Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Teaterprodusentene AS
Juridisk navn:  Teaterprodusentene AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Krags Vei 12B Krags Vei 12B Fax:
0783 Oslo 783 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 986102035
Aksjekapital: 390.100 NOK
Etableringsdato: 8/27/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Myrdahl Og Sveen AS
Regnskapsfører: Fiala Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-67.69%
Resultat  
  
-40.42%
Egenkapital  
  
9.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 21.000 65.000 1.551.000 4.879.000 5.017.000
Resultat: 2.951.000 4.953.000 -631.000 3.967.000 40.000
Egenkapital: 30.034.000 27.337.000 16.699.000 17.596.000 21.851.000
Regnskap for  Teaterprodusentene AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 21.000 65.000 1.551.000 4.879.000 5.017.000
Driftskostnader -337.000 -316.000 -461.000 -3.965.000 -4.850.000
Driftsresultat -316.000 -251.000 1.090.000 914.000 166.000
Finansinntekter 3.334.000 5.255.000 -1.153.000 3.190.000 606.000
Finanskostnader -67.000 -51.000 -567.000 -137.000 -732.000
Finans 3.267.000 5.204.000 -1.720.000 3.053.000 -126.000
Resultat før skatt 2.951.000 4.953.000 -631.000 3.967.000 40.000
Skattekostnad -55.000 43.000 -267.000 -222.000 -79.000
Årsresultat 2.897.000 4.996.000 -897.000 3.746.000 -39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 327.000 743.000 323.000 272.000 453.000
Sum omløpsmidler 29.991.000 26.963.000 22.652.000 24.974.000 29.327.000
Sum eiendeler 30.318.000 27.706.000 22.975.000 25.246.000 29.780.000
Sum opptjent egenkapital 28.952.000 26.256.000 15.778.000 16.675.000 20.929.000
Sum egenkapital 30.034.000 27.337.000 16.699.000 17.596.000 21.851.000
Sum langsiktig gjeld 0 12.000 15.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 284.000 369.000 6.265.000 7.634.000 7.912.000
Sum gjeld og egenkapital 30.318.000 27.707.000 22.977.000 25.246.000 29.780.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 4.817.000 4.930.000
Andre inntekter 21.000 65.000 1.551.000 61.000 86.000
Driftsinntekter 21.000 65.000 1.551.000 4.879.000 5.017.000
Varekostnad 0 0 -1.928.000 -1.394.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -337.000 -316.000 -461.000 -2.037.000 -3.456.000
Driftskostnader -337.000 -316.000 -461.000 -3.965.000 -4.850.000
Driftsresultat -316.000 -251.000 1.090.000 914.000 166.000
Finansinntekter 3.334.000 5.255.000 -1.153.000 3.190.000 606.000
Finanskostnader -67.000 -51.000 -567.000 -137.000 -732.000
Finans 3.267.000 5.204.000 -1.720.000 3.053.000 -126.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -300.000 0 0 0
Årsresultat 2.897.000 4.996.000 -897.000 3.746.000 -39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 55.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 327.000 688.000 323.000 272.000 453.000
Sum anleggsmidler 327.000 743.000 323.000 272.000 453.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 2.518.000 235.000 336.000 1.000.000 6.244.000
Sum investeringer 27.356.000 26.561.000 21.391.000 19.067.000 21.825.000
Kasse, bank 117.000 166.000 926.000 4.907.000 1.258.000
Sum omløpsmidler 29.991.000 26.963.000 22.652.000 24.974.000 29.327.000
Sum eiendeler 30.318.000 27.706.000 22.975.000 25.246.000 29.780.000
Sum opptjent egenkapital 28.952.000 26.256.000 15.778.000 16.675.000 20.929.000
Sum egenkapital 30.034.000 27.337.000 16.699.000 17.596.000 21.851.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 12.000 15.000 17.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 12.000 15.000 17.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 270.000 223.000 9.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -300.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 84.000 69.000 5.995.000 7.411.000 7.903.000
Sum kortsiktig gjeld 284.000 369.000 6.265.000 7.634.000 7.912.000
Sum gjeld og egenkapital 30.318.000 27.707.000 22.977.000 25.246.000 29.780.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.707.000 26.594.000 16.387.000 17.340.000 21.415.000
Likviditetsgrad 1 105.6 73.1 3.6 3.3 3.7
Likviditetsgrad 2 105.6 73.1 3.6 3.3 3.7
Soliditet 99.1 98.7 72.7 69.7 73.4
Resultatgrad -1.504.8 -386.2 70.3 18.7 3.3
Rentedekningsgrad -4.7 -4.9 1.9 6.7 0.2
Gjeldsgrad 0 0.4 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 10.0 18.1 -0.3 16.3 2.6
Signatur
23.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex