Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tellus Consulting AS
Juridisk navn:  Tellus Consulting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48154815
Tømmerbakke vei 7 c/o Finn Brox Sofies gate 45 Fax:
1453 Bjørnemyr 168 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 983103367
Aksjekapital: 180.000 NOK
Etableringsdato: 1/31/2001
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-50%
Egenkapital  
  
-10.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Resultat: -3.000 -2.000 -6.000 -3.000 -7.000
Egenkapital: 26.000 29.000 31.000 37.000 40.000
Regnskap for  Tellus Consulting AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Driftskostnader -3.000 -3.000 -3.000 -4.000 -8.000
Driftsresultat -2.000 -2.000 -2.000 -3.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -3.000 0 0
Finans -3.000 0 0
Resultat før skatt -3.000 -2.000 -6.000 -3.000 -7.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -3.000 -2.000 -6.000 -3.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 47.000 49.000 52.000 56.000 60.000
Sum eiendeler 47.000 49.000 52.000 56.000 60.000
Sum opptjent egenkapital 0 -13.000 -10.000
Sum egenkapital 26.000 29.000 31.000 37.000 40.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 46.000 49.000 51.000 57.000 60.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.000 0 0
Andre inntekter 1.000 1.000 0 1.000 1.000
Driftsinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.000 -3.000 -3.000 -4.000 -8.000
Driftskostnader -3.000 -3.000 -3.000 -4.000 -8.000
Driftsresultat -2.000 -2.000 -2.000 -3.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -3.000 0 0
Finans -3.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -3.000 -2.000 -6.000 -3.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 37.000 39.000 42.000 46.000 50.000
Sum omløpsmidler 47.000 49.000 52.000 56.000 60.000
Sum eiendeler 47.000 49.000 52.000 56.000 60.000
Sum opptjent egenkapital 0 -13.000 -10.000
Sum egenkapital 26.000 29.000 31.000 37.000 40.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 46.000 49.000 51.000 57.000 60.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 27.000 29.000 32.000 36.000 40.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.5 2.6 2.8 3
Likviditetsgrad 2 2.4 2.5 2.6 2.8 3
Soliditet 56.5 59.2 60.8 64.9 66.7
Resultatgrad -200.0 -200.0
Rentedekningsgrad -0.7
Gjeldsgrad 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet -4.3 -4.1 -3.9 -5.3 -11.7
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex