Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Terapisenteret Vest As
Juridisk navn:  Terapisenteret Vest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 46 Gate 1 34 Fax:
6701 Måløy 6700 Måløy
Fylke: Kommune:
Vestland Kinn
Org.nr: 920421458
Aksjekapital: 103.000 NOK
Etableringsdato: 1/29/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Alfa Nor Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.23%
Resultat  
  
-72.97%
Egenkapital  
  
5.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 197.000 238.000 242.000
Resultat: 10.000 37.000 11.000
Egenkapital: 148.000 140.000 112.000
Regnskap for  Terapisenteret Vest As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 197.000 238.000 242.000
Driftskostnader -189.000 -203.000 -231.000
Driftsresultat 8.000 35.000 11.000
Finansinntekter 1.000 2.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 2.000 0
Resultat før skatt 10.000 37.000 11.000
Skattekostnad -2.000 -8.000 -3.000
Årsresultat 8.000 29.000 9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 16.000 28.000
Sum omløpsmidler 232.000 188.000 134.000
Sum eiendeler 237.000 204.000 162.000
Sum opptjent egenkapital 45.000 37.000 9.000
Sum egenkapital 148.000 140.000 112.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 89.000 63.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 237.000 203.000 162.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 197.000 238.000 242.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 197.000 238.000 242.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -14.000 -17.000 0
Avskrivning -13.000 -13.000 -14.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -162.000 -173.000 -217.000
Driftskostnader -189.000 -203.000 -231.000
Driftsresultat 8.000 35.000 11.000
Finansinntekter 1.000 2.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 2.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 8.000 29.000 9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 3.000 1.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 13.000 27.000
Sum varige driftsmidler 13.000 27.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 5.000 16.000 28.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 2.000 1.000 2.000
Andre fordringer 11.000 12.000 11.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 220.000 174.000 121.000
Sum omløpsmidler 232.000 188.000 134.000
Sum eiendeler 237.000 204.000 162.000
Sum opptjent egenkapital 45.000 37.000 9.000
Sum egenkapital 148.000 140.000 112.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 6.000 0
Betalbar skatt 6.000 10.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 83.000 47.000 46.000
Sum kortsiktig gjeld 89.000 63.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 237.000 203.000 162.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 143.000 125.000 84.000
Likviditetsgrad 1 2.6 3 2.7
Likviditetsgrad 2 2.6 3 2.7
Soliditet 62.4 6 69.1
Resultatgrad 4.1 14.7 4.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 3.8 18.2 6.8
Signatur
17.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex