Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Terje Rognsvåg As
Juridisk navn:  Terje Rognsvåg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55139720
Skjelåsen Skjelåsen Fax:
5215 Lysekloster 5215 Lysekloster
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 952885367
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/2/1989 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Faktaregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.29%
Resultat  
  
158.7%
Egenkapital  
  
-89.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.000 7.000 6.000 7.000 22.000
Resultat: 119.000 46.000 181.000 -27.000 -24.000
Egenkapital: 198.000 1.811.000 1.765.000 1.584.000 1.612.000
Regnskap for  Terje Rognsvåg As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.000 7.000 6.000 7.000 22.000
Driftskostnader -44.000 -43.000 -30.000 -27.000 -36.000
Driftsresultat -36.000 -36.000 -24.000 -20.000 -15.000
Finansinntekter 156.000 82.000 205.000 7.000 4.000
Finanskostnader -1.000 0 -14.000 -14.000
Finans 155.000 82.000 205.000 -7.000 -10.000
Resultat før skatt 119.000 46.000 181.000 -27.000 -24.000
Skattekostnad -22.000 0 0 3.000
Årsresultat 97.000 46.000 181.000 -27.000 -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 1.283.000
Sum omløpsmidler 232.000 1.816.000 1.770.000 1.586.000 335.000
Sum eiendeler 232.000 1.816.000 1.770.000 1.586.000 1.618.000
Sum opptjent egenkapital 98.000 1.711.000 1.665.000 1.484.000 1.512.000
Sum egenkapital 198.000 1.811.000 1.765.000 1.584.000 1.612.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 34.000 4.000 4.000 2.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 232.000 1.815.000 1.769.000 1.586.000 1.618.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.000 7.000 6.000 7.000 22.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 8.000 7.000 6.000 7.000 22.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -5.000 -3.000 0 -6.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -39.000 -43.000 -27.000 -27.000 -30.000
Driftskostnader -44.000 -43.000 -30.000 -27.000 -36.000
Driftsresultat -36.000 -36.000 -24.000 -20.000 -15.000
Finansinntekter 156.000 82.000 205.000 7.000 4.000
Finanskostnader -1.000 0 -14.000 -14.000
Finans 155.000 82.000 205.000 -7.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.710.000 0 0 0
Årsresultat 97.000 46.000 181.000 -27.000 -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 1.283.000
Sum anleggsmidler 0 0 1.283.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 2.000 5.000 5.000 2.000 4.000
Sum investeringer 1.233.000 1.156.000 1.071.000 0
Kasse, bank 230.000 578.000 608.000 513.000 331.000
Sum omløpsmidler 232.000 1.816.000 1.770.000 1.586.000 335.000
Sum eiendeler 232.000 1.816.000 1.770.000 1.586.000 1.618.000
Sum opptjent egenkapital 98.000 1.711.000 1.665.000 1.484.000 1.512.000
Sum egenkapital 198.000 1.811.000 1.765.000 1.584.000 1.612.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 8.000 4.000 3.000 0 2.000
Betalbar skatt 22.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 0 0 2.000
Utbytte -1.710.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 34.000 4.000 4.000 2.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 232.000 1.815.000 1.769.000 1.586.000 1.618.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 198.000 1.812.000 1.766.000 1.584.000 329.000
Likviditetsgrad 1 6.8 454.0 442.5 7 55.8
Likviditetsgrad 2 6.8 454.0 442.5 7 55.8
Soliditet 85.3 99.8 99.8 99.9 99.6
Resultatgrad -450.0 -514.3 -285.7 -68.2
Rentedekningsgrad -36.0 -1.4 -1.1
Gjeldsgrad 0.2 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 51.7 2.5 10.2 -0.8 -0.7
Signatur
23.12.2021
SIGNATUR
ROGNSVÅG TERJE
Prokurister
23.12.2021
Prokura hver for seg
Rognsvåg Terje
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex