Teppesalongen AS
Juridisk navn:  Teppesalongen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63816440
Strømsveien 61 Strømsveien 61 Fax: 63816240
2010 Strømmen 2010 Strømmen
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 917481806
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 10/1/1974
Foretakstype: AS
Revisor: Sant Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.33%
Resultat  
  
-0.18%
Egenkapital  
  
0.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 20.308.000 23.431.000 36.431.000 26.873.000 23.648.000
Resultat: 2.278.000 2.282.000 1.927.000 1.363.000 1.094.000
Egenkapital: 815.000 813.000 812.000 812.000 816.000
Regnskap for  Teppesalongen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 20.308.000 23.431.000 36.431.000 26.873.000 23.648.000
Driftskostnader -18.010.000 -21.140.000 -34.579.000 -25.475.000 -22.578.000
Driftsresultat 2.298.000 2.290.000 1.853.000 1.397.000 1.069.000
Finansinntekter 11.000 14.000 100.000 -10.000 51.000
Finanskostnader -31.000 -22.000 -25.000 -24.000 -27.000
Finans -20.000 -8.000 75.000 -34.000 24.000
Resultat før skatt 2.278.000 2.282.000 1.927.000 1.363.000 1.094.000
Skattekostnad -501.000 -500.000 -403.000 -318.000 -10.000
Årsresultat 1.777.000 1.781.000 1.525.000 1.046.000 1.084.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 699.000 431.000 173.000 249.000 326.000
Sum omløpsmidler 4.666.000 5.488.000 7.666.000 6.509.000 4.477.000
Sum eiendeler 5.365.000 5.919.000 7.839.000 6.758.000 4.803.000
Sum opptjent egenkapital 615.000 613.000 612.000 612.000 616.000
Sum egenkapital 815.000 813.000 812.000 812.000 816.000
Sum langsiktig gjeld 37.000 92.000 136.000 188.000 226.000
Sum kortsiktig gjeld 4.513.000 5.013.000 6.891.000 5.758.000 3.760.000
Sum gjeld og egenkapital 5.365.000 5.918.000 7.839.000 6.758.000 4.802.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.303.000 23.417.000 36.422.000 26.820.000 23.644.000
Andre inntekter 5.000 14.000 9.000 53.000 4.000
Driftsinntekter 20.308.000 23.431.000 36.431.000 26.873.000 23.648.000
Varekostnad -10.645.000 -13.864.000 -27.093.000 -18.414.000 -15.818.000
Lønninger -5.733.000 -5.644.000 -5.862.000 -5.547.000 -5.341.000
Avskrivning -149.000 -113.000 -77.000 -77.000 -60.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.483.000 -1.519.000 -1.547.000 -1.437.000 -1.359.000
Driftskostnader -18.010.000 -21.140.000 -34.579.000 -25.475.000 -22.578.000
Driftsresultat 2.298.000 2.290.000 1.853.000 1.397.000 1.069.000
Finansinntekter 11.000 14.000 100.000 -10.000 51.000
Finanskostnader -31.000 -22.000 -25.000 -24.000 -27.000
Finans -20.000 -8.000 75.000 -34.000 24.000
Konsernbidrag 0 0 -1.000.000
Utbytte -1.775.000 -1.780.000 -1.525.000 -1.050.000 0
Årsresultat 1.777.000 1.781.000 1.525.000 1.046.000 1.084.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 14.000 1.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 187.000 431.000 172.000 249.000 326.000
Sum varige driftsmidler 187.000 431.000 172.000 249.000 326.000
Sum finansielle anleggsmidler 498.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 699.000 431.000 173.000 249.000 326.000
Varebeholdning 331.000 275.000 314.000 291.000 240.000
Kundefordringer 2.335.000 1.770.000 2.928.000 3.221.000 2.364.000
Andre fordringer 63.000 13.000 1.000 1.000 1.000
Sum investeringer 2.000 2.000 2.000 161.000 429.000
Kasse, bank 1.935.000 3.428.000 4.422.000 2.835.000 1.443.000
Sum omløpsmidler 4.666.000 5.488.000 7.666.000 6.509.000 4.477.000
Sum eiendeler 5.365.000 5.919.000 7.839.000 6.758.000 4.803.000
Sum opptjent egenkapital 615.000 613.000 612.000 612.000 616.000
Sum egenkapital 815.000 813.000 812.000 812.000 816.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 0 6.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 37.000 92.000 136.000 188.000 226.000
Leverandørgjeld 548.000 1.084.000 3.588.000 3.100.000 1.623.000
Betalbar skatt 522.000 492.000 410.000 314.000 10.000
Skyldig offentlige avgifter 881.000 1.082.000 801.000 750.000 599.000
Utbytte -1.775.000 -1.780.000 -1.525.000 -1.050.000 0
Annen kortsiktig gjeld 787.000 575.000 567.000 544.000 1.528.000
Sum kortsiktig gjeld 4.513.000 5.013.000 6.891.000 5.758.000 3.760.000
Sum gjeld og egenkapital 5.365.000 5.918.000 7.839.000 6.758.000 4.802.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 153.000 475.000 775.000 751.000 717.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1
Soliditet 15.2 13.7 10.4 1 1
Resultatgrad 11.3 9.8 5.1 5.2 4.5
Rentedekningsgrad 74.1 104.1 74.1 58.2 39.6
Gjeldsgrad 5.6 6.3 8.7 7.3 4.9
Total kapitalrentabilitet 43.0 38.9 24.9 20.5 23.3
Signatur
16.02.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
16.02.2021
Prokura hver for seg
Hansen Lasse
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex