Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Telemark Toppidrett Ungdomsskole As
Juridisk navn:  Telemark Toppidrett Ungdomsskole As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41747001
Postboks 50 Telemark Toppidrett Ungdomsskole Odds plass 3 Fax:
3705 Skien 3722 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 915761968
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 33
Etableringsdato: 8/5/2015 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Atenti As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.75%
Resultat  
  
-88.92%
Egenkapital  
  
5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 12.718.000 11.181.000 6.454.000 2.333.000 0
Resultat: 110.000 993.000 778.000 333.000 0
Egenkapital: 2.309.000 2.199.000 1.202.000 423.000 90.000
Regnskap for  Telemark Toppidrett Ungdomsskole As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 12.718.000 11.181.000 6.454.000 2.333.000 0
Driftskostnader -12.633.000 -10.210.000 -5.682.000 -2.000.000 0
Driftsresultat 86.000 971.000 772.000 333.000 0
Finansinntekter 26.000 23.000 7.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
Finans 25.000 22.000 6.000 0 0
Resultat før skatt 110.000 993.000 778.000 333.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 110.000 993.000 778.000 333.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 814.000 361.000 312.000 45.000 0
Sum omløpsmidler 3.313.000 3.520.000 3.142.000 725.000 100.000
Sum eiendeler 4.127.000 3.881.000 3.454.000 770.000 100.000
Sum opptjent egenkapital 2.214.000 2.105.000 1.111.000 333.000 0
Sum egenkapital 2.309.000 2.199.000 1.202.000 423.000 90.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.818.000 1.681.000 2.252.000 346.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 4.126.000 3.880.000 3.453.000 770.000 100.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.718.000 11.181.000 6.454.000 2.333.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 12.718.000 11.181.000 6.454.000 2.333.000 0
Varekostnad -224.000 -273.000 -283.000 -188.000 0
Lønninger -7.008.000 -5.002.000 -2.899.000 -1.002.000 0
Avskrivning -174.000 -95.000 -40.000 -3.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.227.000 -4.840.000 -2.460.000 -807.000 0
Driftskostnader -12.633.000 -10.210.000 -5.682.000 -2.000.000 0
Driftsresultat 86.000 971.000 772.000 333.000 0
Finansinntekter 26.000 23.000 7.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
Finans 25.000 22.000 6.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 110.000 993.000 778.000 333.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 814.000 361.000 312.000 45.000 0
Sum varige driftsmidler 814.000 361.000 312.000 45.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 814.000 361.000 312.000 45.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 186.000 116.000 0 0 0
Andre fordringer 341.000 229.000 272.000 46.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.786.000 3.175.000 2.869.000 679.000 100.000
Sum omløpsmidler 3.313.000 3.520.000 3.142.000 725.000 100.000
Sum eiendeler 4.127.000 3.881.000 3.454.000 770.000 100.000
Sum opptjent egenkapital 2.214.000 2.105.000 1.111.000 333.000 0
Sum egenkapital 2.309.000 2.199.000 1.202.000 423.000 90.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 6.000 6.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000 0
Leverandørgjeld 254.000 314.000 737.000 47.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 549.000 453.000 324.000 161.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.015.000 914.000 1.190.000 132.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 1.818.000 1.681.000 2.252.000 346.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 4.126.000 3.880.000 3.453.000 770.000 100.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.495.000 1.839.000 890.000 379.000 90.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.1 1.4 2.1 10.0
Likviditetsgrad 2 1.8 2.1 1.4 2.1 10.1
Soliditet 55.9 56.7 34.8 54.9 90.0
Resultatgrad 0.7 8.7 1 14.3
Rentedekningsgrad 8 9 7 3
Gjeldsgrad 0.8 0.8 1.9 0.8 0.1
Total kapitalrentabilitet 2.7 25.6 22.6 43.4 0.0
Signatur
14.08.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex