Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tennefoss Invest AS
Juridisk navn:  Tennefoss Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Oberst Rodes Vei 40B Oberst Rodes Vei 40B Fax: 23382396
1152 Oslo 1152 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 835286932
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/4/1984 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapshuset Akershus As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
558.72%
Egenkapital  
  
80.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 3.511.000 533.000 201.000 237.000 233.000
Egenkapital: 7.803.000 4.314.000 3.786.000 3.586.000 3.354.000
Regnskap for  Tennefoss Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 2.000 -16.000 -19.000 -19.000 -20.000
Driftsresultat 2.000 -16.000 -19.000 -19.000 -20.000
Finansinntekter 3.529.000 594.000 275.000 313.000 335.000
Finanskostnader -20.000 -45.000 -55.000 -56.000 -82.000
Finans 3.509.000 549.000 220.000 257.000 253.000
Resultat før skatt 3.511.000 533.000 201.000 237.000 233.000
Skattekostnad -22.000 -5.000 -1.000 -5.000 -6.000
Årsresultat 3.489.000 528.000 200.000 232.000 227.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 12.117.000 8.738.000 8.313.000 9.175.000 8.888.000
Sum eiendeler 12.117.000 8.738.000 8.313.000 9.175.000 8.888.000
Sum opptjent egenkapital 7.703.000 4.214.000 3.686.000 3.486.000 3.254.000
Sum egenkapital 7.803.000 4.314.000 3.786.000 3.586.000 3.354.000
Sum langsiktig gjeld 4.292.000 4.401.000 4.508.000 5.566.000 5.510.000
Sum kortsiktig gjeld 22.000 23.000 19.000 23.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 12.117.000 8.738.000 8.313.000 9.175.000 8.888.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 2.000 -16.000 -19.000 -19.000 -20.000
Driftskostnader 2.000 -16.000 -19.000 -19.000 -20.000
Driftsresultat 2.000 -16.000 -19.000 -19.000 -20.000
Finansinntekter 3.529.000 594.000 275.000 313.000 335.000
Finanskostnader -20.000 -45.000 -55.000 -56.000 -82.000
Finans 3.509.000 549.000 220.000 257.000 253.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.489.000 528.000 200.000 232.000 227.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 3.898.000 3.504.000 2.993.000 2.993.000 2.793.000
Kasse, bank 8.219.000 5.234.000 5.321.000 6.182.000 6.096.000
Sum omløpsmidler 12.117.000 8.738.000 8.313.000 9.175.000 8.888.000
Sum eiendeler 12.117.000 8.738.000 8.313.000 9.175.000 8.888.000
Sum opptjent egenkapital 7.703.000 4.214.000 3.686.000 3.486.000 3.254.000
Sum egenkapital 7.803.000 4.314.000 3.786.000 3.586.000 3.354.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.292.000 4.401.000 4.508.000 5.566.000 5.510.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 22.000 5.000 1.000 5.000 6.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 18.000 18.000 18.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 22.000 23.000 19.000 23.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 12.117.000 8.738.000 8.313.000 9.175.000 8.888.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.095.000 8.715.000 8.294.000 9.152.000 8.864.000
Likviditetsgrad 1 550.8 379.9 437.5 398.9 370.3
Likviditetsgrad 2 550.8 379.9 437.5 398.9 370.4
Soliditet 64.4 49.4 45.5 39.1 37.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0.1 -0.4 -0.3 -0.3 3.8
Gjeldsgrad 0.6 1 1.2 1.6 1.6
Total kapitalrentabilitet 29.1 6.6 3.1 3.2 3.5
Signatur
24.08.2017
Prokurister
24.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex