Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Teknobingo Stathelle As
Juridisk navn:  Teknobingo Stathelle As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90997777
Hvamveien 4 Krabberødveien 1 Fax: 63839095
2013 Skjetten 3960 Stathelle
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Bamble
Org.nr: 876477262
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 12/28/1995
Foretakstype: AS
Tidligere navn: stathelle bingo as
Revisor: Revisorhuset AS
Utvikling:
Omsetning  
  
77.52%
Resultat  
  
-60.82%
Egenkapital  
  
13.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 22.277.000 12.549.000 11.381.000 7.853.000 6.477.000
Resultat: 1.920.000 4.901.000 1.290.000 496.000 232.000
Egenkapital: 137.000 121.000 100.000 305.000 471.000
Regnskap for  Teknobingo Stathelle As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 22.277.000 12.549.000 11.381.000 7.853.000 6.477.000
Driftskostnader -20.357.000 -7.647.000 -10.083.000 -7.350.000 -6.242.000
Driftsresultat 1.920.000 4.902.000 1.297.000 503.000 234.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -7.000 -8.000 -2.000
Finans -2.000 -7.000 -8.000 -2.000
Resultat før skatt 1.920.000 4.901.000 1.290.000 496.000 232.000
Skattekostnad -422.000 -1.066.000 -470.000 -152.000 -102.000
Årsresultat 1.498.000 3.835.000 821.000 343.000 130.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.000 30.000 20.000 20.000 20.000
Sum omløpsmidler 2.764.000 5.653.000 2.401.000 1.452.000 1.298.000
Sum eiendeler 2.790.000 5.683.000 2.421.000 1.472.000 1.318.000
Sum opptjent egenkapital 37.000 21.000 0 133.000 299.000
Sum egenkapital 137.000 121.000 100.000 305.000 471.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.653.000 5.563.000 2.321.000 1.167.000 846.000
Sum gjeld og egenkapital 2.790.000 5.684.000 2.421.000 1.472.000 1.317.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.277.000 12.549.000 11.381.000 7.853.000 6.477.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 22.277.000 12.549.000 11.381.000 7.853.000 6.477.000
Varekostnad -18.311.000 -7.972.000 -7.178.000 -5.160.000 -4.244.000
Lønninger -967.000 -877.000 -1.079.000 -1.045.000 -1.021.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.079.000 1.202.000 -1.826.000 -1.145.000 -977.000
Driftskostnader -20.357.000 -7.647.000 -10.083.000 -7.350.000 -6.242.000
Driftsresultat 1.920.000 4.902.000 1.297.000 503.000 234.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -7.000 -8.000 -2.000
Finans -2.000 -7.000 -8.000 -2.000
Konsernbidrag -1.482.000 -3.814.000 -1.025.000 -510.000 -323.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.498.000 3.835.000 821.000 343.000 130.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 10.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 26.000 30.000 20.000 20.000 20.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 34.000 21.000 12.000 71.000 70.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 882.000 767.000 158.000 26.000 63.000
Sum omløpsmidler 2.764.000 5.653.000 2.401.000 1.452.000 1.298.000
Sum eiendeler 2.790.000 5.683.000 2.421.000 1.472.000 1.318.000
Sum opptjent egenkapital 37.000 21.000 0 133.000 299.000
Sum egenkapital 137.000 121.000 100.000 305.000 471.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.900.000 4.890.000 1.426.000 674.000 424.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 164.000 104.000 94.000 50.000 74.000
Betalbar skatt 181.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 49.000 48.000 60.000 47.000 54.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 540.000 520.000 561.000 396.000 294.000
Sum kortsiktig gjeld 2.653.000 5.563.000 2.321.000 1.167.000 846.000
Sum gjeld og egenkapital 2.790.000 5.684.000 2.421.000 1.472.000 1.317.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 111.000 90.000 80.000 285.000 452.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.0 1 1.2 1.5
Likviditetsgrad 2 1.0 1.0 1 1.2 1.5
Soliditet 4.9 2.1 4.1 20.7 35.8
Resultatgrad 8.6 39.1 11.4 6.4 3.6
Rentedekningsgrad 2.451.0 185.3 62.9 1
Gjeldsgrad 19.4 46.0 23.2 3.8 1.8
Total kapitalrentabilitet 68.8 86.2 53.6 34.2 17.8
Signatur
12.10.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
12.10.2020
Prokura
Fjærem Anita Helene
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex