Technoteam Prosjekt As
Juridisk navn:  Technoteam Prosjekt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62518780
Grønnegata 144 Grønnegata 144 Fax:
2317 Hamar 2317 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 915093329
Aksjekapital: 189.850 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 2/20/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.9%
Resultat  
  
40.44%
Egenkapital  
  
40.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 84.676.000 90.953.000 120.931.000 113.060.000 102.910.000
Resultat: 14.125.000 10.058.000 16.076.000 12.914.000 19.707.000
Egenkapital: 15.437.000 10.957.000 16.020.000 13.354.000 18.022.000
Regnskap for  Technoteam Prosjekt As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 84.676.000 90.953.000 120.931.000 113.060.000 102.910.000
Driftskostnader -71.193.000 -81.548.000 -105.477.000 -100.639.000 -83.538.000
Driftsresultat 13.482.000 9.406.000 15.455.000 12.421.000 19.371.000
Finansinntekter 643.000 652.000 621.000 494.000 338.000
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 643.000 652.000 621.000 494.000 337.000
Resultat før skatt 14.125.000 10.058.000 16.076.000 12.914.000 19.707.000
Skattekostnad -2.999.000 -2.108.000 -3.456.000 -2.867.000 -4.689.000
Årsresultat 11.125.000 7.950.000 12.620.000 10.047.000 15.018.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 239.000 340.000 473.000 384.000 285.000
Sum omløpsmidler 35.390.000 34.933.000 43.356.000 43.600.000 45.620.000
Sum eiendeler 35.629.000 35.273.000 43.829.000 43.984.000 45.905.000
Sum opptjent egenkapital 12.431.000 7.950.000 12.733.000 10.067.000 15.018.000
Sum egenkapital 15.437.000 10.957.000 16.020.000 13.354.000 18.022.000
Sum langsiktig gjeld 234.000 529.000 517.000 585.000 468.000
Sum kortsiktig gjeld 19.957.000 23.787.000 27.292.000 30.044.000 27.415.000
Sum gjeld og egenkapital 35.628.000 35.272.000 43.829.000 43.983.000 45.905.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 84.633.000 90.911.000 120.875.000 112.950.000 102.796.000
Andre inntekter 43.000 42.000 56.000 110.000 114.000
Driftsinntekter 84.676.000 90.953.000 120.931.000 113.060.000 102.910.000
Varekostnad -53.572.000 -64.507.000 -83.167.000 -81.878.000 -65.733.000
Lønninger -15.038.000 -14.073.000 -19.045.000 -15.596.000 -14.578.000
Avskrivning -167.000 -186.000 -191.000 -105.000 -81.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.416.000 -2.782.000 -3.074.000 -3.060.000 -3.146.000
Driftskostnader -71.193.000 -81.548.000 -105.477.000 -100.639.000 -83.538.000
Driftsresultat 13.482.000 9.406.000 15.455.000 12.421.000 19.371.000
Finansinntekter 643.000 652.000 621.000 494.000 338.000
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 643.000 652.000 621.000 494.000 337.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 11.125.000 7.950.000 12.620.000 10.047.000 15.018.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 184.000 285.000 418.000 329.000 230.000
Sum varige driftsmidler 184.000 285.000 418.000 329.000 230.000
Sum finansielle anleggsmidler 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
Sum anleggsmidler 239.000 340.000 473.000 384.000 285.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 11.574.000 17.050.000 20.246.000 22.906.000 24.036.000
Andre fordringer 5.000 5.000 66.000 16.000 55.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 23.811.000 17.877.000 23.045.000 20.678.000 21.530.000
Sum omløpsmidler 35.390.000 34.933.000 43.356.000 43.600.000 45.620.000
Sum eiendeler 35.629.000 35.273.000 43.829.000 43.984.000 45.905.000
Sum opptjent egenkapital 12.431.000 7.950.000 12.733.000 10.067.000 15.018.000
Sum egenkapital 15.437.000 10.957.000 16.020.000 13.354.000 18.022.000
Sum avsetninger til forpliktelser 234.000 529.000 517.000 585.000 468.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 234.000 529.000 517.000 585.000 468.000
Leverandørgjeld 6.600.000 8.031.000 9.688.000 9.528.000 8.950.000
Betalbar skatt 3.294.000 2.096.000 3.524.000 2.750.000 5.020.000
Skyldig offentlige avgifter 2.503.000 2.580.000 4.002.000 3.927.000 3.107.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.560.000 11.081.000 10.079.000 13.839.000 10.338.000
Sum kortsiktig gjeld 19.957.000 23.787.000 27.292.000 30.044.000 27.415.000
Sum gjeld og egenkapital 35.628.000 35.272.000 43.829.000 43.983.000 45.905.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.433.000 11.146.000 16.064.000 13.556.000 18.205.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.5 1.6 1.5 1.7
Likviditetsgrad 2 1.8 1.5 1.6 1.5 1.7
Soliditet 43.3 31.1 36.6 30.4 39.3
Resultatgrad 15.9 10.3 12.8 1 18.8
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 1.3 2.2 1.7 2.3 1.5
Total kapitalrentabilitet 39.6 28.5 36.7 29.4 42.9
Signatur
01.08.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.08.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex