Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Termaks AS
Juridisk navn:  Termaks AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55342070
Lien 79 Lien 79 Fax: 55341178
5057 Bergen 5057 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 916686463
Aksjekapital: 2.970.000 NOK
Etableringsdato: 12/28/1966
Foretakstype: AS
Revisor: Dreggen Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.1%
Resultat  
  
-94.92%
Egenkapital  
  
-7.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 13.098.000 13.244.000 13.635.000 14.975.000 11.516.000
Resultat: -1.688.000 -866.000 -448.000 1.160.000 -1.106.000
Egenkapital: 2.285.000 2.472.000 3.338.000 5.007.000 4.169.000
Regnskap for  Termaks AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 13.098.000 13.244.000 13.635.000 14.975.000 11.516.000
Driftskostnader -14.792.000 -14.189.000 -14.174.000 -13.825.000 -12.763.000
Driftsresultat -1.693.000 -945.000 -539.000 1.150.000 -1.248.000
Finansinntekter 5.000 77.000 94.000 51.000 194.000
Finanskostnader 0 2.000 -1.000 -41.000 -52.000
Finans 5.000 79.000 93.000 10.000 142.000
Resultat før skatt -1.688.000 -866.000 -448.000 1.160.000 -1.106.000
Skattekostnad 0 0 0 -323.000 175.000
Årsresultat -1.688.000 -866.000 -448.000 838.000 -931.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 3.000 1.282.000 1.707.000
Sum omløpsmidler 6.134.000 6.307.000 6.500.000 7.421.000 5.632.000
Sum eiendeler 6.134.000 6.307.000 6.503.000 8.703.000 7.339.000
Sum opptjent egenkapital -2.466.000 -778.000 88.000 1.757.000 919.000
Sum egenkapital 2.285.000 2.472.000 3.338.000 5.007.000 4.169.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.849.000 3.835.000 3.164.000 3.696.000 3.169.000
Sum gjeld og egenkapital 6.133.000 6.307.000 6.502.000 8.703.000 7.338.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.098.000 13.220.000 13.635.000 14.975.000 11.516.000
Andre inntekter 0 24.000 0 0 0
Driftsinntekter 13.098.000 13.244.000 13.635.000 14.975.000 11.516.000
Varekostnad -3.901.000 -5.139.000 -4.567.000 -5.190.000 -4.206.000
Lønninger -6.509.000 -5.598.000 -5.927.000 -5.500.000 -5.529.000
Avskrivning 0 -3.000 -58.000 -102.000 -163.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.091.000 -3.149.000 -3.215.000 -3.612.000 -2.914.000
Driftskostnader -14.792.000 -14.189.000 -14.174.000 -13.825.000 -12.763.000
Driftsresultat -1.693.000 -945.000 -539.000 1.150.000 -1.248.000
Finansinntekter 5.000 77.000 94.000 51.000 194.000
Finanskostnader 0 2.000 -1.000 -41.000 -52.000
Finans 5.000 79.000 93.000 10.000 142.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.688.000 -866.000 -448.000 838.000 -931.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 1.222.000 1.544.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 52.000 147.000
Driftsløsøre 0 0 3.000 8.000 15.000
Sum varige driftsmidler 0 0 3.000 61.000 162.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 3.000 1.282.000 1.707.000
Varebeholdning 1.288.000 2.386.000 2.669.000 3.706.000 2.512.000
Kundefordringer 2.348.000 1.389.000 1.953.000 2.214.000 1.572.000
Andre fordringer 242.000 452.000 584.000 426.000 218.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.255.000 2.080.000 1.293.000 1.074.000 1.330.000
Sum omløpsmidler 6.134.000 6.307.000 6.500.000 7.421.000 5.632.000
Sum eiendeler 6.134.000 6.307.000 6.503.000 8.703.000 7.339.000
Sum opptjent egenkapital -2.466.000 -778.000 88.000 1.757.000 919.000
Sum egenkapital 2.285.000 2.472.000 3.338.000 5.007.000 4.169.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.140.000 2.728.000 1.921.000 2.273.000 1.887.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 574.000 315.000 385.000 518.000 487.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.135.000 791.000 858.000 905.000 795.000
Sum kortsiktig gjeld 3.849.000 3.835.000 3.164.000 3.696.000 3.169.000
Sum gjeld og egenkapital 6.133.000 6.307.000 6.502.000 8.703.000 7.338.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.285.000 2.472.000 3.336.000 3.725.000 2.463.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1 2.1 2 1.8
Likviditetsgrad 2 1.3 1 1.2 1 1.0
Soliditet 37.3 39.2 51.3 57.5 56.8
Resultatgrad -12.9 -7.1 7.7 -10.8
Rentedekningsgrad 472.5 2 -20.3
Gjeldsgrad 1.7 1.6 0.9 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet -27.5 -13.8 -6.8 13.8 -14.4
Signatur
26.05.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.05.2020
PROKURA HVER FOR SEG
AAMODT GERD KAREN INGEBORG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex