Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Techem Norge As
Juridisk navn:  Techem Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22021459
Dicks Vei 10B Dicks Vei 10B Fax: 98281881
1366 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 992327669
Aksjekapital: 4.630.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 2/8/2008 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: techem instell as
Revisor: Pedersen & Skogholt AS
Regnskapsfører: Laeng Bedriftservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.64%
Resultat  
  
80.26%
Egenkapital  
  
-8.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 35.338.000 29.538.000 26.674.000 22.131.000 14.001.000
Resultat: -1.769.000 -8.963.000 -1.709.000 -3.331.000 -4.968.000
Egenkapital: -22.736.000 -20.968.000 -2.453.000 -744.000 2.587.000
Regnskap for  Techem Norge As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 35.338.000 29.538.000 26.674.000 22.131.000 14.001.000
Driftskostnader -37.902.000 -34.193.000 -27.721.000 -24.600.000 -18.832.000
Driftsresultat -2.564.000 -4.849.000 -1.047.000 -2.470.000 -4.831.000
Finansinntekter 3.651.000 2.188.000 1.163.000 379.000 129.000
Finanskostnader -2.856.000 -5.390.000 -1.825.000 -1.239.000 -266.000
Finans 795.000 -4.309.000 -662.000 -860.000 -137.000
Resultat før skatt -1.769.000 -8.963.000 -1.709.000 -3.331.000 -4.968.000
Skattekostnad -4.829.000 0 0 0
Årsresultat -1.769.000 -13.793.000 -1.709.000 -3.331.000 -4.968.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.128.000 8.098.000 10.716.000 9.685.000 8.356.000
Sum omløpsmidler 8.799.000 17.759.000 17.074.000 16.309.000 8.106.000
Sum eiendeler 20.927.000 25.857.000 27.790.000 25.994.000 16.462.000
Sum opptjent egenkapital -43.873.000 -42.104.000 -23.590.000 -21.881.000 -18.550.000
Sum egenkapital -22.736.000 -20.968.000 -2.453.000 -744.000 2.587.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 43.664.000 42.102.000 30.244.000 26.738.000 13.875.000
Sum gjeld og egenkapital 20.928.000 25.857.000 27.791.000 25.994.000 16.462.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 35.044.000 29.509.000 26.614.000 22.131.000 14.001.000
Andre inntekter 294.000 29.000 60.000 0 0
Driftsinntekter 35.338.000 29.538.000 26.674.000 22.131.000 14.001.000
Varekostnad -8.659.000 -7.994.000 -8.113.000 -6.918.000 -3.918.000
Lønninger -15.230.000 -14.418.000 -9.848.000 -8.449.000 -6.797.000
Avskrivning -1.348.000 -890.000 -1.045.000 -863.000 -641.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -12.665.000 -10.891.000 -8.715.000 -8.370.000 -7.476.000
Driftskostnader -37.902.000 -34.193.000 -27.721.000 -24.600.000 -18.832.000
Driftsresultat -2.564.000 -4.849.000 -1.047.000 -2.470.000 -4.831.000
Finansinntekter 3.651.000 2.188.000 1.163.000 379.000 129.000
Finanskostnader -2.856.000 -5.390.000 -1.825.000 -1.239.000 -266.000
Finans 795.000 -4.309.000 -662.000 -860.000 -137.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.769.000 -13.793.000 -1.709.000 -3.331.000 -4.968.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.829.000 4.829.000 4.829.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 21.000 36.000 46.000 278.000 560.000
Driftsløsøre 12.108.000 8.062.000 5.841.000 4.577.000 2.967.000
Sum varige driftsmidler 12.128.000 8.098.000 5.887.000 4.855.000 3.527.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.128.000 8.098.000 10.716.000 9.685.000 8.356.000
Varebeholdning 1.575.000 2.026.000 1.284.000 747.000 583.000
Kundefordringer 6.065.000 5.043.000 6.239.000 3.448.000 1.919.000
Andre fordringer 299.000 843.000 355.000 276.000 346.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 861.000 12.356.000 9.196.000 11.838.000 5.258.000
Sum omløpsmidler 8.799.000 17.759.000 17.074.000 16.309.000 8.106.000
Sum eiendeler 20.927.000 25.857.000 27.790.000 25.994.000 16.462.000
Sum opptjent egenkapital -43.873.000 -42.104.000 -23.590.000 -21.881.000 -18.550.000
Sum egenkapital -22.736.000 -20.968.000 -2.453.000 -744.000 2.587.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 6.172.000 5.203.000 2.542.000 1.548.000 2.070.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 951.000 4.478.000 4.066.000 3.617.000 2.531.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 36.541.000 35.540.000 23.635.000 21.572.000 9.274.000
Sum kortsiktig gjeld 43.664.000 42.102.000 30.244.000 26.738.000 13.875.000
Sum gjeld og egenkapital 20.928.000 25.857.000 27.791.000 25.994.000 16.462.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -34.865.000 -28.986.000 -13.170.000 -10.429.000 -5.769.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.4 0.6 0.6 0.6
Likviditetsgrad 2 0.2 0.4 0.5 0.6 0.5
Soliditet -108.6 -123.4 -8.8 -2.9 15.7
Resultatgrad -7.3 -41.1 -3.9 -11.2 -34.5
Rentedekningsgrad -0.9 -2.4 -0.6 -18.2
Gjeldsgrad -1.9 -2.6 -12.3 -35.9 5.4
Total kapitalrentabilitet 5.2 -15.7 0.4 -28.6
Signatur
04.03.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
12.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex