Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tf Pizzaexpressen Marketing Norge As
Juridisk navn:  Tf Pizzaexpressen Marketing Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69329366
Postboks 679 Produksjonsveien 24 Fax: 69329366
1616 Fredrikstad 1618 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 975847969
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/1/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Øst-Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.93%
Resultat  
  
-5283.33%
Egenkapital  
  
-63.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.739.000 1.723.000 1.682.000 1.763.000 1.763.000
Resultat: -311.000 6.000 24.000 -129.000 244.000
Egenkapital: 502.000 1.364.000 1.359.000 1.340.000 1.443.000
Regnskap for  Tf Pizzaexpressen Marketing Norge As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.739.000 1.723.000 1.682.000 1.763.000 1.763.000
Driftskostnader -1.474.000 -1.716.000 -1.651.000 -1.888.000 -1.517.000
Driftsresultat 264.000 8.000 31.000 -125.000 245.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 5.000
Finanskostnader -576.000 -4.000 -7.000 -5.000 -5.000
Finans -576.000 -1.000 -6.000 -4.000 0
Resultat før skatt -311.000 6.000 24.000 -129.000 244.000
Skattekostnad -76.000 -1.000 -5.000 26.000 -61.000
Årsresultat -387.000 5.000 19.000 -103.000 184.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 58.000 955.000 883.000 938.000 888.000
Sum omløpsmidler 966.000 473.000 535.000 518.000 702.000
Sum eiendeler 1.024.000 1.428.000 1.418.000 1.456.000 1.590.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 864.000 859.000 840.000 943.000
Sum egenkapital 502.000 1.364.000 1.359.000 1.340.000 1.443.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 522.000 65.000 59.000 117.000 147.000
Sum gjeld og egenkapital 1.024.000 1.429.000 1.418.000 1.457.000 1.590.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 835.000 803.000 794.000 848.000 867.000
Andre inntekter 904.000 921.000 888.000 915.000 896.000
Driftsinntekter 1.739.000 1.723.000 1.682.000 1.763.000 1.763.000
Varekostnad -25.000 -16.000 -27.000 -68.000 -74.000
Lønninger -208.000 -207.000 -207.000 -194.000 -207.000
Avskrivning -15.000 -2.000 0 -26.000 -32.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.226.000 -1.491.000 -1.417.000 -1.600.000 -1.204.000
Driftskostnader -1.474.000 -1.716.000 -1.651.000 -1.888.000 -1.517.000
Driftsresultat 264.000 8.000 31.000 -125.000 245.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 5.000
Finanskostnader -576.000 -4.000 -7.000 -5.000 -5.000
Finans -576.000 -1.000 -6.000 -4.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -475.000 0 0 0
Årsresultat -387.000 5.000 19.000 -103.000 184.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 63.000 65.000 70.000 43.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 58.000 73.000 0 0 26.000
Sum varige driftsmidler 58.000 73.000 0 0 26.000
Sum finansielle anleggsmidler 819.000 818.000 868.000 818.000
Sum anleggsmidler 58.000 955.000 883.000 938.000 888.000
Varebeholdning 88.000 45.000 61.000 25.000 49.000
Kundefordringer 142.000 52.000 80.000 62.000 62.000
Andre fordringer 124.000 261.000 62.000 106.000 106.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 613.000 115.000 333.000 325.000 484.000
Sum omløpsmidler 966.000 473.000 535.000 518.000 702.000
Sum eiendeler 1.024.000 1.428.000 1.418.000 1.456.000 1.590.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 864.000 859.000 840.000 943.000
Sum egenkapital 502.000 1.364.000 1.359.000 1.340.000 1.443.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 29.000 1.000 12.000 30.000
Betalbar skatt 12.000 0 0 56.000
Skyldig offentlige avgifter 16.000 12.000 39.000 87.000 33.000
Utbytte -475.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19.000 24.000 19.000 18.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 522.000 65.000 59.000 117.000 147.000
Sum gjeld og egenkapital 1.024.000 1.429.000 1.418.000 1.457.000 1.590.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 444.000 408.000 476.000 401.000 555.000
Likviditetsgrad 1 1.9 7.3 9 4.4 4.8
Likviditetsgrad 2 1.7 6.6 8 4.2 4.4
Soliditet 49.0 95.5 95.8 9 90.8
Resultatgrad 15.2 0.5 1.8 -7.1 13.9
Rentedekningsgrad 0.5 2.0 4.4 - 4
Gjeldsgrad 1.0 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 25.8 0.8 2.3 -8.5 15.7
Signatur
12.11.2009
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
12.11.2009
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex