Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Teletec Connect AS
Juridisk navn:  Teletec Connect AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22080220
Ole Deviks Vei 44 Ole Deviks Vei 44 Fax:
0668 Oslo 668 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 884867762
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 8/30/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.65%
Resultat  
  
124.65%
Egenkapital  
  
-24.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 26.896.000 30.102.000 27.782.000 26.416.000 35.235.000
Resultat: 3.026.000 1.347.000 1.200.000 60.000 -1.503.000
Egenkapital: 2.047.000 2.697.000 2.559.000 2.243.000 2.343.000
Regnskap for  Teletec Connect AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 26.896.000 30.102.000 27.782.000 26.416.000 35.235.000
Driftskostnader -23.891.000 -28.896.000 -26.654.000 -26.364.000 -36.308.000
Driftsresultat 3.005.000 1.206.000 1.127.000 52.000 -1.072.000
Finansinntekter 21.000 389.000 105.000 63.000 -439.000
Finanskostnader -248.000 -33.000 -56.000 9.000
Finans 21.000 141.000 72.000 7.000 -430.000
Resultat før skatt 3.026.000 1.347.000 1.200.000 60.000 -1.503.000
Skattekostnad -675.000 -310.000 -283.000 -160.000 168.000
Årsresultat 2.350.000 1.037.000 917.000 -101.000 -1.335.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.519.000 2.194.000 2.504.000 2.801.000 2.969.000
Sum omløpsmidler 6.003.000 4.399.000 4.229.000 4.455.000 5.454.000
Sum eiendeler 7.522.000 6.593.000 6.733.000 7.256.000 8.423.000
Sum opptjent egenkapital 263.000 126.000 -191.000 -90.000
Sum egenkapital 2.047.000 2.697.000 2.559.000 2.243.000 2.343.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 50.000
Sum kortsiktig gjeld 5.475.000 3.896.000 4.173.000 5.013.000 6.029.000
Sum gjeld og egenkapital 7.522.000 6.593.000 6.733.000 7.256.000 8.423.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.761.000 28.448.000 27.775.000 26.413.000 35.181.000
Andre inntekter 135.000 1.654.000 7.000 3.000 54.000
Driftsinntekter 26.896.000 30.102.000 27.782.000 26.416.000 35.235.000
Varekostnad -16.376.000 -18.128.000 -17.715.000 -16.394.000 -22.858.000
Lønninger -5.461.000 -6.399.000 -5.933.000 -6.792.000 -7.268.000
Avskrivning 0 0 -49.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.054.000 -4.369.000 -3.006.000 -3.178.000 -6.133.000
Driftskostnader -23.891.000 -28.896.000 -26.654.000 -26.364.000 -36.308.000
Driftsresultat 3.005.000 1.206.000 1.127.000 52.000 -1.072.000
Finansinntekter 21.000 389.000 105.000 63.000 -439.000
Finanskostnader -248.000 -33.000 -56.000 9.000
Finans 21.000 141.000 72.000 7.000 -430.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -900.000 -600.000 0 0
Årsresultat 2.350.000 1.037.000 917.000 -101.000 -1.335.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.519.000 2.194.000 2.504.000 2.787.000 2.947.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 14.000 22.000
Sum anleggsmidler 1.519.000 2.194.000 2.504.000 2.801.000 2.969.000
Varebeholdning 71.000 60.000 40.000 38.000 116.000
Kundefordringer 1.664.000 1.534.000 3.716.000 3.816.000 4.783.000
Andre fordringer 47.000 42.000 157.000 160.000 221.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.221.000 2.763.000 243.000 385.000 280.000
Sum omløpsmidler 6.003.000 4.399.000 4.229.000 4.455.000 5.454.000
Sum eiendeler 7.522.000 6.593.000 6.733.000 7.256.000 8.423.000
Sum opptjent egenkapital 263.000 126.000 -191.000 -90.000
Sum egenkapital 2.047.000 2.697.000 2.559.000 2.243.000 2.343.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 359.000 869.000 2.456.000 2.412.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 50.000
Leverandørgjeld 172.000 135.000 215.000 356.000 543.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.297.000 1.394.000 1.488.000 1.172.000 1.526.000
Utbytte -3.000.000 -900.000 -600.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.006.000 1.109.000 1.002.000 1.030.000 1.548.000
Sum kortsiktig gjeld 5.475.000 3.896.000 4.173.000 5.013.000 6.029.000
Sum gjeld og egenkapital 7.522.000 6.593.000 6.733.000 7.256.000 8.423.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 528.000 503.000 56.000 -558.000 -575.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1 0.9 0.9
Soliditet 27.2 40.9 3 30.9 27.8
Resultatgrad 11.2 4.0 4.1 0.2
Rentedekningsgrad 4.9 34.2 0.9 119.1
Gjeldsgrad 2.7 1.4 1.6 2.2 2.6
Total kapitalrentabilitet 40.2 24.2 18.3 1.6 -17.9
Signatur
02.06.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.06.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex