Teleradio Norge AS
Juridisk navn:  Teleradio Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69334900
Industrivegen 34B Industrivegen 34B Fax: 69326170
2072 Dal 2072 Dal
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 971093765
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 3/16/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.23%
Resultat  
  
-10.89%
Egenkapital  
  
75.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 15.854.000 15.817.000 16.644.000 15.484.000 14.320.000
Resultat: 1.547.000 1.736.000 2.393.000 2.871.000 3.490.000
Egenkapital: 2.806.000 1.600.000 1.248.000 1.893.000 2.205.000
Regnskap for  Teleradio Norge AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 15.854.000 15.817.000 16.644.000 15.484.000 14.320.000
Driftskostnader -14.297.000 -14.037.000 -14.261.000 -12.617.000 -10.831.000
Driftsresultat 1.557.000 1.780.000 2.383.000 2.867.000 3.490.000
Finansinntekter 1.000 21.000 6.000 3.000
Finanskostnader -10.000 -44.000 -11.000 -3.000 -3.000
Finans -10.000 -43.000 10.000 3.000 0
Resultat før skatt 1.547.000 1.736.000 2.393.000 2.871.000 3.490.000
Skattekostnad -342.000 -384.000 -538.000 -683.000 -851.000
Årsresultat 1.205.000 1.353.000 1.855.000 2.188.000 2.639.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 137.000 163.000 165.000 201.000 249.000
Sum omløpsmidler 5.821.000 5.699.000 6.399.000 6.784.000 7.511.000
Sum eiendeler 5.958.000 5.862.000 6.564.000 6.985.000 7.760.000
Sum opptjent egenkapital 2.706.000 1.500.000 1.148.000 1.793.000 2.105.000
Sum egenkapital 2.806.000 1.600.000 1.248.000 1.893.000 2.205.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.153.000 4.262.000 5.316.000 5.092.000 5.554.000
Sum gjeld og egenkapital 5.959.000 5.862.000 6.564.000 6.985.000 7.759.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.854.000 15.817.000 16.644.000 15.484.000 14.320.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 15.854.000 15.817.000 16.644.000 15.484.000 14.320.000
Varekostnad -5.125.000 -5.024.000 -5.256.000 -4.777.000 -4.274.000
Lønninger -6.340.000 -6.357.000 -5.894.000 -4.818.000 -3.655.000
Avskrivning -100.000 -80.000 -72.000 -71.000 -77.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.732.000 -2.576.000 -3.039.000 -2.951.000 -2.825.000
Driftskostnader -14.297.000 -14.037.000 -14.261.000 -12.617.000 -10.831.000
Driftsresultat 1.557.000 1.780.000 2.383.000 2.867.000 3.490.000
Finansinntekter 1.000 21.000 6.000 3.000
Finanskostnader -10.000 -44.000 -11.000 -3.000 -3.000
Finans -10.000 -43.000 10.000 3.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000
Årsresultat 1.205.000 1.353.000 1.855.000 2.188.000 2.639.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 29.000 22.000 20.000 17.000 13.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 108.000 141.000 145.000 184.000 236.000
Sum varige driftsmidler 108.000 141.000 145.000 184.000 236.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 137.000 163.000 165.000 201.000 249.000
Varebeholdning 2.581.000 2.241.000 1.891.000 1.841.000 1.594.000
Kundefordringer 1.368.000 1.809.000 2.275.000 2.072.000 2.918.000
Andre fordringer 341.000 310.000 180.000 99.000 170.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.531.000 1.339.000 2.053.000 2.772.000 2.829.000
Sum omløpsmidler 5.821.000 5.699.000 6.399.000 6.784.000 7.511.000
Sum eiendeler 5.958.000 5.862.000 6.564.000 6.985.000 7.760.000
Sum opptjent egenkapital 2.706.000 1.500.000 1.148.000 1.793.000 2.105.000
Sum egenkapital 2.806.000 1.600.000 1.248.000 1.893.000 2.205.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 644.000 1.180.000 324.000 384.000 1.023.000
Betalbar skatt 349.000 385.000 541.000 687.000 843.000
Skyldig offentlige avgifter 977.000 931.000 993.000 777.000 846.000
Utbytte -1.000.000 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.183.000 765.000 958.000 745.000 343.000
Sum kortsiktig gjeld 3.153.000 4.262.000 5.316.000 5.092.000 5.554.000
Sum gjeld og egenkapital 5.959.000 5.862.000 6.564.000 6.985.000 7.759.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.668.000 1.437.000 1.083.000 1.692.000 1.957.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.3 1.2 1 1.4
Likviditetsgrad 2 1.0 0.8 0.8 1 1.1
Soliditet 47.1 27.3 1 27.1 28.4
Resultatgrad 9.8 11.3 14.3 18.5 24.4
Rentedekningsgrad 155.7 40.5 216.6 955.7 1163.3
Gjeldsgrad 1.1 2.7 4.3 2.7 2.5
Total kapitalrentabilitet 26.1 30.4 36.6 41.1 4
Signatur
15.01.2021
STYRETS LEDER ELLER DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
15.01.2021
Prokura
Karlsen Øystein André
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex