Techem Norge As
Juridisk navn:  Techem Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22021459
Dicks Vei 10B Dicks Vei 10B Fax:
1366 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 992327669
Aksjekapital: 4.630.000 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 2/8/2008 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: techem instell as
Revisor: Pedersen & Skogholt AS
Regnskapsfører: Laeng Bedriftservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
25.66%
Resultat  
  
-268%
Egenkapital  
  
-28.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 44.404.000 35.338.000 29.538.000 26.674.000 22.131.000
Resultat: -6.510.000 -1.769.000 -8.963.000 -1.709.000 -3.331.000
Egenkapital: -29.246.000 -22.736.000 -20.968.000 -2.453.000 -744.000
Regnskap for  Techem Norge As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 44.404.000 35.338.000 29.538.000 26.674.000 22.131.000
Driftskostnader -48.042.000 -37.902.000 -34.193.000 -27.721.000 -24.600.000
Driftsresultat -3.639.000 -2.564.000 -4.849.000 -1.047.000 -2.470.000
Finansinntekter 3.414.000 3.651.000 2.188.000 1.163.000 379.000
Finanskostnader -6.285.000 -2.856.000 -5.390.000 -1.825.000 -1.239.000
Finans -2.871.000 795.000 -4.309.000 -662.000 -860.000
Resultat før skatt -6.510.000 -1.769.000 -8.963.000 -1.709.000 -3.331.000
Skattekostnad -4.829.000 0 0
Årsresultat -6.510.000 -1.769.000 -13.793.000 -1.709.000 -3.331.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.475.000 12.128.000 8.098.000 10.716.000 9.685.000
Sum omløpsmidler 17.882.000 8.799.000 17.759.000 17.074.000 16.309.000
Sum eiendeler 31.357.000 20.927.000 25.857.000 27.790.000 25.994.000
Sum opptjent egenkapital -50.383.000 -43.873.000 -42.104.000 -23.590.000 -21.881.000
Sum egenkapital -29.246.000 -22.736.000 -20.968.000 -2.453.000 -744.000
Sum langsiktig gjeld 37.990.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 22.613.000 43.664.000 42.102.000 30.244.000 26.738.000
Sum gjeld og egenkapital 31.357.000 20.928.000 25.857.000 27.791.000 25.994.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 44.183.000 35.044.000 29.509.000 26.614.000 22.131.000
Andre inntekter 220.000 294.000 29.000 60.000 0
Driftsinntekter 44.404.000 35.338.000 29.538.000 26.674.000 22.131.000
Varekostnad -10.267.000 -8.659.000 -7.994.000 -8.113.000 -6.918.000
Lønninger -20.619.000 -15.230.000 -14.418.000 -9.848.000 -8.449.000
Avskrivning -2.264.000 -1.348.000 -890.000 -1.045.000 -863.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -14.892.000 -12.665.000 -10.891.000 -8.715.000 -8.370.000
Driftskostnader -48.042.000 -37.902.000 -34.193.000 -27.721.000 -24.600.000
Driftsresultat -3.639.000 -2.564.000 -4.849.000 -1.047.000 -2.470.000
Finansinntekter 3.414.000 3.651.000 2.188.000 1.163.000 379.000
Finanskostnader -6.285.000 -2.856.000 -5.390.000 -1.825.000 -1.239.000
Finans -2.871.000 795.000 -4.309.000 -662.000 -860.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -6.510.000 -1.769.000 -13.793.000 -1.709.000 -3.331.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 4.829.000 4.829.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 20.000 21.000 36.000 46.000 278.000
Driftsløsøre 13.454.000 12.108.000 8.062.000 5.841.000 4.577.000
Sum varige driftsmidler 13.475.000 12.128.000 8.098.000 5.887.000 4.855.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 13.475.000 12.128.000 8.098.000 10.716.000 9.685.000
Varebeholdning 1.696.000 1.575.000 2.026.000 1.284.000 747.000
Kundefordringer 7.925.000 6.065.000 5.043.000 6.239.000 3.448.000
Andre fordringer 414.000 299.000 843.000 355.000 276.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 7.847.000 861.000 12.356.000 9.196.000 11.838.000
Sum omløpsmidler 17.882.000 8.799.000 17.759.000 17.074.000 16.309.000
Sum eiendeler 31.357.000 20.927.000 25.857.000 27.790.000 25.994.000
Sum opptjent egenkapital -50.383.000 -43.873.000 -42.104.000 -23.590.000 -21.881.000
Sum egenkapital -29.246.000 -22.736.000 -20.968.000 -2.453.000 -744.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 37.990.000 0 0
Leverandørgjeld 7.229.000 6.172.000 5.203.000 2.542.000 1.548.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.782.000 951.000 4.478.000 4.066.000 3.617.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.602.000 36.541.000 35.540.000 23.635.000 21.572.000
Sum kortsiktig gjeld 22.613.000 43.664.000 42.102.000 30.244.000 26.738.000
Sum gjeld og egenkapital 31.357.000 20.928.000 25.857.000 27.791.000 25.994.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.731.000 -34.865.000 -28.986.000 -13.170.000 -10.429.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.2 0.4 0.6 0.6
Likviditetsgrad 2 0.7 0.2 0.4 0.5 0.6
Soliditet -93.3 -108.6 -123.4 -8.8 -2.9
Resultatgrad -8.2 -7.3 -41.1 -3.9 -11.2
Rentedekningsgrad -0.6 -0.9 -2.4 -0.6
Gjeldsgrad -2.1 -1.9 -2.6 -12.3 -35.9
Total kapitalrentabilitet -0.7 5.2 -15.7 0.4
Signatur
04.03.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
12.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex