 880.000 769.000 917.000 1.068.000
Sum opptjent egenkapital 394.000 467.000 590.000 518.000 581.000
Sum egenkapital 494.000 567.000 690.000 618.000 681.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 5.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 5.000 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 47.000 34.000 52.000 130.000
Betalbar skatt 39.000 17.000 20.000 41.000 54.000
Skyldig offentlige avgifter 53.000 3.000 9.000 6.000 2.000
Utbytte -200.000 -200.000 0 -200.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 42.000 17.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 293.000 309.000 79.000 299.000 386.000
Sum gjeld og egenkapital 789.000 881.000 769.000 917.000 1.067.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 263.000 268.000 690.000 618.000 682.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.9 9.7 3.1 2.8
Likviditetsgrad 2 1.9 1.9 9.7 3.1 2.8
Soliditet 62.6 64.4 89.7 67.4 63.8
Resultatgrad 38.1 14.6 10.7 12.6 27.9
Rentedekningsgrad 6 56.8
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.1 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 20.7 11.2 11.8 19.6 21.6
Signatur
09.12.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex