Teie Torg Eiendom As
Juridisk navn:  Teie Torg Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69204260
Postboks 3005 Regnbueveien 5 Fax:
1402 Ski 1405 Langhus
Fylke: Kommune:
Akershus Nordre Follo
Org.nr: 992779497
Aksjekapital: 680.204 NOK
Etableringsdato: 5/2/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.88%
Resultat  
  
-21.5%
Egenkapital  
  
-10.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 688.000 682.000 726.000 725.000 712.000
Resultat: -1.283.000 -1.056.000 -875.000 -1.565.000 -583.000
Egenkapital: 8.434.000 9.435.000 4.267.000 985.000 2.237.000
Regnskap for  Teie Torg Eiendom As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 688.000 682.000 726.000 725.000 712.000
Driftskostnader -391.000 -718.000 -428.000 -996.000 -301.000
Driftsresultat 297.000 -36.000 298.000 -272.000 410.000
Finansinntekter 19.000 6.000 3.000 53.000 9.000
Finanskostnader -1.600.000 -1.027.000 -1.175.000 -1.347.000 -1.002.000
Finans -1.581.000 -1.021.000 -1.172.000 -1.294.000 -993.000
Resultat før skatt -1.283.000 -1.056.000 -875.000 -1.565.000 -583.000
Skattekostnad 282.000 234.000 192.000 314.000 51.000
Årsresultat -1.001.000 -822.000 -682.000 -1.251.000 -532.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 54.794.000 52.070.000 44.966.000 41.122.000 38.884.000
Sum omløpsmidler 802.000 2.709.000 636.000 3.143.000 944.000
Sum eiendeler 55.596.000 54.779.000 45.602.000 44.265.000 39.828.000
Sum opptjent egenkapital -1.050.000 0
Sum egenkapital 8.434.000 9.435.000 4.267.000 985.000 2.237.000
Sum langsiktig gjeld 43.793.000 42.193.000 41.175.000 38.821.000 37.466.000
Sum kortsiktig gjeld 3.367.000 3.150.000 161.000 4.458.000 125.000
Sum gjeld og egenkapital 55.594.000 54.778.000 45.603.000 44.265.000 39.828.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 648.000 640.000 642.000 687.000 668.000
Andre inntekter 40.000 43.000 84.000 38.000 43.000
Driftsinntekter 688.000 682.000 726.000 725.000 712.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -391.000 -718.000 -428.000 -996.000 -301.000
Driftskostnader -391.000 -718.000 -428.000 -996.000 -301.000
Driftsresultat 297.000 -36.000 298.000 -272.000 410.000
Finansinntekter 19.000 6.000 3.000 53.000 9.000
Finanskostnader -1.600.000 -1.027.000 -1.175.000 -1.347.000 -1.002.000
Finans -1.581.000 -1.021.000 -1.172.000 -1.294.000 -993.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -1.001.000 -822.000 -682.000 -1.251.000 -532.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 2.857.000 2.574.000 2.340.000 2.137.000 1.823.000
Fast eiendom 36.017.000 35.076.000 34.198.000 33.510.000 32.033.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 36.017.000 35.076.000 34.198.000 33.510.000 32.033.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.920.000 14.420.000 8.428.000 5.475.000 5.028.000
Sum anleggsmidler 54.794.000 52.070.000 44.966.000 41.122.000 38.884.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 46.000 68.000 74.000 81.000 64.000
Andre fordringer 22.000 0 16.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 756.000 1.141.000 540.000 62.000 865.000
Sum omløpsmidler 802.000 2.709.000 636.000 3.143.000 944.000
Sum eiendeler 55.596.000 54.779.000 45.602.000 44.265.000 39.828.000
Sum opptjent egenkapital -1.050.000 0
Sum egenkapital 8.434.000 9.435.000 4.267.000 985.000 2.237.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 43.793.000 42.193.000 41.175.000 38.821.000 37.466.000
Leverandørgjeld 274.000 51.000 82.000 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 12.000 20.000 8.000 47.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.081.000 3.080.000 79.000 4.450.000 78.000
Sum kortsiktig gjeld 3.367.000 3.150.000 161.000 4.458.000 125.000
Sum gjeld og egenkapital 55.594.000 54.778.000 45.603.000 44.265.000 39.828.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.565.000 -441.000 475.000 -1.315.000 819.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.9 4.0 0.7 7.6
Likviditetsgrad 2 0.2 0.9 4.0 0.7 7.6
Soliditet 15.2 17.2 9.4 2.2 5.6
Resultatgrad 43.2 -5.3 41.0 -37.5 57.6
Rentedekningsgrad 0.2 -0.0 0.3 -0.2 0.4
Gjeldsgrad 5.6 4.8 9.7 43.9 16.8
Total kapitalrentabilitet 0.6 -0.1 0.7 -0.5 1.1
Signatur
30.10.2023
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex