Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Teigen På Tystad
Juridisk navn:  Teigen På Tystad
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Martin Tystad Nordstrandsvegen 473 Fax:
6823 Sandane 6823 Sandane
Fylke: Kommune:
Vestland Gloppen
Org.nr: 984536445
Aksjekapital: 151 NOK
Etableringsdato: 4/11/2002
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Nord-vest Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
190.87%
Resultat  
  
378.83%
Egenkapital  
  
124.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 765.000 263.000 48.000 20.000 21.000
Resultat: 656.000 137.000 0 0 0
Egenkapital: 1.184.000 527.000 391.000 391.000 391.000
Regnskap for  Teigen På Tystad
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 765.000 263.000 48.000 20.000 21.000
Driftskostnader -110.000 -128.000 -49.000 -21.000 -22.000
Driftsresultat 654.000 135.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 656.000 137.000 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 656.000 137.000 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 151.000 151.000 151.000 151.000 151.000
Sum omløpsmidler 1.171.000 455.000 275.000 322.000 341.000
Sum eiendeler 1.322.000 606.000 426.000 473.000 492.000
Sum opptjent egenkapital 1.033.000 376.000 240.000 240.000 240.000
Sum egenkapital 1.184.000 527.000 391.000 391.000 391.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 138.000 79.000 35.000 82.000 101.000
Sum gjeld og egenkapital 1.322.000 606.000 426.000 473.000 492.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 765.000 263.000 48.000 20.000 21.000
Driftsinntekter 765.000 263.000 48.000 20.000 21.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -110.000 -128.000 -49.000 -21.000 -22.000
Driftskostnader -110.000 -128.000 -49.000 -21.000 -22.000
Driftsresultat 654.000 135.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 656.000 137.000 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 151.000 151.000 151.000 151.000 151.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 151.000 151.000 151.000 151.000 151.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 151.000 151.000 151.000 151.000 151.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.171.000 455.000 275.000 322.000 341.000
Sum omløpsmidler 1.171.000 455.000 275.000 322.000 341.000
Sum eiendeler 1.322.000 606.000 426.000 473.000 492.000
Sum opptjent egenkapital 1.033.000 376.000 240.000 240.000 240.000
Sum egenkapital 1.184.000 527.000 391.000 391.000 391.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 138.000 77.000 35.000 82.000 101.000
Sum kortsiktig gjeld 138.000 79.000 35.000 82.000 101.000
Sum gjeld og egenkapital 1.322.000 606.000 426.000 473.000 492.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.033.000 376.000 240.000 240.000 240.000
Likviditetsgrad 1 8.5 5.8 7.9 3.9 3.4
Likviditetsgrad 2 8.5 5.8 7.9 3.9 3.4
Soliditet 89.6 8 91.8 82.7 79.5
Resultatgrad 85.5 51.3 -2.1 -4.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 49.6 22.6 0 0 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex