Tess Logistikk As
Juridisk navn:  Tess Logistikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32844000
Postboks 1540 Industrigata 8 Fax:
3007 Drammen 3414 Lierstranda
Fylke: Kommune:
Buskerud Lier
Org.nr: 936843107
Aksjekapital: 2.700.000 NOK
Antall ansatte: 140
Etableringsdato: 1/21/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
23%
Resultat  
  
135.58%
Egenkapital  
  
40.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 826.626.000 672.034.000 698.174.000 632.557.000 529.594.000
Resultat: 51.084.000 21.684.000 23.504.000 37.591.000 18.368.000
Egenkapital: 133.415.000 95.125.000 79.940.000 63.925.000 34.253.000
Regnskap for  Tess Logistikk As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 826.626.000 672.034.000 698.174.000 632.557.000 529.594.000
Driftskostnader -783.526.000 -639.827.000 -652.276.000 -594.936.000 -510.279.000
Driftsresultat 43.100.000 32.206.000 45.897.000 37.621.000 19.315.000
Finansinntekter 20.840.000 7.439.000 4.710.000 7.039.000 7.149.000
Finanskostnader -12.855.000 -17.961.000 -27.104.000 -7.069.000 -8.096.000
Finans 7.985.000 -10.522.000 -22.394.000 -30.000 -947.000
Resultat før skatt 51.084.000 21.684.000 23.504.000 37.591.000 18.368.000
Skattekostnad -8.540.000 -4.812.000 -5.189.000 -5.679.000 -4.108.000
Årsresultat 42.544.000 16.872.000 18.315.000 31.912.000 14.260.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 145.679.000 147.522.000 146.755.000 137.784.000 105.257.000
Sum omløpsmidler 593.175.000 447.362.000 363.222.000 322.284.000 256.138.000
Sum eiendeler 738.854.000 594.884.000 509.977.000 460.068.000 361.395.000
Sum opptjent egenkapital 113.281.000 74.992.000 59.806.000 43.791.000 14.119.000
Sum egenkapital 133.415.000 95.125.000 79.940.000 63.925.000 34.253.000
Sum langsiktig gjeld 135.134.000 137.840.000 137.840.000 137.840.000 167.840.000
Sum kortsiktig gjeld 470.305.000 361.919.000 292.196.000 258.303.000 159.302.000
Sum gjeld og egenkapital 738.853.000 594.884.000 509.975.000 460.067.000 361.394.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 813.430.000 672.620.000 694.913.000 632.275.000 529.291.000
Andre inntekter 13.197.000 -586.000 3.261.000 282.000 304.000
Driftsinntekter 826.626.000 672.034.000 698.174.000 632.557.000 529.594.000
Varekostnad -616.066.000 -502.458.000 -516.462.000 -458.478.000 -394.608.000
Lønninger -80.997.000 -69.849.000 -70.324.000 -67.859.000 -65.094.000
Avskrivning -2.142.000 -2.178.000 -3.001.000 -3.185.000 -2.892.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -84.321.000 -65.342.000 -62.489.000 -65.414.000 -47.685.000
Driftskostnader -783.526.000 -639.827.000 -652.276.000 -594.936.000 -510.279.000
Driftsresultat 43.100.000 32.206.000 45.897.000 37.621.000 19.315.000
Finansinntekter 20.840.000 7.439.000 4.710.000 7.039.000 7.149.000
Finanskostnader -12.855.000 -17.961.000 -27.104.000 -7.069.000 -8.096.000
Finans 7.985.000 -10.522.000 -22.394.000 -30.000 -947.000
Konsernbidrag -940.000 -1.285.000
Utbytte -4.254.000 -1.687.000 -2.300.000 -1.300.000 0
Årsresultat 42.544.000 16.872.000 18.315.000 31.912.000 14.260.000
Balanse detaljer          
Goodwill 23.000 92.000
Sum Immatrielle midler 7.558.000 7.100.000 7.157.000 7.668.000 9.490.000
Fast eiendom 2.511.000 725.000 656.000 703.000 533.000
Maskiner anlegg 1.694.000 2.979.000 3.994.000 5.324.000 1.027.000
Driftsløsøre 1.486.000 2.228.000 3.042.000 3.468.000 3.216.000
Sum varige driftsmidler 5.690.000 5.932.000 7.693.000 9.496.000 4.775.000
Sum finansielle anleggsmidler 132.430.000 134.490.000 131.904.000 120.621.000 90.992.000
Sum anleggsmidler 145.679.000 147.522.000 146.755.000 137.784.000 105.257.000
Varebeholdning 302.831.000 248.434.000 199.886.000 178.283.000 139.212.000
Kundefordringer 221.656.000 173.643.000 149.800.000 134.223.000 110.380.000
Andre fordringer 15.171.000 18.354.000 11.848.000 5.518.000 6.460.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 948.000 2.079.000 28.000 81.000 79.000
Sum omløpsmidler 593.175.000 447.362.000 363.222.000 322.284.000 256.138.000
Sum eiendeler 738.854.000 594.884.000 509.977.000 460.068.000 361.395.000
Sum opptjent egenkapital 113.281.000 74.992.000 59.806.000 43.791.000 14.119.000
Sum egenkapital 133.415.000 95.125.000 79.940.000 63.925.000 34.253.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 322.251.000 245.482.000 189.202.000 158.502.000 83.842.000
Sum langsiktig gjeld 135.134.000 137.840.000 137.840.000 137.840.000 167.840.000
Leverandørgjeld 85.527.000 66.640.000 56.871.000 39.541.000 36.743.000
Betalbar skatt 7.091.000 4.575.000 4.651.000 3.560.000 2.008.000
Skyldig offentlige avgifter 25.219.000 26.243.000 19.169.000 15.676.000 15.306.000
Utbytte -4.254.000 -1.687.000 -2.300.000 -1.300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 25.964.000 17.292.000 20.004.000 39.724.000 19.734.000
Sum kortsiktig gjeld 470.305.000 361.919.000 292.196.000 258.303.000 159.302.000
Sum gjeld og egenkapital 738.853.000 594.884.000 509.975.000 460.067.000 361.394.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 122.870.000 85.443.000 71.026.000 63.981.000 96.836.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.2 1.2 1.6
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.6 0.6 0.7
Soliditet 18.1 16.0 15.7 13.9 9.5
Resultatgrad 5.2 4.8 6.6 5.9 3.6
Rentedekningsgrad 3.4 1.8 1.7 5.3 2.4
Gjeldsgrad 4.5 5.3 5.4 6.2 9.6
Total kapitalrentabilitet 8.7 6.7 9.9 9.7 7.3
Signatur
19.06.2023
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex