Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tessem Gartneri Innehaver Jan Kr Tessem
Juridisk navn:  Tessem Gartneri Innehaver Jan Kr Tessem
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75581940
Drivhusbakken 4 Drivhusbakken 4 Fax: 75581660
8009 Bodø 8009 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 943534063
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/19/1995
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Økonomihuset Fauske As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.32%
Resultat  
  
220%
Egenkapital  
  
-12.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 89.000 94.000 100.000 289.000
Resultat: 6.000 -5.000 5.000 43.000
Egenkapital: -278.000 -248.000 -195.000 -221.000
Regnskap for  Tessem Gartneri Innehaver Jan Kr Tessem
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 89.000 94.000 100.000 289.000
Driftskostnader -83.000 -100.000 -95.000 -244.000
Driftsresultat 6.000 -6.000 5.000 44.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 0 0 -1.000
Resultat før skatt 6.000 -5.000 5.000 43.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 6.000 -5.000 5.000 43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 68.000 69.000 83.000 83.000
Sum omløpsmidler 256.000 289.000 328.000 308.000
Sum eiendeler 324.000 358.000 411.000 391.000
Sum opptjent egenkapital -278.000 -248.000 -195.000 -221.000
Sum egenkapital -278.000 -248.000 -195.000 -221.000
Sum langsiktig gjeld 600.000 600.000 600.000 600.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 6.000 6.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 324.000 358.000 411.000 391.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 89.000 94.000 100.000 289.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 89.000 94.000 100.000 289.000
Varekostnad -1.000 -9.000 -13.000 -109.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -1.000 -14.000 0 -4.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -81.000 -77.000 -82.000 -131.000
Driftskostnader -83.000 -100.000 -95.000 -244.000
Driftsresultat 6.000 -6.000 5.000 44.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 6.000 -5.000 5.000 43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 68.000 69.000 71.000 71.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 12.000 12.000
Sum varige driftsmidler 68.000 69.000 83.000 83.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 68.000 69.000 83.000 83.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 256.000 289.000 328.000 308.000
Sum omløpsmidler 256.000 289.000 328.000 308.000
Sum eiendeler 324.000 358.000 411.000 391.000
Sum opptjent egenkapital -278.000 -248.000 -195.000 -221.000
Sum egenkapital -278.000 -248.000 -195.000 -221.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 600.000 600.000 600.000 600.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 6.000 6.000 12.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 6.000 6.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 324.000 358.000 411.000 391.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 254.000 283.000 322.000 296.000
Likviditetsgrad 1 128.0 48.2 54.7 25.7
Likviditetsgrad 2 128.0 48.2 54.7 25.7
Soliditet -85.8 -69.3 -47.4 -56.5
Resultatgrad 6.7 -6.4 5 15.2
Rentedekningsgrad 4
Gjeldsgrad -2.2 -2.4 -3.1 -2.8
Total kapitalrentabilitet 1.9 -1.7 1.2 11.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex