Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Th Anlegg AS
Juridisk navn:  Th Anlegg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97066891
Røysumslinna 28 Røysumslinna 28 Fax: 61328319
2770 Jaren 2770 Jaren
Fylke: Kommune:
Innlandet Gran
Org.nr: 987933208
Aksjekapital: 55.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Hadeland Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.24%
Resultat  
  
142.76%
Egenkapital  
  
108.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 25.416.000 31.471.000 22.390.000 22.504.000 20.222.000
Resultat: 12.575.000 5.180.000 1.855.000 771.000 -272.000
Egenkapital: 16.285.000 7.828.000 4.669.000 3.330.000 2.646.000
Regnskap for  Th Anlegg AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 25.416.000 31.471.000 22.390.000 22.504.000 20.222.000
Driftskostnader -13.076.000 -26.331.000 -20.557.000 -21.768.000 -20.474.000
Driftsresultat 12.341.000 5.139.000 1.833.000 736.000 -252.000
Finansinntekter 314.000 89.000 65.000 79.000 77.000
Finanskostnader -80.000 -49.000 -45.000 -44.000 -97.000
Finans 234.000 40.000 20.000 35.000 -20.000
Resultat før skatt 12.575.000 5.180.000 1.855.000 771.000 -272.000
Skattekostnad -2.618.000 -1.021.000 -515.000 -87.000 0
Årsresultat 9.957.000 4.159.000 1.339.000 684.000 -272.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.925.000 7.222.000 3.283.000 3.732.000 2.176.000
Sum omløpsmidler 7.833.000 6.859.000 5.250.000 5.075.000 4.189.000
Sum eiendeler 20.758.000 14.081.000 8.533.000 8.807.000 6.365.000
Sum opptjent egenkapital 8.477.000 7.727.000 4.568.000 3.229.000 2.544.000
Sum egenkapital 16.285.000 7.828.000 4.669.000 3.330.000 2.646.000
Sum langsiktig gjeld 3.019.000 2.958.000 946.000 1.197.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.454.000 3.294.000 2.918.000 4.280.000 3.720.000
Sum gjeld og egenkapital 20.758.000 14.080.000 8.533.000 8.807.000 6.365.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.884.000 31.471.000 22.390.000 22.500.000 20.222.000
Andre inntekter 14.532.000 0 0 4.000 0
Driftsinntekter 25.416.000 31.471.000 22.390.000 22.504.000 20.222.000
Varekostnad -3.282.000 -10.481.000 -6.776.000 -9.946.000 -8.825.000
Lønninger -4.215.000 -8.192.000 -7.013.000 -5.889.000 -5.661.000
Avskrivning -353.000 -705.000 -634.000 -357.000 -437.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.226.000 -6.953.000 -6.134.000 -5.576.000 -5.551.000
Driftskostnader -13.076.000 -26.331.000 -20.557.000 -21.768.000 -20.474.000
Driftsresultat 12.341.000 5.139.000 1.833.000 736.000 -252.000
Finansinntekter 314.000 89.000 65.000 79.000 77.000
Finanskostnader -80.000 -49.000 -45.000 -44.000 -97.000
Finans 234.000 40.000 20.000 35.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -1.000.000 0 0 0
Årsresultat 9.957.000 4.159.000 1.339.000 684.000 -272.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.836.000 1.455.000 1.954.000 627.000
Sum varige driftsmidler 2.836.000 1.455.000 1.954.000 627.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.925.000 4.386.000 1.828.000 1.778.000 1.549.000
Sum anleggsmidler 12.925.000 7.222.000 3.283.000 3.732.000 2.176.000
Varebeholdning 151.000 119.000 172.000 176.000
Kundefordringer 23.000 1.948.000 3.308.000 3.434.000 3.671.000
Andre fordringer 611.000 250.000 203.000 167.000 141.000
Sum investeringer 3.194.000 0 0 0 0
Kasse, bank 4.005.000 4.509.000 1.621.000 1.302.000 201.000
Sum omløpsmidler 7.833.000 6.859.000 5.250.000 5.075.000 4.189.000
Sum eiendeler 20.758.000 14.081.000 8.533.000 8.807.000 6.365.000
Sum opptjent egenkapital 8.477.000 7.727.000 4.568.000 3.229.000 2.544.000
Sum egenkapital 16.285.000 7.828.000 4.669.000 3.330.000 2.646.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.402.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 495.000
Sum langsiktig gjeld 3.019.000 2.958.000 946.000 1.197.000 0
Leverandørgjeld 216.000 1.305.000 503.000 2.660.000 1.517.000
Betalbar skatt 80.000 814.000 515.000 87.000 0
Skyldig offentlige avgifter 468.000 400.000 1.100.000 787.000 1.081.000
Utbytte -1.500.000 -1.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 689.000 775.000 800.000 746.000 627.000
Sum kortsiktig gjeld 1.454.000 3.294.000 2.918.000 4.280.000 3.720.000
Sum gjeld og egenkapital 20.758.000 14.080.000 8.533.000 8.807.000 6.365.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.379.000 3.565.000 2.332.000 795.000 469.000
Likviditetsgrad 1 5.4 2 1.8 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 5.4 2 1.8 1.1 1.1
Soliditet 78.5 55.6 54.7 37.8 41.6
Resultatgrad 48.6 16.3 8.2 3.3 -1.2
Rentedekningsgrad 154.3 104.9 40.7 16.7 -2.6
Gjeldsgrad 0.3 0.8 0.8 1.6 1.4
Total kapitalrentabilitet 61.0 37.1 22.2 9.3 -2.7
Signatur
29.01.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex