Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Thanyarats Thaimat As
Juridisk navn:  Thanyarats Thaimat As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Stasjonsvegen 39 Stasjonsvegen 39 Fax:
4863 Nelaug 4863 Nelaug
Fylke: Kommune:
Agder Åmli
Org.nr: 923129995
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/27/2019
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
240.51%
Resultat  
  
520%
Egenkapital  
  
177.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 538.000 158.000
Resultat: 62.000 10.000
Egenkapital: 97.000 35.000
Regnskap for  Thanyarats Thaimat As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 538.000 158.000
Driftskostnader -474.000 -147.000
Driftsresultat 62.000 10.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 62.000 10.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 62.000 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 153.000 61.000
Sum eiendeler 153.000 61.000
Sum opptjent egenkapital 73.000 10.000
Sum egenkapital 97.000 35.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 56.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 153.000 60.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 538.000 158.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 538.000 158.000
Varekostnad -136.000 -51.000
Lønninger -310.000 -69.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -28.000 -27.000
Driftskostnader -474.000 -147.000
Driftsresultat 62.000 10.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 62.000 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 6.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 147.000 61.000
Sum omløpsmidler 153.000 61.000
Sum eiendeler 153.000 61.000
Sum opptjent egenkapital 73.000 10.000
Sum egenkapital 97.000 35.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 22.000 19.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 33.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 56.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 153.000 60.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 97.000 35.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.3
Likviditetsgrad 2 2.7 2.3
Soliditet 63.4 57.4
Resultatgrad 11.5 6.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 40.5 16.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex