Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Telemark Bilruter AS
Juridisk navn:  Telemark Bilruter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35065400
Postboks 34 Brøløsvegen 7 Fax: 35065401
3835 Seljord 3840 Seljord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Seljord
Org.nr: 924099658
Aksjekapital: 2.280.600 NOK
Antall ansatte: 71
Etableringsdato: 6/8/1972 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Aider Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
-47.49%
Resultat  
  
-16.95%
Egenkapital  
  
5.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 54.040.000 102.918.000 132.833.000 132.757.000 139.554.000
Resultat: 1.676.000 2.018.000 4.041.000 7.597.000 6.838.000
Egenkapital: 78.319.000 74.360.000 73.076.000 71.668.000 67.099.000
Regnskap for  Telemark Bilruter AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 54.040.000 102.918.000 132.833.000 132.757.000 139.554.000
Driftskostnader -58.703.000 -101.180.000 -129.963.000 -129.577.000 -134.611.000
Driftsresultat -4.663.000 1.739.000 2.869.000 3.180.000 4.942.000
Finansinntekter 6.361.000 345.000 1.189.000 4.503.000 1.959.000
Finanskostnader -23.000 -65.000 -17.000 -86.000 -63.000
Finans 6.338.000 280.000 1.172.000 4.417.000 1.896.000
Resultat før skatt 1.676.000 2.018.000 4.041.000 7.597.000 6.838.000
Skattekostnad 447.000 -456.000 -861.000 -993.000 -1.472.000
Årsresultat 2.123.000 1.562.000 3.180.000 6.604.000 5.366.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 59.481.000 51.597.000 57.178.000 53.542.000 49.031.000
Sum omløpsmidler 32.261.000 39.780.000 41.028.000 51.188.000 47.344.000
Sum eiendeler 91.742.000 91.377.000 98.206.000 104.730.000 96.375.000
Sum opptjent egenkapital 60.589.000 56.984.000 55.688.000 54.275.000 49.690.000
Sum egenkapital 78.319.000 74.360.000 73.076.000 71.668.000 67.099.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 551.000 826.000
Sum kortsiktig gjeld 13.423.000 17.017.000 25.129.000 32.511.000 28.450.000
Sum gjeld og egenkapital 91.741.000 91.377.000 98.205.000 104.730.000 96.375.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 38.358.000 90.058.000 124.899.000 126.851.000 133.784.000
Andre inntekter 15.682.000 12.861.000 7.934.000 5.907.000 5.770.000
Driftsinntekter 54.040.000 102.918.000 132.833.000 132.757.000 139.554.000
Varekostnad -383.000 -4.037.000 -6.710.000 -7.192.000 -9.590.000
Lønninger -32.354.000 -51.267.000 -65.548.000 -66.743.000 -68.585.000
Avskrivning -5.149.000 -10.831.000 -9.601.000 -12.215.000 -11.868.000
Nedskrivning 0 -5.522.000 0 0
Andre driftskostnader -20.817.000 -35.045.000 -42.582.000 -43.427.000 -44.568.000
Driftskostnader -58.703.000 -101.180.000 -129.963.000 -129.577.000 -134.611.000
Driftsresultat -4.663.000 1.739.000 2.869.000 3.180.000 4.942.000
Finansinntekter 6.361.000 345.000 1.189.000 4.503.000 1.959.000
Finanskostnader -23.000 -65.000 -17.000 -86.000 -63.000
Finans 6.338.000 280.000 1.172.000 4.417.000 1.896.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.662.000 -1.665.000 -1.677.000
Årsresultat 2.123.000 1.562.000 3.180.000 6.604.000 5.366.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 573.000 2.029.000 2.485.000 2.082.000 1.988.000
Fast eiendom 2.644.000 3.077.000 3.564.000 4.020.000 4.480.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 14.120.000 15.499.000 23.924.000 30.647.000 27.799.000
Sum varige driftsmidler 16.765.000 18.576.000 27.489.000 34.667.000 32.280.000
Sum finansielle anleggsmidler 42.143.000 30.991.000 27.204.000 16.793.000 14.763.000
Sum anleggsmidler 59.481.000 51.597.000 57.178.000 53.542.000 49.031.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 4.200.000 3.089.000 11.417.000 13.257.000 11.747.000
Andre fordringer 8.002.000 2.570.000 2.243.000 11.319.000 2.972.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 20.060.000 34.121.000 27.368.000 26.612.000 32.625.000
Sum omløpsmidler 32.261.000 39.780.000 41.028.000 51.188.000 47.344.000
Sum eiendeler 91.742.000 91.377.000 98.206.000 104.730.000 96.375.000
Sum opptjent egenkapital 60.589.000 56.984.000 55.688.000 54.275.000 49.690.000
Sum egenkapital 78.319.000 74.360.000 73.076.000 71.668.000 67.099.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 551.000 826.000
Leverandørgjeld 5.008.000 6.744.000 8.271.000 16.220.000 10.079.000
Betalbar skatt 0 1.264.000 1.086.000 1.883.000
Skyldig offentlige avgifter 2.005.000 2.692.000 4.374.000 4.268.000 4.679.000
Utbytte 0 -1.662.000 -1.665.000 -1.677.000
Annen kortsiktig gjeld 6.410.000 7.581.000 11.220.000 9.271.000 10.132.000
Sum kortsiktig gjeld 13.423.000 17.017.000 25.129.000 32.511.000 28.450.000
Sum gjeld og egenkapital 91.741.000 91.377.000 98.205.000 104.730.000 96.375.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.838.000 22.763.000 15.899.000 18.677.000 18.894.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.3 1.6 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 2.4 2.3 1.6 1.6 1.7
Soliditet 85.4 81.4 74.4 68.4 69.6
Resultatgrad -8.6 1.7 2.2 2.4 3.5
Rentedekningsgrad -202.7 26.8 168.8 3 78.4
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 1.9 2.3 4.1 7.3 7.2
Signatur
21.12.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.12.2021
Dagleg leiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex