Terapihuset As
Juridisk navn:  Terapihuset As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Båthavnveien 6 Båthavnveien 6 Fax:
1655 Sellebakk 1655 Sellebakk
Fylke: Kommune:
Østfold Fredrikstad
Org.nr: 824304432
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/9/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aut. Regnskapsfører Nina Synnøve Pettersen
Utvikling:
Omsetning  
  
-42.93%
Resultat  
  
-754.55%
Egenkapital  
  
-630.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020
Omsetning: 105.000 184.000 15.000
Resultat: -144.000 22.000 -25.000
Egenkapital: -122.000 23.000 -1.000
Regnskap for  Terapihuset As
Resultat 2022 2021 2020
Driftsinntekter 105.000 184.000 15.000
Driftskostnader -249.000 -161.000 -40.000
Driftsresultat -144.000 22.000 -25.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt -144.000 22.000 -25.000
Skattekostnad -1.000 1.000
Årsresultat -145.000 23.000 -25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.000 1.000
Sum omløpsmidler 9.000 63.000 30.000
Sum eiendeler 42.000 64.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -152.000 -2.000 -25.000
Sum egenkapital -122.000 23.000 -1.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 165.000 42.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 43.000 64.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 105.000 184.000 15.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 105.000 184.000 15.000
Varekostnad -6.000 -4.000
Lønninger
Avskrivning -6.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -237.000 -157.000 -40.000
Driftskostnader -249.000 -161.000 -40.000
Driftsresultat -144.000 22.000 -25.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -145.000 23.000 -25.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler 1.000
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 33.000
Sum varige driftsmidler 33.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 33.000 1.000
Varebeholdning
Kundefordringer 6.000
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 3.000 63.000 30.000
Sum omløpsmidler 9.000 63.000 30.000
Sum eiendeler 42.000 64.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -152.000 -2.000 -25.000
Sum egenkapital -122.000 23.000 -1.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld -1.000 2.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 6.000 3.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 160.000 39.000 28.000
Sum kortsiktig gjeld 165.000 42.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 43.000 64.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -156.000 21.000 -1.000
Likviditetsgrad 1 0.1 1.5 1.0
Likviditetsgrad 2 0.1 1.5 1.0
Soliditet -283.7 35.4 -3.3
Resultatgrad -137.1 12.0 -166.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.4 1.8 -31.0
Total kapitalrentabilitet -334.9 33.8 -83.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex