Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tengesdal Samdrift DA
Juridisk navn:  Tengesdal Samdrift DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51450334
Søre Tengesdal 36 Søre Tengesdal 36 Fax:
4387 Bjerkreim 4387 Bjerkreim
Fylke: Kommune:
Rogaland Bjerkreim
Org.nr: 989069357
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 12/5/2005
Foretakstype: DA
Revisor: Bryne Revisjon AS
Regnskapsfører: Jæren Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
10.82%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
83.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2018
Omsetning: 6.573.000 5.931.000
Resultat: 0 0
Egenkapital: 1.119.000 611.000
Regnskap for  Tengesdal Samdrift DA
Resultat 2020 2018
Driftsinntekter 6.573.000 5.931.000
Driftskostnader -4.358.000 -5.928.000
Driftsresultat 2.000 3.000
Finansinntekter 6.000 2.000
Finanskostnader -7.000 -5.000
Finans -1.000 -3.000
Resultat før skatt 0
Skattekostnad 0
Årsresultat 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 2.000
Sum omløpsmidler 1.918.000 1.303.000
Sum eiendeler 1.920.000 1.305.000
Sum opptjent egenkapital 1.119.000 611.000
Sum egenkapital 1.119.000 611.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 800.000 694.000
Sum gjeld og egenkapital 1.919.000 1.305.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.653.000 4.895.000
Andre inntekter 920.000 1.036.000
Driftsinntekter 6.573.000 5.931.000
Varekostnad -3.479.000 -3.073.000
Lønninger -879.000 -559.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -2.296.000
Driftskostnader -4.358.000 -5.928.000
Driftsresultat 2.000 3.000
Finansinntekter 6.000 2.000
Finanskostnader -7.000 -5.000
Finans -1.000 -3.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 2.000
Sum anleggsmidler 2.000 2.000
Varebeholdning 1.347.000 713.000
Kundefordringer 460.000 412.000
Andre fordringer 110.000 178.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 1.918.000 1.303.000
Sum eiendeler 1.920.000 1.305.000
Sum opptjent egenkapital 1.119.000 611.000
Sum egenkapital 1.119.000 611.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 571.000 467.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 230.000 214.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000
Sum kortsiktig gjeld 800.000 694.000
Sum gjeld og egenkapital 1.919.000 1.305.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.118.000 609.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.9
Likviditetsgrad 2 0.7 0.9
Soliditet 58.3 46.8
Resultatgrad 0.1
Rentedekningsgrad 0.3 0.6
Gjeldsgrad 0.7 1.1
Total kapitalrentabilitet 0.4 0.4
Signatur
12.03.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
02.12.2020
Dagleg leiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex