Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Testing Product Service As
Juridisk navn:  Testing Product Service As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Rostadveien 54 Rostadveien 54 Fax:
1667 Rolvsøy 1667 Rolvsøy
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 920517870
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/21/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Directa As
Utvikling:
Omsetning  
  
-48.63%
Resultat  
  
655.56%
Egenkapital  
  
106%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 1.390.000 2.706.000 1.073.000
Resultat: 136.000 18.000 73.000
Egenkapital: 206.000 100.000 86.000
Regnskap for  Testing Product Service As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 1.390.000 2.706.000 1.073.000
Driftskostnader -1.244.000 -2.681.000 -1.001.000
Driftsresultat 147.000 25.000 72.000
Finansinntekter 0 1.000
Finanskostnader -11.000 -7.000 0
Finans -11.000 -7.000 1.000
Resultat før skatt 136.000 18.000 73.000
Skattekostnad -30.000 -4.000 -17.000
Årsresultat 106.000 14.000 56.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.000 13.000 0
Sum omløpsmidler 754.000 236.000 121.000
Sum eiendeler 762.000 249.000 121.000
Sum opptjent egenkapital 176.000 70.000 56.000
Sum egenkapital 206.000 100.000 86.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 553.000 149.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 761.000 249.000 121.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.370.000 2.706.000 1.073.000
Andre inntekter 20.000 0 0
Driftsinntekter 1.390.000 2.706.000 1.073.000
Varekostnad -1.061.000 -2.454.000 -866.000
Lønninger -2.000 0 0
Avskrivning -6.000 -4.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -175.000 -223.000 -135.000
Driftskostnader -1.244.000 -2.681.000 -1.001.000
Driftsresultat 147.000 25.000 72.000
Finansinntekter 0 1.000
Finanskostnader -11.000 -7.000 0
Finans -11.000 -7.000 1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 106.000 14.000 56.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 8.000 13.000 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 8.000 13.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 8.000 13.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 8.000 0 54.000
Andre fordringer 59.000 149.000 7.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 686.000 86.000 60.000
Sum omløpsmidler 754.000 236.000 121.000
Sum eiendeler 762.000 249.000 121.000
Sum opptjent egenkapital 176.000 70.000 56.000
Sum egenkapital 206.000 100.000 86.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 0
Leverandørgjeld 380.000 143.000 18.000
Betalbar skatt 28.000 4.000 17.000
Skyldig offentlige avgifter 145.000 2.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 553.000 149.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 761.000 249.000 121.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 201.000 87.000 86.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.6 3.5
Likviditetsgrad 2 1.4 1.6 3.5
Soliditet 27.1 40.2 71.1
Resultatgrad 10.6 0.9 6.7
Rentedekningsgrad 13.4 3.6
Gjeldsgrad 2.7 1.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 19.3 1 60.3
Signatur
02.03.2018
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex