Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Technoteam Prosjekt As
Juridisk navn:  Technoteam Prosjekt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62518780
Grønnegata 144 Grønnegata 144 Fax:
2317 Hamar 2317 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 915093329
Aksjekapital: 189.850 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 2/20/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.79%
Resultat  
  
-37.43%
Egenkapital  
  
-31.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 90.953.000 120.931.000 113.060.000 102.910.000 87.992.000
Resultat: 10.058.000 16.076.000 12.914.000 19.707.000 9.171.000
Egenkapital: 10.957.000 16.020.000 13.354.000 18.022.000 9.992.000
Regnskap for  Technoteam Prosjekt As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 90.953.000 120.931.000 113.060.000 102.910.000 87.992.000
Driftskostnader -81.548.000 -105.477.000 -100.639.000 -83.538.000 -79.307.000
Driftsresultat 9.406.000 15.455.000 12.421.000 19.371.000 8.685.000
Finansinntekter 652.000 621.000 494.000 338.000 508.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -22.000
Finans 652.000 621.000 494.000 337.000 486.000
Resultat før skatt 10.058.000 16.076.000 12.914.000 19.707.000 9.171.000
Skattekostnad -2.108.000 -3.456.000 -2.867.000 -4.689.000 -2.195.000
Årsresultat 7.950.000 12.620.000 10.047.000 15.018.000 6.977.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 340.000 473.000 384.000 285.000 248.000
Sum omløpsmidler 34.933.000 43.356.000 43.600.000 45.620.000 37.038.000
Sum eiendeler 35.273.000 43.829.000 43.984.000 45.905.000 37.286.000
Sum opptjent egenkapital 7.950.000 12.733.000 10.067.000 15.018.000 6.988.000
Sum egenkapital 10.957.000 16.020.000 13.354.000 18.022.000 9.992.000
Sum langsiktig gjeld 529.000 517.000 585.000 468.000 799.000
Sum kortsiktig gjeld 23.787.000 27.292.000 30.044.000 27.415.000 26.496.000
Sum gjeld og egenkapital 35.272.000 43.829.000 43.983.000 45.905.000 37.287.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 90.911.000 120.875.000 112.950.000 102.796.000 87.887.000
Andre inntekter 42.000 56.000 110.000 114.000 106.000
Driftsinntekter 90.953.000 120.931.000 113.060.000 102.910.000 87.992.000
Varekostnad -64.507.000 -83.167.000 -81.878.000 -65.733.000 -64.070.000
Lønninger -14.073.000 -19.045.000 -15.596.000 -14.578.000 -12.144.000
Avskrivning -186.000 -191.000 -105.000 -81.000 -60.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.782.000 -3.074.000 -3.060.000 -3.146.000 -3.033.000
Driftskostnader -81.548.000 -105.477.000 -100.639.000 -83.538.000 -79.307.000
Driftsresultat 9.406.000 15.455.000 12.421.000 19.371.000 8.685.000
Finansinntekter 652.000 621.000 494.000 338.000 508.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -22.000
Finans 652.000 621.000 494.000 337.000 486.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 7.950.000 12.620.000 10.047.000 15.018.000 6.977.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 285.000 418.000 329.000 230.000 193.000
Sum varige driftsmidler 285.000 418.000 329.000 230.000 193.000
Sum finansielle anleggsmidler 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
Sum anleggsmidler 340.000 473.000 384.000 285.000 248.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 17.050.000 20.246.000 22.906.000 24.036.000 18.277.000
Andre fordringer 5.000 66.000 16.000 55.000 130.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 17.877.000 23.045.000 20.678.000 21.530.000 18.632.000
Sum omløpsmidler 34.933.000 43.356.000 43.600.000 45.620.000 37.038.000
Sum eiendeler 35.273.000 43.829.000 43.984.000 45.905.000 37.286.000
Sum opptjent egenkapital 7.950.000 12.733.000 10.067.000 15.018.000 6.988.000
Sum egenkapital 10.957.000 16.020.000 13.354.000 18.022.000 9.992.000
Sum avsetninger til forpliktelser 529.000 517.000 585.000 468.000 799.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 529.000 517.000 585.000 468.000 799.000
Leverandørgjeld 8.031.000 9.688.000 9.528.000 8.950.000 6.956.000
Betalbar skatt 2.096.000 3.524.000 2.750.000 5.020.000 1.551.000
Skyldig offentlige avgifter 2.580.000 4.002.000 3.927.000 3.107.000 3.594.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.081.000 10.079.000 13.839.000 10.338.000 14.396.000
Sum kortsiktig gjeld 23.787.000 27.292.000 30.044.000 27.415.000 26.496.000
Sum gjeld og egenkapital 35.272.000 43.829.000 43.983.000 45.905.000 37.287.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.146.000 16.064.000 13.556.000 18.205.000 10.542.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.6 1.5 1.7 1.4
Likviditetsgrad 2 1.5 1.6 1.5 1.7 1.4
Soliditet 31.1 36.6 30.4 39.3 26.8
Resultatgrad 10.3 12.8 1 18.8 9.9
Rentedekningsgrad 1 394.8
Gjeldsgrad 2.2 1.7 2.3 1.5 2.7
Total kapitalrentabilitet 28.5 36.7 29.4 42.9 24.7
Signatur
24.06.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
24.06.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex